العربیة English
 

صفحه اصلی معرفی بورس بازارها کالاها انبارها ذینفعان قوانین و مقررات آموزش و پژوهش سوالات متداول استخدام نشست های تخصصی

 

 

اطلاعیه عرضه بازار فیزیکی

از تا
نمایش در هر صفحه
نام کارگزارتاریخ عرضهنام کالانمادنوع بسته بندیمشخصات کالای قابل عرضهتولید کنندهعرضه کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)حداقل عرضهقیمت پایه(ریال)حداقل قیمت پایهمکان تحویلنوع معاملهسررسید تحویلحداکثر افزایش عرضهواحد پایه تخصیصحداقل خریدحداقل خرید جهت کشف نرخحداکثر خرید در صورت وجودحداقل قیمت مجاز حداکثر قیمت مجازخطای مجاز تحویلنوع تسویهحداقل تغییر قیمت سفارشنحوه عرضهروش خرید
خبرگان سهام 1396/08/01 اسلاک واکس سبک SOC-LSWB-00فلهاسلاک واکس سبک 12% می باشد / شرط صدور حواله برای مشتریانی که اقدام به خرید از طریق بورس کالا مینمایند، داشتن کد مشتری و عدم بدهی قبلی به نفت سپاهان می باشد/ نفت سپاهاننفت سپاهان 230 100 25,000 1انبار کارخانهنقدی 1396/08/06 023 23 40 230 1 275005نقدی1عمدهعادی
بانک کشاورزی 1396/08/01 شکر سفید KSK-SuA0069-00کیسهاین شکر متعلق به شرکت کشت و صنعت کارون بوده و تصفیه و کیسه گیری آن توسط شرکت کشت و صنعت کارون به آدرس خوزستان-شوشتر-کیلومتر 17 جاده اختصاصی کارون صورت پذیرفته است. کشت و صنعت کارونکشت وصنعت کارون 200 10 25,200 1انبار کارخانهسلف 1396/08/15 800100 100 5 200 1 264605نقدی1عمدهعادی
خبرگان سهام 1396/08/01 اسلاک واکس سنگین ویژه SOC-HSWSB-00فلهاسلک واکس سنگین 10درصد / شرط صدور حواله برای مشتریانی که اقدام به خرید از طریق بورس کالا مینمایند، داشتن کد مشتری و عدم بدهی قبلی به نفت سپاهان می باشد/ نفت سپاهاننفت سپاهان 230 100 21,200 1انبار کارخانهنقدی 1396/08/06 023 23 40 230 1 233205نقدی1عمدهعادی
خبرگان سهام 1396/08/01 اسلاک واکس سنگین ویژه 12% SOC-HSWS012B-00فلهشرط صدور حواله برای مشتریانی که اقدام به خرید از طریق بورس کالا مینمایند، داشتن کد مشتری و عدم بدهی قبلی به نفت سپاهان می باشدنفت سپاهاننفت سپاهان 230 100 20,800 1انبار کارخانهنقدی 1396/08/06 023 23 40 230 1 228805نقدی1عمدهعادی
خبرگان سهام 1396/08/01 روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00فلهشرط صدور حواله برای مشتریانی که اقدام به خرید از طریق بورس کالا مینمایند، داشتن کد مشتری و عدم بدهی قبلی به نفت سپاهان می باشدنفت سپاهاننفت سپاهان 253 100 31,400 1انبار کارخانهنقدی 1396/08/06 023 23 40 253 1 345405نقدی1عمدهعادی
ستاره جنوب 1396/08/01 تختال C KSC-SSG09XR-00سایرst37-ابعاد9800-3800*1250-1200*195و245mmباتلرانس-+100*10*5 باانتخاب مشتري, 10 درصد پیش پرداخت تا ساعت 10:30 روز عرضه ، شرایط فروش نقدی و اعتباری ، تسویه نقدی / اعتباریفولاد خوزستانفولاد خوزستان 10,000 2,000 19,500 1انبار کارخانهسلف 1396/09/30 10000100 1,000 1000 10,000 1 214505نقدی / اعتباری1عمدهعادی
آگاه 1396/08/01 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 MPC-HDEX5L-00کیسهمدت زمان حمل محصول ازتاریخ انجام تسویه بورسی حداکثر6روز کاری است ودر صورت تاخیردربرداشت هزینه انبارداری معادل3درصدارزش کالای معامله شده به صورت روزشماردریافت میگردد.شرکت های معاف از مالیات میبایست مدارک الزامی ذیل رابه کارگزارارائه نمایند.