English
 

صفحه اصلی معرفی بورس بازارها کالاها انبارها ذینفعان قوانین و مقررات آموزش و پژوهش سوالات متداول استخدام نشست های تخصصی

 

اطلاعیه عرضه بازار فرعی

از تا
نمایش در هر صفحه
نام کارگزارتاریخ عرضهنام کالانمادنوع بسته بندیمشخصات کالای قابل عرضهتولید کنندهعرضه کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)حداقل عرضهقیمت پایه(ریال)حداقل قیمت پایهمکان تحویلنوع معاملهسررسید تحویلحداکثر افزایش عرضهواحد پایه تخصیصحداقل خریدحداقل خرید جهت کشف نرخحداکثر خرید در صورت وجودحداقل قیمت مجاز حداکثر قیمت مجازخطای مجاز تحویلنوع تسویهحداقل تغییر قیمت سفارشنحوه عرضهروش خرید
بانک ملی 1396/05/29 تری اتانول آمین - OFF درجه 2 SHPC-TEAO2G-00بشکهبا توجه به نوع بسته بندی کالا مشتری می بایست بابت هزینه بشکه پالت و مالیات آن مبلغ 3345 ریال به ازای هر کیلو طی یک فیش جداگانه پرداخت نماید.مهلت حمل تا 30 روز پس از صدور حواله، پس از آن دستورالعمل داحلی شازند اعمال می گردد.پتروشیمی شازندشرکت پتروشیمی شازند 110 1 16,500 1انبار کارخانهنقدی 1396/06/01 011 11 1 110 1 495005نقدی1عمدهعادی
بانک ملت 1396/05/29 پلی اتیلن ترفتالات LUMP1PTC-PETLUMP1B-00فلهمهلت حمل تا 7 روز پس از صدور حواله و پس از آن مشمول هزینه انبار داری می باشد/ با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند/به اطلاع کلیه کارگزاران خریدار و مشتریان گرامی رسانده می شود که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار آزاد نمی باشند.درصورت مشاهده مواردنقض،شرکت عرضه کننده حواله های شرکت مذکور را متوقف و کد پتروشیمی شرکت های متخلف مسدود خواهد شد. خریداران محترم از زمان درج اطلاعیه عرضه در سایت شرکت تا زمان عرضه فرصت دارند تا از مواد مورد عرضه بازدید نمایند لذا بعد از عرضه هیچ گونه شکایتی پذیرفته نمی شود.پتروشیمی تندگویانپتروشیمی شهید تندگویان 100 1 21,478 1انبار کارخانهنقدی 1396/06/01 010 10 1 100 1 644345نقدی1عمدهعادی
بانک ملت 1396/05/29 پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG641درجه1PTC-PETTGSUB641O1J-00جامبوبگمهلت حمل تا 7 روز پس از صدور حواله و پس از آن مشمول هزینه انبار داری می باشد/ با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند/به اطلاع کلیه کارگزاران خریدار و مشتریان گرامی رسانده می شود که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار آزاد نمی باشند.درصورت مشاهده مواردنقض،شرکت عرضه کننده حواله های شرکت مذکور را متوقف و کد پتروشیمی شرکت های متخلف مسدود خواهد شد. خریداران محترم از زمان درج اطلاعیه عرضه در سایت شرکت تا زمان عرضه فرصت دارند تا از مواد مورد عرضه بازدید نمایند لذا بعد از عرضه هیچ گونه شکایتی پذیرفته نمی شود./ /نماد TG-SB_641 نام تجاری TG-SB-640Sمیباشد./ مشکل: ویسکوزیته/پتروشیمی تندگویانپتروشیمی شهید تندگویان 70 1 29,013 1انبار کارخانهنقدی 1396/06/01 010 10 1 70 1 870395نقدی / اعتباری1عمدهعادی
بانک ملت 1396/05/29 پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG641 درجه 1PTC-PETTG641O1J-00جامبوبگمهلت حمل تا 7 روز پس از صدور حواله و پس از آن مشمول هزینه انبار داری می باشد/ با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند/به اطلاع کلیه کارگزاران خریدار و مشتریان گرامی رسانده می شود که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار آزاد نمی باشند.درصورت مشاهده مواردنقض،شرکت عرضه کننده حواله های شرکت مذکور را متوقف و کد پتروشیمی شرکت های متخلف مسدود خواهد شد. خریداران محترم از زمان درج اطلاعیه عرضه در سایت شرکت تا زمان عرضه فرصت دارند تا از مواد مورد عرضه بازدید نمایند لذا بعد از عرضه هیچ گونه شکایتی پذیرفته نمی شود./ /نماد TG641 نام تجاری TG640Sمیباشد/ مشکل: غیر از رنگ و ویسکوزیته/پتروشیمی تندگویانپتروشیمی شهید تندگویان 500 1 29,649 1انبار کارخانهنقدی 1396/06/01 010 10 1 500 1 889475نقدی / اعتباری1عمدهعادی
