العربیة English
 

صفحه اصلی معرفی بورس بازارها کالاها انبارها ذینفعان قوانین و مقررات آموزش و پژوهش سوالات متداول استخدام نشست های تخصصی

 

 

شرکتهای پذیرفته شده در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی

 

شرکتهای پذیرفته شده در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران

ردیف

گروه کالایی

نام شرکت

ردیف

گروه کالایی

نام شرکت

1

پتروشیمی

 پلی نار

136

فرآورده نفتی

تعاونی قیر سفت دمیده هندیجان

2

پتروشیمی

بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی

137

فرآورده نفتی

توان بام شرق

3

پتروشیمی

پتروشیمی اراک

138

فرآورده نفتی

توان گستران عایق

4

پتروشیمی

پتروشیمی ارومیه

139

فرآورده نفتی

توت آل قیر ارس

5

پتروشیمی

پتروشیمی اروند

140

فرآورده نفتی

توسعه تجارت طلای سیاه

6

پتروشیمی

پتروشیمی اصفهان

141

فرآورده نفتی

توسعه ساختار محیط

7

پتروشیمی

پتروشیمی امیرکبیر

142

فرآورده نفتی

توسعه نفت هرمزان

8

پتروشیمی

پتروشیمی ایلام

143

فرآورده نفتی

تولید صنعتی هامون گستر نفت باختر

9

پتروشیمی

پتروشیمی آبادان

144

فرآورده نفتی

تولیدی صنعتی و معدنی پتروفردوس

10

پتروشیمی

پتروشیمی آریا ساسول

145

فرآورده نفتی

تولیدی و بازرگانی گلبام بهاران گلستان

11

پتروشیمی

پتروشیمی بانیار پلیمر گنبد

146

فرآورده نفتی

تولیدی و صنعتی پیروز گستر دلیجان

12

پتروشیمی

پتروشیمی برزویه

147

فرآورده نفتی

تیشوگام شرق

13

پتروشیمی

پتروشیمی بندر امام

148

فرآورده نفتی

جلیس

14

پتروشیمی

پتروشیمی بوعلی سینا

149

فرآورده نفتی

جم افروز دلیجان

15

پتروشیمی

پتروشیمی بیستون

150

فرآورده نفتی

چتر پیروزگام آسیا

16

پتروشیمی

پتروشیمی پارس

151

فرآورده نفتی

چتربام عایق

17

پتروشیمی

پتروشیمی پردیس

152

فرآورده نفتی

دانا پاسارگاد خاوران

18

پتروشیمی

پتروشیمی پلیمر کرمانشاه

153

فرآورده نفتی

دانا گام

19

پتروشیمی

پتروشیمی تبریز

154

فرآورده نفتی

درخشش نقره ای شرق

20

پتروشیمی

پتروشیمی تخت جمشید

155

فرآورده نفتی

دماوندبام دلیجان

21

پتروشیمی

پتروشیمی تندگویان

156

فرآورده نفتی

دنا بام گلستان

22

پتروشیمی

پتروشیمی جم

157

فرآورده نفتی

دوده صنعتی پارس

23

پتروشیمی

پتروشیمی خارک

158

فرآورده نفتی

راه سازی فرش راه یزد

24

پتروشیمی

پتروشیمی خراسان

159

فرآورده نفتی

راه گستر آذردوام

25

پتروشیمی

پتروشیمی خوزستان

160

فرآورده نفتی

رایکا شایلین

26

پتروشیمی

پتروشیمی رازی

161

فرآورده نفتی

رهام اسپرلوس

27

پتروشیمی

پتروشیمی زاگرس

162

فرآورده نفتی

رهیار گستر نوین

28

پتروشیمی

پتروشیمی شهید رسولی

163

فرآورده نفتی

ریونیز پالایش آرتان

29

پتروشیمی

پتروشیمی شیراز

164

فرآورده نفتی

ساختمانی مهام هیرمند

30

پتروشیمی

پتروشیمی غدیر

165

فرآورده نفتی