درغیراینصورت مشمول مالیات برارزش افزوده بوده و بایستی مالیات ازآنها مطالبه گردد:1-ارائه تاییدفعالیت واستمرارفعالیت تولیدی شرکت خریداردرمناطق آزادوویژه اقتصادی2-ارائه تاییده اداره کل گمرک مناطق آزادو ویژه اقتصادی خریدار محصول،مبنی برورود کالای خریداری شده به منطقه مربوطه(مناطق آزادو ویژه اقتصادی مقصد)3-ارائه مفاصاحساب مالیات برارزش افزوده آخرین دوره سه ماهه مالیاتی ازاداره کل امور مالیاتی مربوطه لازم به ذکراست فروش بدون اخذ مالیات بر ارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده وزارت صنایع برای هرواحد تولیدی به قوت خودباقی ومازاد برآن با اخذمالیات برارزش افزوده،قابل فروش میباشد4-مشتریان میبایست به محض متوجه شدن مشکل کیفی و یا کمی، تا زمان حضورنماینده پتروشیمی مارون جهت بررسی شکایت درآن شرکت واعلام رای نهایی کمیته ،ازمصرف مواد مذکورصرف نظرنمایندپتروشیمی مارونپتروشیمی مارون 220 50 44,129 1انبار کارخانهنقدی 1396/08/06 66022 22 20 220 1 485415نقدی1عمدهعادی
آگاه 1396/08/01 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 MPC-HDBL3L-00کیسهمدت زمان حمل محصول ازتاریخ انجام تسویه بورسی حداکثر6روز کاری است ودر صورت تاخیردربرداشت هزینه انبارداری معادل3درصدارزش کالای معامله شده به صورت روزشماردریافت میگردد.شرکت های معاف از مالیات میبایست مدارک الزامی ذیل رابه کارگزارارائه نمایند.درغیراینصورت مشمول مالیات برارزش افزوده بوده و بایستی مالیات ازآنها مطالبه گردد:1-ارائه تاییدفعالیت واستمرارفعالیت تولیدی شرکت خریداردرمناطق آزادوویژه اقتصادی2-ارائه تاییده اداره کل گمرک مناطق آزادو ویژه اقتصادی خریدار محصول،مبنی برورود کالای خریداری شده به منطقه مربوطه(مناطق آزادو ویژه اقتصادی مقصد)3-ارائه مفاصاحساب مالیات برارزش افزوده آخرین دوره سه ماهه مالیاتی ازاداره کل امور مالیاتی مربوطه لازم به ذکراست فروش بدون اخذ مالیات بر ارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده وزارت صنایع برای هرواحد تولیدی به قوت خودباقی ومازاد برآن با اخذمالیات برارزش افزوده،قابل فروش میباشد4-مشتریان میبایست به محض متوجه شدن مشکل کیفی و یا کمی، تا زمان حضورنماینده پتروشیمی مارون جهت بررسی شکایت درآن شرکت واعلام رای نهایی کمیته ،ازمصرف مواد مذکورصرف نظرنمایندپتروشیمی مارونپتروشیمی مارون 220 50 43,577 1انبار کارخانهنقدی 1396/08/06 50622 22 20 220 1 479345نقدی1عمدهعادی
بانک صنعت و معدن 1396/08/01 پلی پروپیلن نساجی SF060 PNCO-PPSF060J-00جامبوبگکلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر درمناطق ویژه و آزاد تجاری ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده با مسئولیت فروشنده می باشند. پتروشیمی پلی نارپلی نار 441 50 42,491 1انبار کارخانهنقدی 1396/08/06 46221 21 20 441 1 1274735نقدی1عمدهعادی
سی ولکس 1396/08/01 شمش بلوم (150*150)5SP KSO-BSG194X-00شمشابعاد شمش 150*150*12000میلیمتر با تلرانس +- 5*5*100 - واریز 10درصد پیش پرداخت الزامی میباشد -مجتمع فولاد خراسانشرکت فولاد خراسان 5,000 2,000 18,200 1انبار کارخانهنقدی 1396/08/06 05000 5,000 1000 5,000 1 200205نقدی1عمدهعادی
سینا 1396/08/01 شمش بلوم (150*150)5SP SKS-BSG194X-00شمششمش فولادی 12000*150*150 (5SP)فولاد کاوه جنوب کیشفولاد کاوه جنوب کیش 2,000 2,000 17,400 1انبار کارخانهنقدی 1396/08/06 4000500 500 1000 2,000 1 191405نقدی1عمدهعادی
سینا 1396/08/01 شمش بلوم (130*130)5SP SKS-BSO003X-00شمششمش فولادی 12000*130*130 (5SP)فولاد کاوه جنوب کیشفولاد کاوه جنوب کیش 2,000 2,000 17,400 1انبار کارخانهنقدی 1396/08/06 4000500 500 1000 2,000 1 191405نقدی1عمدهعادی
سهم آشنا 1396/08/01 پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 KRD-LD2420F8WP-00پالت چوبیامکان خرید برای شرکت های black list سازمان امور مالیاتی وجود ندارد.مدت مجاز حمل تا 7 روز پس از تسویه بورس، پس از آن هزینه انبار داری معادل 3% کالای باقی مانده بصورت روز شمار دریافت می گردد.پتروشیمی کردستانپتروشیمی کردستان 240 50 47,158 1انبار کارخانهنقدی 1396/08/06 24012 12 20 240 1 518735نقدی1عمدهعادی
