العربیة English
 

صفحه اصلی معرفی بورس بازارها کالاها انبارها ذینفعان قوانین و مقررات آموزش و پژوهش سوالات متداول استخدام نشست های تخصصی

 

 

اطلاعات قیمتی نماد های بازار فیزیکی

آخرین بروز رسانی: 1397/02/04 - 19:00:58
نام کالا نوع حجم عرضه تقاضا (تن) حجم (تن) ارزش معامله (هزارریال) قیمت پایانی آخرین معامله قبلی تغییر قیمت نسبت به معامله قبلی (ریال) درصد تغییر قیمت در تالار
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 نقدی 2,700 4,140 2,700 178,921,940 66,267 سه شنبه 28 فروردین 1397 -551 -0/82
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H نقدی 1,100 3,586 1,100 57,934,800 52,668 سه شنبه 28 فروردین 1397 3279 6/64
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 3,300 30,074 3,300 165,864,600 50,262 سه شنبه 28 فروردین 1397 -66 -0/13
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N نقدی 3,003 4,048 3,003 196,593,485 65,466 سه شنبه 28 فروردین 1397 -1184 -1/78
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S نقدی 1,507 528 484 24,744,016 51,124 سه شنبه 28 فروردین 1397 -1356 -2/58
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1,188 33,935 1,188 66,808,368 56,236 سه شنبه 28 فروردین 1397 264 0/47
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 506 11,330 506 28,455,416 56,236 سه شنبه 28 فروردین 1397 264 0/47
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی نقدی 100 165 100 9,204,200 92,042 سه شنبه 28 فروردین 1397 1175 1/29
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 سلف 2,464 27,896 2,464 142,263,968 57,737 یکشنبه 2 اردیبهشت 1397 2560 4/64
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C نقدی 400 1,940 400 23,692,220 59,231
پلی استایرن مقاوم 7240 نقدی 750 2,060 750 57,598,280 76,798 سه شنبه 28 فروردین 1397 3607 4/93
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 4,994 8,976 4,994 188,745,282 37,794 سه شنبه 28 فروردین 1397 -740 -1/92
پلی استایرن معمولی 1540 نقدی 600 1,210 600 41,026,510 68,378 سه شنبه 28 فروردین 1397 595 0/88
پلی استایرن انبساطی 300 نقدی 150 190 150 9,815,150 65,434 سه شنبه 28 فروردین 1397 2501 3/97
پلی استایرن انبساطی 400 نقدی 100 10 10 632,070 63,207 سه شنبه 28 فروردین 1397 2055 3/36
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1,000 900 660 23,595,000 35,750 سه شنبه 28 فروردین 1397 -977 -2/66
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B نقدی 1,001 506 242 16,272,806 67,243 سه شنبه 3 شهریور 1394 20773 44/7
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 نقدی 200 40 30 2,693,910 89,797 سه شنبه 28 فروردین 1397 2707 3/11
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1,000 1,820 1,000 37,190,200 37,190 سه شنبه 28 فروردین 1397 -493 -1/31
پلی وینیل کلراید E6834 نقدی 220 264 220 8,317,122 37,805 یکشنبه 2 اردیبهشت 1397 -1195 -3/06
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 سلف 506 5,676 506 30,658,034 60,589 یکشنبه 2 اردیبهشت 1397 2689 4/64
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 سلف 990 8,481 990 58,212,000 58,800 یکشنبه 2 اردیبهشت 1397 2609 4/64
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 سلف 2,000 11,680 2,000 105,336,000 52,668 سه شنبه 28 فروردین 1397 2168 4/29
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 سلف 1,210 7,590 1,210 63,728,280 52,668 سه شنبه 28 فروردین 1397 2759 5/53
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 سلف 1,000 24,450 1,000 52,668,000 52,668 سه شنبه 28 فروردین 1397 933 1/8
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T نقدی 242 352 242 12,075,690 49,900 سه شنبه 28 فروردین 1397 2070 4/33
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 2,000 31,350 2,000 112,472,000 56,236 یکشنبه 27 اسفند 1396 -52 -0/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 سلف 2,000 9,840 2,000 97,048,000 48,524 سه شنبه 28 فروردین 1397 1946 4/18
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 60 270 60 3,374,160 56,236 سه شنبه 16 آبان 1396 12352 28/15
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 سلف 506 2,574 506 26,650,008 52,668 سه شنبه 28 فروردین 1397 2922 5/87
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 سلف 1,320 19,888 1,320 74,231,520 56,236 سه شنبه 28 فروردین 1397 264 0/47
قیر 6070 - صادراتی نقدی ($) 700 700 700 8,114,400 11,592,000 چهارشنبه 29 فروردین 1397 -19 -6/44
قیر 6070 - صادراتی نقدی ($) 500 500 500 5,187,000 10,374,000 شنبه 18 فروردین 1397 -20 -7/49
قیر 6070 - صادراتی نقدی ($) 70,000 87,500 70,000 814,384,410 11,634,000 چهارشنبه 29 فروردین 1397 -19 -6/42
قیر 85100 - صادراتی نقدی ($) 30,000 12,000 12,000 139,608,000 11,634,000 چهارشنبه 29 فروردین 1397
قیر 6070 - صادراتی نقدی ($) 100 100 100 1,260,000 12,600,000
پلی اتیلن سنگین اکستروژن (پودر) OFF - EX3 درجه 1 نقدی 20 80 20 890,180 44,509
پلی اتیلن سبک 2420H(پودر) - OFF درجه1 نقدی 130 1,040 130 6,069,570 46,689
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 نقدی 198 682 198 7,180,382 36,265 سه شنبه 28 فروردین 1397 -1304 -3/47
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 نقدی 40 180 40 1,372,800 34,320 سه شنبه 28 فروردین 1397 286 0/84
