بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن

شرکتهای پذیرفته شده در تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران

شرکتهای پذیرفته شده در تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران

ردیف

کالای پذیرش شده

نام تولید کننده

ردیف

کالای پذیرش شده

نام تولید کننده

1

فولاد

ایثارگران زرین شرق

104

آلومینیوم

صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان

2

فولاد

امیرکبیر کاشان

105

آلومینیوم

فن آوری ذوب گلپایگان

3

فولاد

پرشین فولاد آریا

106

آلومینیوم

آلومینیوم هرمز جنوب

4

فولاد

تولیدی صنعتی شمش انزلی

107

آلومینیوم

آلومینای ایران

5

فولاد

فولاد کاوه جنوب کیش

108

آلومینیوم

مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال)

6

فولاد

سیما فولاد جهان

109

روی

پارس اکسید

7

فولاد

مجتمع ذوب آهن فولاد خزر

110

روی

صنایع خالص سازان روی زنجان

8

فولاد

غلتک سازان سپاهان

111

روی

پرشین صنعت خاورمیانه

9

فولاد

فولادسازان کیوان یزد

112

روی

صانع روی زنجان

10

فولاد

صنایع فولاد هیربد زرندیه

113

روی

تعاونی تولیدی روی میعاد ثامن زنجان

11

فولاد

آهن و فولاد ارفع

114

روی

شمش روی میهن

12

فولاد

جهان فولاد غرب

115

روی

تولید روی بندرعباس

13

فولاد

صبا فولاد زاگرس

116

روی

گسترش صنایع روی ایران

14

فولاد

فولاد ظفر بناب

117

روی

توسعه صنایع روی خاورمیانه

15

فولاد

مجتمع فولاد ظفر نوین گستر بناب

118

روی

سپنتا روی

16

فولاد

مجتمع فولاد صنعت بناب

119

روی

ذوب روی صبا صنعت

17

فولاد

ذوب آهن و نورد البرز

120

روی

ذوب احیای روی قشم

18

فولاد

فولاد ارگ تبریز

121

روی

ذوب روی اصفهان

19

فولاد

ذوب آهن ارومیه

122

روی

ذوب روی تال

20

فولاد

نورد و لوله صفاطوس

123

روی

ذوب روی بافق

21

فولاد

ذوب آهن اصفهان

124

روی

ذوب روی سدید زنجان

22

فولاد

آریانورد امیر

125

روی

سازند روی زنجان

23

فولاد

ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان

126

روی

فراوری مواد معدنی ایران

24

فولاد

ذوب و نورد خلیج فارس

127

روی

کالسمین

25

فولاد

صنایع هفت الماس

128

روی

ملی سرب و روی

26

فولاد

ذوب و نورد کرمان

129

روی

روی پرور زنجان

27

فولاد

راهیابی صنعت و فولاد

130

خاک روی

مجتمع سرب و روی انگوران

28

فولاد

صدر فولاد

131

سرب

کیمیاگران نقش جهان

29

فولاد

فولاد آذربایجان

132

سرب

پارسیان پارت پاسارگاد

30

فولاد

فولاد آریا ذوب

133

خودرو

ایرانی تولید اتومبیل سایپا

31

فولاد

فولاد آلیاژی ایران

134

خودرو

ایران خودرو

32

فولاد

فولاد اکسین

135

طلا

تهیه و تولید مواد معدنی(موته)

33

فولاد

فولاد البرز تاکستان

136

طلا

معدن زرشوران

34

فولاد

فولاد الیگودرز

137

طلا

زرمعدن اختران

35

فولاد

فولاد امیرکبیر خزر

138

طلا

استحصال مواد معدنی تخت سلیمان

36

فولاد

فولاد پارس آرمان شفق

139

طلا

گروه صنعتی و معدنی زرمهر

37

فولاد

فولاد تاکستان

140

نیکل

کلید فولاد پایه

38

فولاد

فولاد جنوب

141

سنگ آهن

معدن میشدوان

39

فولاد

مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد

142

سنگ آهن

گسترش صنایع و معادن ماهان

40

فولاد

فولاد خراسان

143

سنگ آهن

معدن جلال آباد

41

فولاد

فولاد آناهیتا گیلان

144

سنگ آهن

معدن گل گهر سیرجان

42

فولاد

فولاد عتیق آذر سهند

145

سنگ آهن

چاه گز(مجتمع سنگ آهن فلات مرکزی ایران)