توازن بازار 1396/08/01 پلی اتیلن سبک خطی 22B02 MAPE-LLD22B02WP-00پالت چوبی امکان خرید برای شرکتهای جزء black list سازمان امور مالیاتی وجود ندارد/مهلت مجاز حمل تا هفت روز پس از تسویه بورس، پس از آن هزینه انبارداری معادل 3% کالای باقیمانده به صورت روزشمار دریافت می گردد. پتروشیمی مهابادپتروشیمی مهاباد 240 50 43,195 1انبار کارخانهنقدی 1396/08/06 24024 24 20 240 1 475145نقدی1عمدهعادی
بانک صنعت و معدن 1396/08/01 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 KEPE-HDBL3WP-00پالت چوبیامکان خریدبرای شرکت های جزو black list سازمان امور مالیاتی وجود ندارد/ زمان مجاز حمل تا هفت روز پس از تسویه بورس و پس از آن هزینه انبارداری معادل 3% کالای باقیمانده ماهانه، به صورت روز شمار دریافت می گردد. پلیمر کرمانشاهپلیمر کرمانشاه 480 50 43,577 1انبار کارخانهنقدی 1396/08/06 48024 24 20 480 1 479345نقدی1عمدهعادی
مبین سرمایه 1396/08/01 گندم خوراکی ILA-WhE0104-043فلهدرصدپروتئین11-12-صرفاً جهت صادرات آرد و مشتقات-مشخصات فنی مطابق آنالیز اعلامی ازسوی عرضه کننده در سایت بورس کالا-شرایط صدور ضمانتنامه بر اساس تصمیم کارگروه قیمت گذاری:110%تفاوت قیمت فروش صادراتی در بورس تا قیمت عرضه داخلی برای مصارف صنف و صنعت(9030ریال)در بورس صرفا برای کارخانجات تولید آرد و کارخانه های تولیدمشتقات فعال در تولیدو متقاضی صادرات مورد موافقت قرار گرفت ومقرر شد مادامی که صادرکننده در موعد مقرر مصوب موفق به صادرات آرد و مشتقات نگردد،ضمانتنامه به نفع شرکت ودولت ضبط و گندم خریداری شده یا باقی مانده صادرنشده بعنوان مصارف صنف و صنعت تلقی وکارخانه درچارچوب سامانه مصارف صنف و صنعت بایستی پاسخگوی دستگاههای نظارتی ذیربط باشدومسئولیت متوجه مدبران قانونی کارخانه خواهد بود. تبصره 1- چنانچه پس از ضبط ضمانتنامه برای شرکت ثابت شود که از 100% خرید بخشی از تعهد صادر گردیده نسبت به مقدار صادر شده و باقیمانده مفاصاحساب صادر خواهد شد.تبصره 2- در خصوص سایر متقاضیان و صادر کنندگان که فاقد کارخانه آرد و مشتقات میباشند کماکان ضمانتنامه بر اساس قیمت خرید در بورس تا 110%قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان خواهدبود.محصول95ایلاممادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 4,000 10 7,650 1ایلامنقدی 1396/08/06 40001000 1,000 5 4,000 1 84155نقدی1عمدهعادی
اقتصاد بیدار 1396/08/01 جوجه یک روزه گوشتی NMA-MCHCK-000کارتنواحد شمارش: قطعه، جوجه یکروزه گوشتی مزرعه شرکت نوشهر ماکیان، محل تحویل:مازندران.نوشهر.روستای نیرنگ.کارخانه جوجه کشی نوشهر ماکیان، سن گله: 50هفته، نژاد:آربوراکرز، وزن: حداقل 47 گرم، مشخصات آنالیز اعلامی در سایت بورس کالا و امیدنامه است.گله مولد واکسینه شده(نیوکاسل . آنفلوآنزا . برونشیت . آبله . سندروم افت تخم مرغ . آنسفالومیلیت . رئوویروس CAV ٬ MS٬ ORT٬ ART ) واکسن لارنگو مصرف نشده .بسته بندی در کارتن 100 تایی میباشد.تحویل جوجه منوط به ارایه مجوز جوجه ریزی از جانب خریدار میباشد.خریدار یا نماینده ایشان ملزم است نسبت به ارائه اصل نامه تاییدیه کیفیت و کمیت محموله همزمان اقدام نماید. بیمه جوجه بابت هر قطعه 228/9 ریال بابت هر قطعه به عهده خریدار میباشد . عرضه بصورت نگهداری وجه میباشد.نوشهر ماکیانکشاورزی و دامپروری نوشهر ماکیان 30,000 20,000 16,500 1انبار عرضه کنندهنقدی 1396/08/06 030000 30,000 10000 30,000 1 198005نقدی1عمدهعادی