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 نقدی 44 330 44 2,501,004 56,841 سه شنبه 21 فروردین 1397 2245 4/11
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 5000S درجه 1 نقدی 319 803 319 15,797,397 49,522 سه شنبه 2 آبان 1396 6663 15/55
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 نقدی 231 594 231 14,687,992 63,584 سه شنبه 24 شهریور 1394 23313 57/89
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 5000S درجه 2 نقدی 297 957 297 14,541,758 48,962 سه شنبه 16 آبان 1396 12040 32/61
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 1 نقدی 21 105 21 1,207,815 57,515 سه شنبه 23 خرداد 1396 23913 71/17
پلی اتیلن سنگین LMP نقدی 100 310 100 3,498,440 34,984 سه شنبه 7 فروردین 1397 -2075 -5/6
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 2 نقدی 22 132 22 1,235,102 56,141 سه شنبه 7 فروردین 1397 712 1/28
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 3 نقدی 15 105 15 797,115 53,141 سه شنبه 7 فروردین 1397 -378 -0/71
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 2 نقدی 22 110 22 1,071,158 48,689 سه شنبه 7 فروردین 1397 -4250 -8/03
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 2 نقدی 55 286 55 2,653,145 48,239 سه شنبه 10 بهمن 1396 670 1/41
پلی وینیل کلراید OFF - S60 درجه 1 نقدی 88 462 88 3,669,424 41,698 سه شنبه 12 دی 1396 5179 14/18
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 1 نقدی 40 320 40 2,027,560 50,689 سه شنبه 8 اسفند 1396 -370 -0/72
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 نقدی 22 121 22 799,326 36,333 سه شنبه 7 فروردین 1397 -5187 -12/49
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 نقدی 130 200 130 3,977,330 30,595 سه شنبه 7 فروردین 1397
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52505 درجه 2 نقدی 330 1,441 330 14,824,304 44,922
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 نقدی 100 680 100 2,359,500 23,595 سه شنبه 15 اسفند 1396 45 0/19
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 نقدی 300 2,640 300 15,572,060 51,907 سه شنبه 28 فروردین 1397 4111 8/6
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 نقدی 110 1,034 110 6,502,210 59,111 سه شنبه 21 فروردین 1397 1382 2/39
گندم خوراکی نقدی 1,600 1,200 1,200 10,824,000 9,020 دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 0 0
گندم خوراکی نقدی 1,600 800 800 7,216,000 9,020 دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 0 0
گندم خوراکی نقدی 800 400 400 3,608,000 9,020 دوشنبه 3 اردیبهشت 1397
گندم خوراکی نقدی 2,400 2,800 2,400 21,688,000 9,037 دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 -93 -1/02
گندم خوراکی نقدی 1,600 4,000 1,600 14,838,400 9,274 یکشنبه 2 اردیبهشت 1397 153 1/68
گندم خوراکی نقدی 1,000 200 200 1,804,000 9,020 دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 0 0
روغن خام سویا نقدی 2,500 1,100 1,100 39,257,900 35,689 دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 0 0
شکر خام نقدی 2,000 200 200 4,700,000 23,500 دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 سلف 242 726 242 13,848,098 57,224 سه شنبه 28 فروردین 1397 3347 6/21
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA سلف 1,001 2,189 1,001 49,237,089 49,188 سه شنبه 12 دی 1396 4632 10/4
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1,600 3,360 1,600 61,712,620 38,570 سه شنبه 28 فروردین 1397 -179 -0/46
پلی استایرن معمولی 1551 نقدی 200 40 0 0 سه شنبه 28 فروردین 1397
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 3,014 5,346 3,014 117,166,852 38,874 سه شنبه 28 فروردین 1397 -298 -0/76
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M نقدی 1,012 2,090 1,012 65,818,720 65,038 سه شنبه 28 فروردین 1397 143 0/22
ورق گرم B سلف 44,000 93,940 44,000 1,208,597,280 27,468 دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 -1815 -6/2
ورق گرم C سلف 34,100 56,650 34,100 912,746,010 26,767 دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 -296 -1/09
ورق سرد B سلف 4,000 4,100 4,000 116,424,500 29,106 دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 -1668 -5/42
پارافین واکس سنگین 5% نقدی 1,012 1,196 1,012 31,423,014 31,050 دوشنبه 20 فروردین 1397 -2039 -6/16
وکیوم باتوم نقدی 18,000 12,000 12,000 142,236,000 11,853 دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 0 0
سلاپس واکس نقدی 2,000 1,000 1,000 14,130,000 14,130 سه شنبه 21 فروردین 1397 683 5/08
مجموع ارزش معامله(هزار ریال): 5,845,888,900  
آخرین بروز رسانی: : 1397/02/04 - 19:00:58

سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 07:13 ب.ظ

دسترسی سریع

         ارتباط با مدیران

         ارتباط با کارگزاران

         تقویم کاری

         نرخ ارز

         رسیدگی به شکایات

         پیوندها

 RSS

 ارتباط با ما

تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313

   تلفن گویا: 85640

   نمابر : 88383000
   روابط عمومی: 88383061
   امور سهام: 85642015

پست الکترونیکی: info@ime.co.ir

کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.
صفحه اصلی | اخبار | درباره بورس کالای ایران تماس با ما | RSS