بانک ملت 1396/05/29 پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1PTC-PETBG821O1J-00جامبوبگمهلت حمل تا 7 روز پس از صدور حواله و پس از آن مشمول هزینه انبار داری می باشد/ با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند/به اطلاع کلیه کارگزاران خریدار و مشتریان گرامی رسانده می شود که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار آزاد نمی باشند.درصورت مشاهده مواردنقض،شرکت عرضه کننده حواله های شرکت مذکور را متوقف و کد پتروشیمی شرکت های متخلف مسدود خواهد شد. خریداران محترم از زمان درج اطلاعیه عرضه در سایت شرکت تا زمان عرضه فرصت دارند تا از مواد مورد عرضه بازدید نمایند لذا بعد از عرضه هیچ گونه شکایتی پذیرفته نمی شود./نماد BG-821 نام تجاری BG820S میباشد/ مشکل: ویسکوزیته/پتروشیمی تندگویانپتروشیمی شهید تندگویان 460 1 35,145 1انبار کارخانهنقدی 1396/06/01 010 10 1 460 1 1054355نقدی / اعتباری1عمدهعادی
بانک ملت 1396/05/29 پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 1PTC-PETAMO1J-00جامبوبگمهلت حمل تا 7 روز پس از صدور حواله و پس از آن مشمول هزینه انبار داری می باشد/ با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند/به اطلاع کلیه کارگزاران خریدار و مشتریان گرامی رسانده می شود که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار آزاد نمی باشند.درصورت مشاهده مواردنقض،شرکت عرضه کننده حواله های شرکت مذکور را متوقف و کد پتروشیمی شرکت های متخلف مسدود خواهد شد. خریداران محترم از زمان درج اطلاعیه عرضه در سایت شرکت تا زمان عرضه فرصت دارند تا از مواد مورد عرضه بازدید نمایند لذا بعد از عرضه هیچ گونه شکایتی پذیرفته نمی شود.کالای فوق مربوط به آمورف PET S می باشد. مشکل رنگ.پتروشیمی تندگویانپتروشیمی شهید تندگویان 210 1 31,171 1انبار کارخانهنقدی 1396/06/01 010 10 1 210 1 935135نقدی / اعتباری1عمدهعادی
بانک صنعت و معدن 1396/05/29 پتاس (کلرید پتاسیم)KBP-DSMKCL-00جامبوبگخلوص 95% -فروش بصورت نقدی یا اعتباری- تمامی خریداران معاف از مالیات می باشند.محل تحویل مجتمع پتاس واقع در کیلومتر 25 جاده خور به طبس-بارگیری در معدن توسط فروشنده تهیه خودرو هزینه حمل و سایر هزینه ها ی جانبی با خریدار-مهلت برداشت حداکثر 15 روز کاری پس از صدور حواله-در صورت عدم حمل، هزینه انبارداری به ازای هر تن 150000ریال. مجتمع پتاس خور و بیابانکمجنمع پتاس خورو بیابانک 2,000 1 10,800 1انبار کارخانهنقدی 1396/06/01 05 5 1 2,000 1 324005نقدی / اعتباری1عمدهعادی
بانک سامان 1396/05/29 آنیلینKPC-DSMANILG-00بشکه***شرایط خرید اعتباری به صورت 50% نقد و 50% اعتبار چهار ماهه و با کارمزد 1% و با ارائه ضمانت نامه بانکی می باشد.***در صورت حمل با ایزوتانک 5% تخفیف تعلق می گیرد***با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند.خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار آزاد نمی باشند در صورت مشاهده موارد نقض شرکت عرضه کننده حواله های شرکت مذکور را متوقف و کد پتروشیمی شرکت های متخلف مسدود خواهد شد./صدور حواله فروش برای خریدارانی که به دلیل خرید های گذشته خود(و یا مرتبطین) از مجموعه هلدینگ خلیج فارس دارای بدهی معوق می باشند مشروط به تعیین تکلیف و یا تسویه بدهی های قبلی ایشان خواهد بود./خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله، باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر این صورت شامل هزینه انبار داری روزانه 0.5 درصد ارزش کالای باقیمانده خواهند شد/ش حساب 6005070900 بنام کارون نزد بانک تجارت و IR890180000000006005070900 جهت واریز ارزش افزوده و عوارض شهرداریپتروشیمی کارونپتروشیمی کارون 16 1 49,000 1انبار کارخانهنقدی 1396/06/01 25616 16 1 16 1 1470005اعتباری1عمدهعادی
بانک سامان 1396/05/29 متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک OFF درجه 1 KPC-DSMPOMDIO1G-00بشکه***شرایط خرید اعتباری به صورت 100% اعتباری چهار ماهه و با کارمزد 1% و با ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی می باشد.***در صورت حمل با ایزوتانک 5% تخفیف تعلق می گیرد***با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند.خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار آزاد نمی باشند در صورت مشاهده موارد نقض شرکت عرضه کننده حواله های شرکت مذکور را متوقف و کد پتروشیمی شرکت های متخلف مسدود خواهد شد./صدور حواله فروش برای خریدارانی که به دلیل خرید های گذشته خود(و یا مرتبطین) از مجموعه هلدینگ خلیج فارس دارای بدهی معوق می باشند مشروط به تعیین تکلیف و یا تسویه بدهی های قبلی ایشان خواهد بود./خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله، باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر این صورت شامل هزینه انبار داری روزانه 0.5 درصد ارزش کالای باقیمانده خواهند شد/ش حساب 6005070900 بنام کارون نزد بانک تجارت و IR890180000000006005070900 جهت واریز ارزش افزوده و عوارض شهرداریپتروشیمی کارونپتروشیمی کارون 16 1 77,166 1انبار کارخانهنقدی 1396/06/01 8016 16 1 16 1 2314985اعتباری1عمدهعادی