ساسان بام دلیجان

31

پتروشیمی

پتروشیمی فجر

166

فرآورده نفتی

سامان دلیجان

32

پتروشیمی

پتروشیمی فرساشیمی

167

فرآورده نفتی

سامانه بام دلیجان

33

پتروشیمی

پتروشیمی فن آوران

168

فرآورده نفتی

سایبان شرق دلیجان

34

پتروشیمی

پتروشیمی قائد بصیر

169

فرآورده نفتی

سایه بان سپهر دلیجان

35

پتروشیمی

پتروشیمی کارون

170

فرآورده نفتی

سپاهان قیر جی

36

پتروشیمی

پتروشیمی کردستان

171

فرآورده نفتی

سپهر بام شرق

37

پتروشیمی

پتروشیمی کرمانشاه

172

فرآورده نفتی

ستاره سبز جویبار

38

پتروشیمی

پتروشیمی لاله

173

فرآورده نفتی

ستاره کاسپین کویر

39

پتروشیمی

پتروشیمی لرستان

174

فرآورده نفتی

سراپوش دلیجان

40

پتروشیمی

پتروشیمی مارون

175

فرآورده نفتی

شاهین بام دلیجان

41

پتروشیمی

پتروشیمی مروارید

176

فرآورده نفتی

شباهنگ پرتو تابان

42

پتروشیمی

پتروشیمی مهاباد

177

فرآورده نفتی

شرق گستر دلیجان

43

پتروشیمی

پتروشیمی مهر

178

فرآورده نفتی

شهربام عایق

44

پتروشیمی

پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه

179

فرآورده نفتی

شیمی تجارت نقش جهان

45

پتروشیمی

پرتو گوگرد آسیا

180

فرآورده نفتی

صدف گستر دلیجان

46

پتروشیمی

پلی پروپیلن جم

181

فرآورده نفتی

صنایع پالایشی نگین پترولیوم آذربایجان

47

پتروشیمی

تحقیقاتی و مهندسی مشاورین صنایع شیمیایی پترو طرح پارس

182

فرآورده نفتی

صنایع شیمیایی ساروج ساختمان شمال

48

پتروشیمی

تعاونی2451 تولید سولفات پتاسیم

183

فرآورده نفتی

صنعت بام شرق ممتاز

49

پتروشیمی

توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب

184

فرآورده نفتی

صنعت بام گلستان

50

پتروشیمی

ذوب اهن اصفهان

185

فرآورده نفتی

صنعت قیر پارسیان انرژی

51

پتروشیمی

رجال

186

فرآورده نفتی

صنعت قیر هرمزگان

52

پتروشیمی

سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران

187

فرآورده نفتی

صنعتی و آسفالت راه دژپا

53

پتروشیمی

شیمیایی فجر پارسیان

188

فرآورده نفتی

عایق باران خرمدشت

54

پتروشیمی

صنایع تولیدی پلی استایرن انبساطی سهند

189

فرآورده نفتی

عایق بام باستان

55

پتروشیمی

طاهاسازان پیشتاز

190

فرآورده نفتی

عایق بام سایبان

56

پتروشیمی

کارخانجات تولیدی وصنعتی پودر گوگرد ستاره

191

فرآورده نفتی

عایق بام ستاره شرق

57

پتروشیمی

کربنات سدیم سمنان

192

فرآورده نفتی

عایق بام فردیان

58

پتروشیمی

مجتمع پتاس خور و بیابانک

193

فرآورده نفتی

عایق پوشان برتر فریم

59

پتروشیمی

مجتمع کک سازی و پالایش قطران زرند

194

فرآورده نفتی

عایق پیروز بام  گلبهار

60

پتروشیمی

محب بسپار ایده گستر

195

فرآورده نفتی

عایق پیروز بام آسیا

61

پتروشیمی

محب پلیمر قم

196

فرآورده نفتی

عایق حصار مهران

62

پتروشیمی

نوید زرشیمی

197

فرآورده نفتی

عایق خزربام

63