مبین سرمایه 1396/08/01 گندم خوراکی ALBR-WhE0104-355فلهدرصدپروتئین11-12-صرفاً جهت صادرات آرد و مشتقات-مشخصات فنی مطابق آنالیز اعلامی ازسوی عرضه کننده در سایت بورس کالا-شرایط صدور ضمانتنامه بر اساس تصمیم کارگروه قیمت گذاری:110%تفاوت قیمت فروش صادراتی در بورس تا قیمت عرضه داخلی برای مصارف صنف و صنعت(9030ریال)در بورس صرفا برای کارخانجات تولید آرد و کارخانه های تولیدمشتقات فعال در تولیدو متقاضی صادرات مورد موافقت قرار گرفت ومقرر شد مادامی که صادرکننده در موعد مقرر مصوب موفق به صادرات آرد و مشتقات نگردد،ضمانتنامه به نفع شرکت ودولت ضبط و گندم خریداری شده یا باقی مانده صادرنشده بعنوان مصارف صنف و صنعت تلقی وکارخانه درچارچوب سامانه مصارف صنف و صنعت بایستی پاسخگوی دستگاههای نظارتی ذیربط باشدومسئولیت متوجه مدبران قانونی کارخانه خواهد بود. تبصره 1- چنانچه پس از ضبط ضمانتنامه برای شرکت ثابت شود که از 100% خرید بخشی از تعهد صادر گردیده نسبت به مقدار صادر شده و باقیمانده مفاصاحساب صادر خواهد شد.تبصره 2- در خصوص سایر متقاضیان و صادر کنندگان که فاقد کارخانه آرد و مشتقات میباشند کماکان ضمانتنامه بر اساس قیمت خرید در بورس تا 110%قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان خواهدبود.محصول96البرزمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 4,000 10 7,650 1البرزنقدی 1396/08/06 40001000 1,000 5 4,000 1 84155نقدی1عمدهعادی
سهم آشنا 1396/08/01 پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV LOR-HD62N07UVWP-00پالت چوبیامکان خرید برای شرکت های black list سازمان امور مالیاتی وجود ندارد.مدت مجاز حمل تا 7 روز پس از تسویه بورس، پس از آن هزینه انبار داری معادل 3% کالای باقی مانده بصورت روز شمار دریافت می گردد.پتروشیمی لرستانشرکت پتروشیمی لرستان 240 50 41,241 1انبار کارخانهنقدی 1396/08/06 48024 24 20 240 1 453655نقدی1عمدهعادی
مبین سرمایه 1396/08/01 گندم خوراکی ESF-WhE0104-031فلهدرصدپروتئین11-12-صرفاً جهت صادرات آرد و مشتقات-مشخصات فنی مطابق آنالیز اعلامی ازسوی عرضه کننده در سایت بورس کالا-شرایط صدور ضمانتنامه بر اساس تصمیم کارگروه قیمت گذاری:110%تفاوت قیمت فروش صادراتی در بورس تا قیمت عرضه داخلی برای مصارف صنف و صنعت(9030ریال)در بورس صرفا برای کارخانجات تولید آرد و کارخانه های تولیدمشتقات فعال در تولیدو متقاضی صادرات مورد موافقت قرار گرفت ومقرر شد مادامی که صادرکننده در موعد مقرر مصوب موفق به صادرات آرد و مشتقات نگردد،ضمانتنامه به نفع شرکت ودولت ضبط و گندم خریداری شده یا باقی مانده صادرنشده بعنوان مصارف صنف و صنعت تلقی وکارخانه درچارچوب سامانه مصارف صنف و صنعت بایستی پاسخگوی دستگاههای نظارتی ذیربط باشدومسئولیت متوجه مدبران قانونی کارخانه خواهد بود. تبصره 1- چنانچه پس از ضبط ضمانتنامه برای شرکت ثابت شود که از 100% خرید بخشی از تعهد صادر گردیده نسبت به مقدار صادر شده و باقیمانده مفاصاحساب صادر خواهد شد.تبصره 2- در خصوص سایر متقاضیان و صادر کنندگان که فاقد کارخانه آرد و مشتقات میباشند کماکان ضمانتنامه بر اساس قیمت خرید در بورس تا 110%قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان خواهدبود.محصول95اصفهانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 4,000 10 7,650 1اصفهاننقدی 1396/08/06 40001000 1,000 5 4,000 1 84155نقدی1عمدهعادی
مبین سرمایه 1396/08/01 گندم خوراکی ARD-WhE0104-013فلهدرصدپروتئین12-صرفاً جهت صادرات آرد و مشتقات-مشخصات فنی مطابق آنالیز اعلامی ازسوی عرضه کننده در سایت بورس کالا-شرایط صدور ضمانتنامه بر اساس تصمیم کارگروه قیمت گذاری:110%تفاوت قیمت فروش صادراتی در بورس تا قیمت عرضه داخلی برای مصارف صنف و صنعت(9030ریال)در بورس صرفا برای کارخانجات تولید آرد و کارخانه های تولیدمشتقات فعال در تولیدو متقاضی صادرات مورد موافقت قرار گرفت ومقرر شد مادامی که صادرکننده در موعد مقرر مصوب موفق به صادرات آرد و مشتقات نگردد،ضمانتنامه به نفع شرکت ودولت ضبط و گندم خریداری شده یا باقی مانده صادرنشده بعنوان مصارف صنف و صنعت تلقی وکارخانه درچارچوب سامانه مصارف صنف و صنعت بایستی پاسخگوی دستگاههای نظارتی ذیربط باشدومسئولیت متوجه مدبران قانونی کارخانه خواهد بود. تبصره 1- چنانچه پس از ضبط ضمانتنامه برای شرکت ثابت شود که از 100% خرید بخشی از تعهد صادر گردیده نسبت به مقدار صادر شده و باقیمانده مفاصاحساب صادر خواهد شد.