بانک سامان 1396/05/29 متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالصKPC-DSMPMDIG-00بشکه***شرایط خرید اعتباری به صورت 100% اعتباری چهار ماهه و با کارمزد 1% و با ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی می باشد.***در صورت حمل با ایزوتانک 5% تخفیف تعلق می گیرد***با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند.خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار آزاد نمی باشند در صورت مشاهده موارد نقض شرکت عرضه کننده حواله های شرکت مذکور را متوقف و کد پتروشیمی شرکت های متخلف مسدود خواهد شد./صدور حواله فروش برای خریدارانی که به دلیل خرید های گذشته خود(و یا مرتبطین) از مجموعه هلدینگ خلیج فارس دارای بدهی معوق می باشند مشروط به تعیین تکلیف و یا تسویه بدهی های قبلی ایشان خواهد بود./خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله، باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر این صورت شامل هزینه انبار داری روزانه 0.5 درصد ارزش کالای باقیمانده خواهند شد/ش حساب 6005070900 بنام کارون نزد بانک تجارت و IR890180000000006005070900 جهت واریز ارزش افزوده و عوارض شهرداریپتروشیمی کارونپتروشیمی کارون 18 1 108,551 1انبار کارخانهنقدی 1396/06/01 54018 18 1 18 1 3256535اعتباری1عمدهعادی
بانک سامان 1396/05/29 متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک KPC-DSMPOMDIG-00بشکه***شرایط خرید اعتباری به صورت 100% اعتباری چهار ماهه و با کارمزد 1% و با ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی می باشد.***در صورت حمل با ایزوتانک 5% تخفیف تعلق می گیرد***با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند.خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار آزاد نمی باشند در صورت مشاهده موارد نقض شرکت عرضه کننده حواله های شرکت مذکور را متوقف و کد پتروشیمی شرکت های متخلف مسدود خواهد شد./صدور حواله فروش برای خریدارانی که به دلیل خرید های گذشته خود(و یا مرتبطین) از مجموعه هلدینگ خلیج فارس دارای بدهی معوق می باشند مشروط به تعیین تکلیف و یا تسویه بدهی های قبلی ایشان خواهد بود./خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله، باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر این صورت شامل هزینه انبار داری روزانه 0.5 درصد ارزش کالای باقیمانده خواهند شد/ش حساب 6005070900 بنام کارون نزد بانک تجارت و IR890180000000006005070900 جهت واریز ارزش افزوده و عوارض شهرداریپتروشیمی کارونپتروشیمی کارون 20 1 99,134 1انبار کارخانهنقدی 1396/06/01 20020 20 1 20 1 2974025اعتباری1عمدهعادی
راهنمای سرمایه‌گذاران 1396/05/29 پلی استایرن انبساطی OFF - SUPER FINE درجه 3BAN-PSEPSSCO3L-00کیسهکیسه 25 کیلویی ، لطفا پس از تحویل کامل کالا نسبت به ارائه نامه آزاد سازی وجه فروشنده اقدام فرماییدبانیار پلیمر گنبدبانیار پلیمر گنبد 600 1 22,026 1انبار کارخانهنقدی 1396/06/01 05 5 1 600 1 660785نقدی1عمدهعادی
آخرین بروز رسانی: 1396/05/28 - 20:00:36

یکشنبه 29 مرداد 1396 04:44 ق.ظ

دسترسی سریع

 اطلاعات بازار

 نمایه ها  ارتباط با ما

         ارتباط با مدیران

         ارتباط با کارگزاران

         تقویم کاری

         نرخ ارز

         رسیدگی به شکایات

         پیوندها

        اطلاعیه عرضه بازار فیزیکی

        آمار معاملات بازار فیزیکی

        آمار معاملات بازار مشتقه

        اطلاعات قیمتی نمادهای فیزیکی

        اطلاعات قیمتی نمادهای مشتقه

        اطلاعات کل بازار فیزیکی

        تابلوی برخط بازار فیزیکی

        تابلوی برخط بازار مشتقه

 

 RSS

   تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649315 

   تلفن گویا: 85640

   نمابر : 88383000
   روابط عمومی: 88383061
   امور سهام: 85642015

                                        پست الکترونیکی: info@ime.co.ir

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.
صفحه اصلی | اخبار | درباره بورس کالای ایران تماس با ما | RSS