فرآورده نفتی

 قیر مادگستران دلیجان

198

فرآورده نفتی

عایق رطوبتی آسیا گستر دلیجان

64

فرآورده نفتی

اصفهان قیر

199

فرآورده نفتی

عایق رطوبتی سماء بام دلیجان

65

فرآورده نفتی

اقتصاد قدر خاورمیانه

200

فرآورده نفتی

عایق رطوبتی فراز بام گستر

66

فرآورده نفتی

الیاف سازان شمال

201

فرآورده نفتی

عایق رطوبتی قیر سپاهان

67

فرآورده نفتی

انرژی تجارت سام

202

فرآورده نفتی

عایق سادات دلیجان

68

فرآورده نفتی

اوچین گستر هیرکانیان

203

فرآورده نفتی

عایق ستاره تکنام

69

فرآورده نفتی

ایزونام

204

فرآورده نفتی

عایق شرق اصفهان

70

فرآورده نفتی

آترا کران انرژی

205

فرآورده نفتی

عایق گلبهار شرق

71

فرآورده نفتی

آذر دوام یول

206

فرآورده نفتی

عایق های رطوبتی ستاره شرق

72

فرآورده نفتی

آذربام عایق کار

207

فرآورده نفتی

عایق های رطوبتی شرق دنیا

73

فرآورده نفتی

آذرپترولیوم منطقه آزاد ماکو

208

فرآورده نفتی

فراشیمی روز

74

فرآورده نفتی

آذرقیر تبریز

209

فرآورده نفتی

فرآبند مهراد شرق

75

فرآورده نفتی

آذرنام نفیس

210

فرآورده نفتی

فرآورده های قیری سیه فام

76

فرآورده نفتی

آران نفت ارس

211

فرآورده نفتی

فرآوری قیر بلوچ پاسارگاد چابهار

77

فرآورده نفتی

آرتاقیرسازان اردبیل صنعت

212

فرآورده نفتی

فومن شیمی گستر

78

فرآورده نفتی

آسمان گستر دلیجان

213

فرآورده نفتی

قیر ایزوگام تبریز

79

فرآورده نفتی

بازرگانی الوند پارس سپاهان

214

فرآورده نفتی

قیر آکام

80

فرآورده نفتی

بالک اوشان تار

215

فرآورده نفتی

قیر سفت سامان

81

فرآورده نفتی

بام پوش شرق

216

فرآورده نفتی

قیر شرق

82

فرآورده نفتی

بام گام عایق ارومیه

217

فرآورده نفتی

قیر و عایق جنت آباد

83

فرآورده نفتی

بام گستر اصل تهران

218

فرآورده نفتی

قیران پخش ستاره ایرانیان

84

فرآورده نفتی

بام گستر دلیجان

219

فرآورده نفتی

قیصر جنوب کنگ

85

فرآورده نفتی

بام گستر زرین شرق

220

فرآورده نفتی

کربن ایران

86

فرآورده نفتی

بام گستر کردستان

221

فرآورده نفتی

کروس انرژی

87

فرآورده نفتی

بام گستر کسری

222

فرآورده نفتی

کیان گستر دلیجان

88

فرآورده نفتی

بام گستران

223

فرآورده نفتی

کیمیا صنعت آرادان

89

فرآورده نفتی

بایرطوس شرق

224

فرآورده نفتی

کیمیا قیر آرتان

90

فرآورده نفتی

بهبود صنعت بیرجند 

225

فرآورده نفتی

کیمیا قیر جی

91

فرآورده نفتی

پارس مروارید سیه

226

فرآورده نفتی

کیهان توسعه البرز

92

فرآورده نفتی

پاسارگاد عایق پارس

227

فرآورده نفتی

گام پوشان دلیجان

93

فرآورده نفتی

پالایش قیر اروم آذربایجان

228

فرآورده نفتی

گستربام بهمن

94

فرآورده نفتی

پالایش قیر کسری

229

فرآورده نفتی

گل پوشش دلیجان 

95

فرآورده نفتی

پالایش گاز ایلام

230

فرآورده نفتی

گوهر قیر شرق

96

فرآورده نفتی

پالایش گاز هاشمی نژاد(خانگیران)