43

فولاد

فولاد خرم آباد

146

سنگ آهن

سنگ آهن مرکزی ایران

44

فولاد

فولاد خوزستان

147

سنگ آهن

معدن سنگان

45

فولاد

فولاد سیادن

148

سنگ آهن

معدن سورک

46

فولاد

فولاد شاهرود

149

سنگ آهن

معدن گل گهر 2،4

47

فولاد

فولاد غرب آسیا

150

آهن اسفنجی

فولاد سیرجان ایرانیان

48

فولاد

فولاد قزوین

151

آهن اسفنجی

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

49

فولاد

فولاد کاویان

152

آهن اسفنجی

فولاد غدیر نی ریز

50

فولاد

فولاد کرمان

153

آهن اسفنجی

صبا فولاد خلیج فارس

51

فولاد

صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه

154

آهن اسفنجی

توسعه آهن و فولاد گل گهر

52

فولاد

کاوه فولاد آریا

155

آهن اسفنجی

پارس فولاد سبزوار

53

فولاد

نیک صدرای توس

156

آهن اسفنجی

مجتمع جهان فولاد سیرجان

54

فولاد

مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق

157

کنسانتره سنگ آهن

صنعتی و معدنی توسعه ملی

55

فولاد

آذر نبش تبریز

158

کنسانتره سنگ آهن

معدنی و صنعتی گل گهر

56

فولاد

فولاد خرمدشت تاکستان

159

گندله

ذوب فولاد اردکان

57

فولاد

گروه صنعتی درپاد تبریز

160

گندله

فولاد بوتیای ایرانیان

58

فولاد

فولاد کرمانشاه

161

گندله

معدنی و صنعتی گل گهر

59

فولاد

فولاد کوهپایه

162

ذغال سنگ

معادن ذغال سنگ کرمان

60

فولاد

فولاد کاوه اروند

163

کک

فولاد زرند ایرانیان

61

فولاد

آذرفولاد امین

164

کک

ذوب آهن اصفهان

62

فولاد

فولاد کویر

165

کک

کک سازی زرند کرمان

63

فولاد

توس حجت

166

سیمان

سیمان اردستان

64

فولاد

فولاد گیلان

167

سیمان

سیمان آبیک

65

فولاد

فولاد مبارکه

168

سیمان

سیمان آرتا اردبیل

66

فولاد

فولاد میبد

169

سیمان

سیمان ارومیه

67

فولاد

ذوب و نورد زرفام

170

سیمان

سیمان استهبان

68

فولاد

فولاد ناب تبریز

171

سیمان

سیمان اصفهان

69

فولاد

فولاد نطنز

172

سیمان

سیمان بجنورد

70

فولاد

مهندسی ایمن تک طبرستان

173

سیمان

سیمان بنوید

71

فولاد

فولاد هرمزگان

174

سیمان

سیمان بهبهان

72

فولاد

گروه صنعتی پارلو

175

سیمان

سیمان آباده

73

فولاد

گروه ملی صنعتی فولاد ایران

176

سیمان

سیمان جوین

74

فولاد

فولاد اصفهان

177

سیمان

سیمان خزر

75

فولاد

مجتمع فولاد روهینا جنوب

178

سیمان

سیمان خوزستان

76

فولاد

معدنی و صنعتی چادرملو

179

سیمان

سیمان داراب

77

فولاد

نورد آریان فولاد

180

سیمان

سیمان دشتستان

78

فولاد

نورد ایوان غرب

181

سیمان

سیمان دورود

79

فولاد

نورد فولاد گیلان

182

سیمان

سیمان زابل

80

فولاد

فولاد کاوه تیکمه داش

183

سیمان

سیمان زنجان

81

فولاد

نورد فولاد یزد

184

سیمان

سیمان ساروج بوشهر

82

فولاد

نورد لوله اهواز

185

سیمان

سیمان ساوه

83

فولاد

نورد نوشهر

186

سیمان

سیمان سپاهان

84

فولاد

نورد و تولید قطعات فولادی

187

سیمان

سیمان سفید ارومیه

85

فولاد

فولاد تارا شمش یزد

188

سیمان

سیمان شاهرود

86

فولاد

صنایع صدرا ذوب

189

سیمان

سیمان شرق

87

فولاد

تولیدی و صنعتی اصفهان در

190

سیمان

سیمان صوفیان

88

فولاد

ذوب بریس

191

سیمان

سیمان عمران انارک

89

فولاد

فولاد سیرجان ایرانیان

192

سیمان

سیمان غرب

90

مس

ملی مس

193

سیمان

سیمان فارس

91

مس

گروه صنایع افق البرز

194

سیمان

سیمان فارس نو

92

مس

بازیافت فلزات غیرآهنی رفسنجان

195

سیمان

سیمان فرازفیروزکوه

93

مس

راد کابل شمال پارس

196

سیمان

سیمان فیروزکوه

94

مس

گیل راد شمال

197

سیمان

سیمان قائن

95

مس

معدنی مدوار

198

سیمان

سیمان کردستان

96

مس

فرآوری مس درخشان تخت گنبد

199

سیمان

سیمان کرمان

97

مس

مس کاران

200

سیمان

سیمان مازندران

98

مس

دنیای مس

201

سیمان

سیمان ممتازان کرمان

99

مس

صنایع مس کاوه

202

سیمان

سیمان نی ریز

100

مس

آریا کابل فدک

203

سیمان

سیمان هرمزگان

101

آلومینیوم

ایرالکو

204

سیمان

سیمان نهاوند

102

آلومینیوم

المهدی

205

سیمان

سیمان تهران

103

آلومینیوم

نوآوران صنعت سامان

 

 

 

 

 

چشم انداز بورس کالای ایران

بورس کالای ایران در افق چشم­ انداز، مرجع قیمت­ گذاری کالاهای اساسی و مواد اولیه واسطه ­ای در منطقه و یکی از گزینه­ های اولویت­ دار تولیدکنندگان برای تامین مالی و پوشش ریسک تجاری می­ باشد. 

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.