بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن
كارمزد معاملات و پذیره نویسی اوراق سلف موازی استاندارد
كارمزد معاملات و پذیره نویسی اوراق سلف موازی استاندارد
شرح کارمزد خرید فروش جمع کارمزدها به میلیون ریال است
حداکثر مبلغ کارمزد خرید حداکثر مبلغ کارمزد فروش جمع
کارمزد کارگزاران 0/0006 0/0006 0/0012 50 50 100
کارمزد شرکت بورس کالای ایران 0/0001 0/0001 0/0002 20 20 40
کارمزد شرکت سپرده گذاری مرکزی 0/000015 0/000015 0/00003 6 6 12
کارمزد مدیریت فناوری بورس تهران 0/00001 0/00001 0/00002 4 4 8
جمع کل 0/000725 0/000725 0/00145 80 80 160
در دوره پذیره نویسی اوراق، کارمزد خرید و فروش به عهده ناشر اوراق می باشد.
کارمزد بازارگردان در معاملات اوراق سلف موازی استاندارد
  • کارمزد بازارگردان در معاملات اوراق سلف موازی استاندارد
    در صورتی كه بازارگردان متعهد به خرید اوراق بهادار به كف قیمتی معینی باشد (ایفای نقش بازارسازی) سقف كارمزد قابل پرداخت توسط بازارگردان در حالت خرید بدون كارمزد و در حالت فروش نصف حالت عادی می باشد.

    در صورتی كه بازارگردان متعهد به خرید اوراق بهادار به كف قیمتی معینی نباشد، سقف كارمزد قابل پرداخت توسط بازارگردان در حالت خرید و فروش نصف حالت عادی می باشد.

    .
کارمزد بررسی پذیرش/پذیرش اوراق سلف موازی استاندارد
  • كارمزد بررسی پذیرش سازمان به میزان 0.0001 (یک در ده هزار) ارزش اوراق تا سقف 100 میلیون ریال و كف 20 میلیون ریال می باشد.
  • كارمزد پذیرش بورس کالای ایران به میزان 0.0002 (دو در ده هزار) ارزش اسمی اوراق تا سقف 200 میلیون ریال و كف 20 میلیون ریال می باشد.
چشم انداز بورس کالای ایران

 مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.