تبصره 2- در خصوص سایر متقاضیان و صادر کنندگان که فاقد کارخانه آرد و مشتقات میباشند کماکان ضمانتنامه بر اساس قیمت خرید در بورس تا 110%قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان خواهدبود.محصول95اردبیلمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 10,000 10 7,850 1اردبیلنقدی 1396/08/06 2000010000 10,000 5 10,000 1 86355نقدی1عمدهعادی
مبین سرمایه 1396/08/01 گندم خوراکی ARD-WhE0104-013فلهدرصدپروتئین12-صرفاً جهت صادرات آرد و مشتقات-مشخصات فنی مطابق آنالیز اعلامی ازسوی عرضه کننده در سایت بورس کالا-شرایط صدور ضمانتنامه بر اساس تصمیم کارگروه قیمت گذاری:110%تفاوت قیمت فروش صادراتی در بورس تا قیمت عرضه داخلی برای مصارف صنف و صنعت(9030ریال)در بورس صرفا برای کارخانجات تولید آرد و کارخانه های تولیدمشتقات فعال در تولیدو متقاضی صادرات مورد موافقت قرار گرفت ومقرر شد مادامی که صادرکننده در موعد مقرر مصوب موفق به صادرات آرد و مشتقات نگردد،ضمانتنامه به نفع شرکت ودولت ضبط و گندم خریداری شده یا باقی مانده صادرنشده بعنوان مصارف صنف و صنعت تلقی وکارخانه درچارچوب سامانه مصارف صنف و صنعت بایستی پاسخگوی دستگاههای نظارتی ذیربط باشدومسئولیت متوجه مدبران قانونی کارخانه خواهد بود. تبصره 1- چنانچه پس از ضبط ضمانتنامه برای شرکت ثابت شود که از 100% خرید بخشی از تعهد صادر گردیده نسبت به مقدار صادر شده و باقیمانده مفاصاحساب صادر خواهد شد.تبصره 2- در خصوص سایر متقاضیان و صادر کنندگان که فاقد کارخانه آرد و مشتقات میباشند کماکان ضمانتنامه بر اساس قیمت خرید در بورس تا 110%قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان خواهدبود.محصول95اردبیلمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 3,000 10 8,000 1اردبیلنقدی 1396/08/06 30001000 1,000 5 3,000 1 88005نقدی1عمدهعادی
مبین سرمایه 1396/08/01 گندم خوراکی ARD-WhE0104-013فلهدرصدپروتئین12-صرفاً جهت صادرات آرد و مشتقات-مشخصات فنی مطابق آنالیز اعلامی ازسوی عرضه کننده در سایت بورس کالا-شرایط صدور ضمانتنامه بر اساس تصمیم کارگروه قیمت گذاری:110%تفاوت قیمت فروش صادراتی در بورس تا قیمت عرضه داخلی برای مصارف صنف و صنعت(9030ریال)در بورس صرفا برای کارخانجات تولید آرد و کارخانه های تولیدمشتقات فعال در تولیدو متقاضی صادرات مورد موافقت قرار گرفت ومقرر شد مادامی که صادرکننده در موعد مقرر مصوب موفق به صادرات آرد و مشتقات نگردد،ضمانتنامه به نفع شرکت ودولت ضبط و گندم خریداری شده یا باقی مانده صادرنشده بعنوان مصارف صنف و صنعت تلقی وکارخانه درچارچوب سامانه مصارف صنف و صنعت بایستی پاسخگوی دستگاههای نظارتی ذیربط باشدومسئولیت متوجه مدبران قانونی کارخانه خواهد بود. تبصره 1- چنانچه پس از ضبط ضمانتنامه برای شرکت ثابت شود که از 100% خرید بخشی از تعهد صادر گردیده نسبت به مقدار صادر شده و باقیمانده مفاصاحساب صادر خواهد شد.تبصره 2- در خصوص سایر متقاضیان و صادر کنندگان که فاقد کارخانه آرد و مشتقات میباشند کماکان ضمانتنامه بر اساس قیمت خرید در بورس تا 110%قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان خواهدبود.محصول95اردبیلمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 3,000 10 7,950 1اردبیلنقدی 1396/08/06 30003000 3,000 5 3,000 1 87455نقدی1عمدهعادی