231

فرآورده نفتی

گیتی بام دلیجان

97

فرآورده نفتی

پالایش نفت اصفهان

232

فرآورده نفتی

متین ساز فعال

98

فرآورده نفتی

پالایش نفت آبادان

233

فرآورده نفتی

متین کیمیای سپاهان

99

فرآورده نفتی

پالایش نفت بندرعباس

234

فرآورده نفتی

مجتمع فرآورده های قیر کیمیا

100

فرآورده نفتی

پالایش نفت تبریز

235

فرآورده نفتی

مروارید شرق سپاهان

101

فرآورده نفتی

پالایش نفت تهران

236

فرآورده نفتی

مشرق بام صنعت

102

فرآورده نفتی

پالایش نفت جیران اردکان

237

فرآورده نفتی

معماران اقتصاد بین الملل تندیس

103

فرآورده نفتی

پالایش نفت شازند اراک

238

فرآورده نفتی

مکران فوم امیدی منطقه آزاد چابهار

104

فرآورده نفتی

پالایش نفت شیراز

239

فرآورده نفتی

مهر پارسیان

105

فرآورده نفتی

پالایش نفت کرمانشاه

240

فرآورده نفتی

مهسان عایق شرق دلیجان

106

فرآورده نفتی

پالایش نفت لاوان

241

فرآورده نفتی

مهندسی ایران ارتباط

107

فرآورده نفتی

پالایش نگین سیاه آذربایجان

242

فرآورده نفتی

مهندسی تهران قیر

108

فرآورده نفتی

پالایش و انرژی شمالغرب آرکا

243

فرآورده نفتی

مهندسی قیر و آسفالت غرب

109

فرآورده نفتی

پایا پلیمر دنا

244

فرآورده نفتی

نفت ایرانول

110

فرآورده نفتی

پترو پاسارگاد هرمزگان

245

فرآورده نفتی

نفت بهران

111

فرآورده نفتی

پترو سالار غرب کوهسار

246

فرآورده نفتی

نفت پارس

112

فرآورده نفتی

پترو عایق اسپادانا

247

فرآورده نفتی

نفت پاسارگاد

113

فرآورده نفتی

پترو قیر آژند

248

فرآورده نفتی

نفت جی

114

فرآورده نفتی

پترو قیر آژند کیاسر

249

فرآورده نفتی

نفت سپاهان

115

فرآورده نفتی

پتروپالایش دالین

250

فرآورده نفتی

نقره ای شرق

116

فرآورده نفتی

پتروپالایش سهند گستر تبریز

251

فرآورده نفتی

نگین بام محسن

117

فرآورده نفتی

پتروتار فراساحل

252

فرآورده نفتی

نگین فخر آذربایجان

118

فرآورده نفتی

پتروتار کیمیا

253

فرآورده نفتی

نگین گام پارس

119

فرآورده نفتی

پتروصنعت زمرد

254

فرآورده نفتی

نوآوران قیر جنوب

120

فرآورده نفتی

پتروگام فاتح

255

فرآورده نفتی

ورزیران

121

فرآورده نفتی

پترومیلاد کاسپین

256

فرآورده نفتی

همیارجی یزد

122

فرآورده نفتی

پرتو پیروزنام شرق

257

فرآورده نفتی

هونام اطلس دریای جنوب

123

فرآورده نفتی

پشم شیشه اصل کبیر اراک 

258

فرآورده نفتی

یاسمین گستر دلیجان

124

فرآورده نفتی

پشم شیشه ایران

259

فرآورده نفتی

یام گستر دلیجان

125

فرآورده نفتی

پشم شیشه بام گستر سفید 2000

260

فرآورده نفتی

یکتا بام دلیجان

126

فرآورده نفتی

پشم شیشه به بام ممتاز شرق

 

 

 

127

فرآورده نفتی

پوشین بام شرق

 

 

 

128

فرآورده نفتی

پویندگان فن و تجارت بین الملل

 

 

 

129

فرآورده نفتی

پیروز دلیجان

 

 

 

130

فرآورده نفتی

پیروزبام شرق

 

 

 

131

فرآورده نفتی

پیشتاز پاسارگاد جم شرق

 

 

 

132

فرآورده نفتی

پیشگامان نانو آریا

 

 

 

133

فرآورده نفتی

تعاونی 3198 پویا اندیشان کرمانشاه

 

 

 

134

فرآورده نفتی

تعاونی تولیدی 4533 پالایش قیر پارس آذران

 

 

 

135

فرآورده نفتی

تعاونی عایق رطوبتی بیتا گستر دلیجان

 

 

 

 

خبر های جدید  |  همه خبرها

عرضه مس، فولاد و آلومینیوم در تالار محصولات صنعتی و معدنی

عرضه مس، فولاد و آلومینیوم در تالار محصولات صنعتی و معدنی

تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران روز دوشنبه 21 آبان ماه میزبان عرضه 3 هزار و 920 تن مس مفتول، 2 هزار تن مس کاتد دو، 60 تن مس اسلب در گروه مس، 500 تن بیلت و یک هزار تن شمش هزار پوندی در گروه آلومینیوم و یک هزار و 600 تن ورق گرم در گروه فولاد است.

معامله آهن اسفنجی، میلگرد، آلومینیوم و مس در بورس کالای ایران

طی روز یکشنبه رقم خورد؛

معامله آهن اسفنجی، میلگرد، آلومینیوم و مس در بورس کالای ایران

تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران، روز یکشنبه 20 آبان ماه، میزبان دادوستد 5 هزار تن آهن اسفنجی، 4 هزار و 400 تن سبد میلگرد، یک هزار تن شمش هزار پوندی آلومینیوم، 3 هزار تن مس کاتد و یک هزار تن مس کم عیار بود.

عرضه آهن اسفنجی، میلگرد، آلومینیوم و مس در روز یکشنبه

عرضه آهن اسفنجی، میلگرد، آلومینیوم و مس در روز یکشنبه

تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران روز یکشنبه 20 آبان ماه میزبان عرضه 5 هزار تن آهن اسفنجی،5 هزار و 500 تن سبد میلگرد، یک هزار تن شمش هزار پوندی آلومینیوم، 3 هزار تن مس کاتد و 20 هزار تن مس کم عیار است.

ثبت پرسش

نام :

ایمیل :

موضوع :

متن :

دوشنبه 21 آبان 1397 02:20 ق.ظ

دسترسی سریع

         ارتباط با مدیران

         ارتباط با کارگزاران

         تقویم کاری

         نرخ ارز

         رسیدگی به شکایات

         پیوندها

 RSS  کانال آپارات

 ارتباط با ما

تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313

   تلفن گویا: 85640

   نمابر : 88383000
   روابط عمومی: 88383061
   امور سهام: 85642015

پست الکترونیکی: info@ime.co.ir

کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.
صفحه اصلی | اخبار | درباره بورس کالای ایران تماس با ما | RSS