فارابی 1396/08/01 گندم خوراکی HORM-WhE0104-380فلهدرصدپروتئین12-صرفاً جهت صادرات آرد و مشتقات-مشخصات فنی مطابق آنالیز اعلامی ازسوی عرضه کننده در سایت بورس کالا-شرایط صدور ضمانتنامه بر اساس تصمیم کارگروه قیمت گذاری:110%تفاوت قیمت فروش صادراتی در بورس تا قیمت عرضه داخلی برای مصارف صنف و صنعت(9030ریال)در بورس صرفا برای کارخانجات تولید آرد و کارخانه های تولیدمشتقات فعال در تولیدو متقاضی صادرات مورد موافقت قرار گرفت ومقرر شد مادامی که صادرکننده در موعد مقرر مصوب موفق به صادرات آرد و مشتقات نگردد،ضمانتنامه به نفع شرکت ودولت ضبط و گندم خریداری شده یا باقی مانده صادرنشده بعنوان مصارف صنف و صنعت تلقی وکارخانه درچارچوب سامانه مصارف صنف و صنعت بایستی پاسخگوی دستگاههای نظارتی ذیربط باشدومسئولیت متوجه مدبران قانونی کارخانه خواهد بود. تبصره 1- چنانچه پس از ضبط ضمانتنامه برای شرکت ثابت شود که از 100% خرید بخشی از تعهد صادر گردیده نسبت به مقدار صادر شده و باقیمانده مفاصاحساب صادر خواهد شد.تبصره 2- در خصوص سایر متقاضیان وصادر کنندگان که فاقد کارخانه آرد و مشتقات میباشند کماکان ضمانتنامه بر اساس قیمت خرید در بورس تا 110%قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان خواهدبود.محصول95هرمزگانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 1,000 10 8,000 1هرمزگاننقدی 1396/08/06 10001000 1,000 5 1,000 1 88005نقدی1عمدهعادی
مبین سرمایه 1396/08/01 گندم خوراکی AZWE-WhE0104-352فلهدرصدپروتئین9/5-11-صرفاً جهت صادرات آرد و مشتقات-مشخصات فنی مطابق آنالیز اعلامی ازسوی عرضه کننده در سایت بورس کالا-شرایط صدور ضمانتنامه بر اساس تصمیم کارگروه قیمت گذاری:110%تفاوت قیمت فروش صادراتی در بورس تا قیمت عرضه داخلی برای مصارف صنف و صنعت(9030ریال)در بورس صرفا برای کارخانجات تولید آرد و کارخانه های تولیدمشتقات فعال در تولیدو متقاضی صادرات مورد موافقت قرار گرفت ومقرر شد مادامی که صادرکننده در موعد مقرر مصوب موفق به صادرات آرد و مشتقات نگردد،ضمانتنامه به نفع شرکت ودولت ضبط و گندم خریداری شده یا باقی مانده صادرنشده بعنوان مصارف صنف و صنعت تلقی وکارخانه درچارچوب سامانه مصارف صنف و صنعت بایستی پاسخگوی دستگاههای نظارتی ذیربط باشدومسئولیت متوجه مدبران قانونی کارخانه خواهد بود. تبصره 1- چنانچه پس از ضبط ضمانتنامه برای شرکت ثابت شود که از 100% خرید بخشی از تعهد صادر گردیده نسبت به مقدار صادر شده و باقیمانده مفاصاحساب صادر خواهد شد.تبصره 2- در خصوص سایر متقاضیان و صادر کنندگان که فاقد کارخانه آرد و مشتقات میباشند کماکان ضمانتنامه بر اساس قیمت خرید در بورس تا 110%قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان خواهدبود.محصول95آذربایجان غربیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 5,000 10 7,350 1آذربایجان غربینقدی 1396/08/06 50001000 1,000 5 5,000 1 80855نقدی1عمدهعادی
مبین سرمایه 1396/08/01 گندم خوراکی AZWE-WhE0104-352فلهدرصدپروتئین9/5-11-صرفاً جهت صادرات آرد و مشتقات-مشخصات فنی مطابق آنالیز اعلامی ازسوی عرضه کننده در سایت بورس کالا-شرایط صدور ضمانتنامه بر اساس تصمیم کارگروه قیمت گذاری:110%تفاوت قیمت فروش صادراتی در بورس تا قیمت عرضه داخلی برای مصارف صنف و صنعت(9030ریال)در بورس صرفا برای کارخانجات تولید آرد و کارخانه های تولیدمشتقات فعال در تولیدو متقاضی صادرات مورد موافقت قرار گرفت ومقرر شد مادامی که صادرکننده در موعد مقرر مصوب موفق به صادرات آرد و مشتقات نگردد،ضمانتنامه به نفع شرکت ودولت ضبط و گندم خریداری شده یا باقی مانده صادرنشده بعنوان مصارف صنف و صنعت تلقی وکارخانه درچارچوب سامانه مصارف صنف و صنعت بایستی پاسخگوی دستگاههای نظارتی ذیربط باشدومسئولیت متوجه مدبران قانونی کارخانه خواهد بود. تبصره 1- چنانچه پس از ضبط ضمانتنامه برای شرکت ثابت شود که از 100% خرید بخشی از تعهد صادر گردیده نسبت به مقدار صادر شده و باقیمانده مفاصاحساب صادر خواهد شد.تبصره 2- در خصوص سایر متقاضیان و صادر کنندگان که فاقد کارخانه آرد و مشتقات میباشند کماکان ضمانتنامه بر اساس قیمت خرید در بورس تا 110%قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان خواهدبود.محصول95آذربایجان غربیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 6,000 10 7,300 1آذربایجان غربینقدی 1396/08/06 60003000 3,000 5 6,000 1 80305نقدی1عمدهعادی
فارابی 1396/08/01 گندم خوراکی MAK-WhE0104-379فلهدرصدپروتئین9/5تا11-صرفاً جهت صادرات آرد و مشتقات-مشخصات فنی مطابق آنالیز اعلامی ازسوی عرضه کننده در سایت بورس کالا-شرایط صدور ضمانتنامه بر اساس تصمیم کارگروه قیمت گذاری:110%تفاوت قیمت فروش صادراتی در بورس تا قیمت عرضه داخلی برای مصارف صنف و صنعت(9030ریال)در بورس صرفا برای کارخانجات تولید آرد و کارخانه های تولیدمشتقات فعال در تولیدو متقاضی صادرات مورد موافقت قرار گرفت ومقرر شد مادامی که صادرکننده در موعد مقرر مصوب موفق به صادرات آرد و مشتقات نگردد،ضمانتنامه به نفع شرکت ودولت ضبط و گندم خریداری شده یا باقی مانده صادرنشده بعنوان مصارف صنف و صنعت تلقی وکارخانه درچارچوب سامانه مصارف صنف و صنعت بایستی پاسخگوی دستگاههای نظارتی ذیربط باشدومسئولیت متوجه مدبران قانونی کارخانه خواهد بود. تبصره 1- چنانچه پس از ضبط ضمانتنامه برای شرکت ثابت شود که از 100% خرید بخشی از تعهد صادر گردیده نسبت به مقدار صادر شده و باقیمانده مفاصاحساب صادر خواهد شد.تبصره 2- در خصوص سایر متقاضیان وصادر کنندگان که فاقد کارخانه آرد و مشتقات میباشند کماکان ضمانتنامه بر اساس قیمت خرید در بورس تا 110%قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان خواهدبود.محصول95مرکزیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 6,000 10 7,350 1مرکزینقدی 1396/08/06 60001000 1,000 5 6,000 1 80855نقدی1عمدهعادی
مبین سرمایه 1396/08/01 گندم خوراکی AZEA-WhE0104-351فلهدرصدپروتئین9/5-11-صرفاً جهت صادرات آرد و مشتقات-مشخصات فنی مطابق آنالیز اعلامی ازسوی عرضه کننده در سایت بورس کالا-شرایط صدور ضمانتنامه بر اساس تصمیم کارگروه قیمت گذاری:110%تفاوت قیمت فروش صادراتی در بورس تا قیمت عرضه داخلی برای مصارف صنف و صنعت(9030ریال)در بورس صرفا برای کارخانجات تولید آرد و کارخانه های تولیدمشتقات فعال در تولیدو متقاضی صادرات مورد موافقت قرار گرفت ومقرر شد مادامی که صادرکننده در موعد مقرر مصوب موفق به صادرات آرد و مشتقات نگردد،ضمانتنامه به نفع شرکت ودولت ضبط و گندم خریداری شده یا باقی مانده صادرنشده بعنوان مصارف صنف و صنعت تلقی وکارخانه درچارچوب سامانه مصارف صنف و صنعت بایستی پاسخگوی دستگاههای نظارتی ذیربط باشدومسئولیت متوجه مدبران قانونی کارخانه خواهد بود. تبصره 1- چنانچه پس از ضبط ضمانتنامه برای شرکت ثابت شود که از 100% خرید بخشی از تعهد صادر گردیده نسبت به مقدار صادر شده و باقیمانده مفاصاحساب صادر خواهد شد.تبصره 2- در خصوص سایر متقاضیان و صادر کنندگان که فاقد کارخانه آرد و مشتقات میباشند کماکان ضمانتنامه بر اساس قیمت خرید در بورس تا 110%قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان خواهدبود.محصول95آذربایجان شرقیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 5,000 10 7,350 1آذربایجان شرقینقدی 1396/08/06 50001000 1,000 5 5,000 1 80855نقدی1عمدهعادی
فارابی 1396/08/01 گندم خوراکی MAK-WhE0104-379فلهدرصدپروتئین9/5تا11-صرفاً جهت صادرات آرد و مشتقات-مشخصات فنی مطابق آنالیز اعلامی ازسوی عرضه کننده در سایت بورس کالا-شرایط صدور ضمانتنامه بر اساس تصمیم کارگروه قیمت گذاری:110%تفاوت قیمت فروش صادراتی در بورس تا قیمت عرضه داخلی برای مصارف صنف و صنعت(9030ریال)در بورس صرفا برای کارخانجات تولید آرد و کارخانه های تولیدمشتقات فعال در تولیدو متقاضی صادرات مورد موافقت قرار گرفت ومقرر شد مادامی که صادرکننده در موعد مقرر مصوب موفق به صادرات آرد و مشتقات نگردد،ضمانتنامه به نفع شرکت ودولت ضبط و گندم خریداری شده یا باقی مانده صادرنشده بعنوان مصارف صنف و صنعت تلقی وکارخانه درچارچوب سامانه مصارف صنف و صنعت بایستی پاسخگوی دستگاههای نظارتی ذیربط باشدومسئولیت متوجه مدبران قانونی کارخانه خواهد بود. تبصره 1- چنانچه پس از ضبط ضمانتنامه برای شرکت ثابت شود که از 100% خرید بخشی از تعهد صادر گردیده نسبت به مقدار صادر شده و باقیمانده مفاصاحساب صادر خواهد شد.تبصره 2- در خصوص سایر متقاضیان وصادر کنندگان که فاقد کارخانه آرد و مشتقات میباشند کماکان ضمانتنامه بر اساس قیمت خرید در بورس تا 110%قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان خواهدبود.محصول95مرکزیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 6,000 10 7,300 1مرکزینقدی 1396/08/06 60003000 3,000 5 6,000 1 80305نقدی1عمدهعادی
مبین سرمایه 1396/08/01 گندم خوراکی AZEA-WhE0104-351فلهدرصدپروتئین9/5-11-صرفاً جهت صادرات آرد و مشتقات-مشخصات فنی مطابق آنالیز اعلامی ازسوی عرضه کننده در سایت بورس کالا-شرایط صدور ضمانتنامه بر اساس تصمیم کارگروه قیمت گذاری:110%تفاوت قیمت فروش صادراتی در بورس تا قیمت عرضه داخلی برای مصارف صنف و صنعت(9030ریال)در بورس صرفا برای کارخانجات تولید آرد و کارخانه های تولیدمشتقات فعال در تولیدو متقاضی صادرات مورد موافقت قرار گرفت ومقرر شد مادامی که صادرکننده در موعد مقرر مصوب موفق به صادرات آرد و مشتقات نگردد،ضمانتنامه به نفع شرکت ودولت ضبط و گندم خریداری شده یا باقی مانده صادرنشده بعنوان مصارف صنف و صنعت تلقی وکارخانه درچارچوب سامانه مصارف صنف و صنعت بایستی پاسخگوی دستگاههای نظارتی ذیربط باشدومسئولیت متوجه مدبران قانونی کارخانه خواهد بود. تبصره 1- چنانچه پس از ضبط ضمانتنامه برای شرکت ثابت شود که از 100% خرید بخشی از تعهد صادر گردیده نسبت به مقدار صادر شده و باقیمانده مفاصاحساب صادر خواهد شد.تبصره 2- در خصوص سایر متقاضیان و صادر کنندگان که فاقد کارخانه آرد و مشتقات میباشند کماکان ضمانتنامه بر اساس قیمت خرید در بورس تا 110%قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان خواهدبود.محصول95آذربایجان شرقیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 6,000 10 7,300 1آذربایجان شرقینقدی 1396/08/06 60003000 3,000 5 6,000 1 80305نقدی1عمدهعادی
12345
آخرین بروز رسانی: 1396/08/01 - 11:00:44

دوشنبه 1 آبان 1396 11:09 ق.ظ

دسترسی سریع

 اطلاعات بازار

 نمایه ها  ارتباط با ما

         ارتباط با مدیران

         ارتباط با کارگزاران

         تقویم کاری

         نرخ ارز

         رسیدگی به شکایات

         پیوندها

        اطلاعیه عرضه بازار فیزیکی

        آمار معاملات بازار فیزیکی

        آمار معاملات بازار مشتقه

        اطلاعات قیمتی نمادهای فیزیکی

        اطلاعات قیمتی نمادهای مشتقه

        اطلاعات کل بازار فیزیکی

        تابلوی برخط بازار فیزیکی

        تابلوی برخط بازار مشتقه

 

 RSS

   تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649315 

   تلفن گویا: 85640

   نمابر : 88383000
   روابط عمومی: 88383061
   امور سهام: 85642015

                                        پست الکترونیکی: info@ime.co.ir

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.
صفحه اصلی | اخبار | درباره بورس کالای ایران تماس با ما | RSS