العربیة English
 

صفحه اصلی معرفی بورس بازارها کالاها انبارها ذینفعان قوانین و مقررات آموزش و پژوهش سوالات متداول استخدام نشست های تخصصی

 

 

اطلاعیه عرضه بازار فیزیکی

از تا
نمایش در هر صفحه
نام کارگزارتاریخ عرضهنام کالانمادنوع بسته بندیمشخصات کالای قابل عرضهتولید کنندهعرضه کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)حداقل عرضهقیمت پایه(ریال)حداقل قیمت پایهمکان تحویلنوع معاملهسررسید تحویلحداکثر افزایش عرضهواحد پایه تخصیصحداقل خریدحداقل خرید جهت کشف نرخحداکثر خرید در صورت وجودحداقل قیمت مجاز حداکثر قیمت مجازخطای مجاز تحویلنوع تسویهحداقل تغییر قیمت سفارشنحوه عرضهروش خرید
باهنر 1396/12/06 شکر سفید GHSD-SuA0069-00کیسهفروش شکر سفید صرفا جهت مصارف صنفی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری فعال و در حال کارمرتبط مانند کارخانجات تولیدی نوشابه، کیک و کلوچه و شیرینی و شکلات و ... می باشد و همچنین صنایع بسته بندی قند و شکر و شرکت های تعاونی تولیدی و تعاونی مصرف میباشد.تحویل محصولات شرکت بازرگانی دولتی ایران به خریداران بدهکار اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به تسویه حساب با ذیحسابی و اداره کل امور مالی این شرکت میباشد.درصورت عدم حمل اقلام خریداری شده در مهلت تعیین شده در مجوز های صادره،هزینه انبارداری از خریداران طبق دستورالعمل داخلی شرکت بازرگانی دولتی اخذ خواهد شد.محل تخلیه کالا میبایست باآدرس درج شده در پروانه بهره برداری یکسان باشد.اسامی و اطلاعات ثبت شده در گواهی نامه تسویه و حواله خریدکالا(نسخه7)می بایست عیناً مطابق با مشخصات مندرج در پروانه بهره برداری و سایر اسناد مرتبط باشد. شروط مذکور و کنترل آن به عهده فروشنده و کارگزار فروشنده می باشد.محصول سال 95مواد غذایی سوغاتی شاهین دژمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 50 10 27,220 1انبار کارخانهنقدی 1396/12/09 95050 50 5 50 1 285815نقدی1عمدهعادی
باهنر 1396/12/06 شکر سفید GASF-SuA0069-00کیسهفروش شکر سفید صرفا جهت مصارف صنفی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری فعال و در حال کارمرتبط مانند کارخانجات تولیدی نوشابه، کیک و کلوچه و شیرینی و شکلات و ... می باشد و همچنین صنایع بسته بندی قند و شکر و شرکت های تعاونی تولیدی و تعاونی مصرف میباشد.تحویل محصولات شرکت بازرگانی دولتی ایران به خریداران بدهکار اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به تسویه حساب با ذیحسابی و اداره کل امور مالی این شرکت میباشد.درصورت عدم حمل اقلام خریداری شده در مهلت تعیین شده در مجوز های صادره،هزینه انبارداری از خریداران طبق دستورالعمل داخلی شرکت بازرگانی دولتی اخذ خواهد شد.محل تخلیه کالا میبایست باآدرس درج شده در پروانه بهره برداری یکسان باشد.اسامی و اطلاعات ثبت شده در گواهی نامه تسویه و حواله خریدکالا(نسخه7)می بایست عیناً مطابق با مشخصات مندرج در پروانه بهره برداری و سایر اسناد مرتبط باشد. شروط مذکور و کنترل آن به عهده فروشنده و کارگزار فروشنده می باشد.محصول سال 95قند ارمغان صبای فسامادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 50 10 27,220 1انبار کارخانهنقدی 1396/12/09 95050 50 5 50 1 285815نقدی1عمدهعادی
باهنر 1396/12/06 شکر سفید GHTH-SuA0069-00کیسهفروش شکر سفید صرفا جهت مصارف صنفی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری فعال و در حال کارمرتبط مانند کارخانجات تولیدی نوشابه، کیک و کلوچه و شیرینی و شکلات و ... می باشد و همچنین صنایع بسته بندی قند و شکر و شرکت های تعاونی تولیدی و تعاونی مصرف میباشد.تحویل محصولات شرکت بازرگانی دولتی ایران به خریداران بدهکار اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به تسویه حساب با ذیحسابی و اداره کل امور مالی این شرکت میباشد.درصورت عدم حمل اقلام خریداری شده در مهلت تعیین شده در مجوز های صادره،هزینه انبارداری از خریداران طبق دستورالعمل داخلی شرکت بازرگانی دولتی اخذ خواهد شد.محل تخلیه کالا میبایست باآدرس درج شده در پروانه بهره برداری یکسان باشد.اسامی و اطلاعات ثبت شده در گواهی نامه تسویه و حواله خریدکالا(نسخه7)می بایست عیناً مطابق با مشخصات مندرج در پروانه بهره برداری و سایر اسناد مرتبط باشد. شروط مذکور و کنترل آن به عهده فروشنده و کارگزار فروشنده می باشد.محصول سال 95قند تربت حیدریهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 50 10 27,220 1انبار کارخانهنقدی 1396/12/09 45050 50 5 50 1 285815نقدی1عمدهعادی
باهنر 1396/12/06 روغن خام کلزا RTSG-CRRAPOI-375فلهصرفا جهت کارخانجات تصفیه روغن نباتی وشرکتهای بازرگانی دارای قراردادتولیدمحصول با کارخانه های تصفیه روغن خام میباشد.تحویل محصولات شرکت بازرگانی دولتی ایران به خریداران بدهکار اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به تسویه حساب با ذیحسابی و اداره کل امور مالی این شرکت میباشد-درصورت عدم حمل اقلام خریداری شده در مهلت تعیین شده در مجوز های صادره،هزینه انبارداری از خریداران طبق دستورالعمل داخلی شرکت بازرگانی دولتی اخذ خواهد شد.محل تخلیه کالا میبایست با آدرس درج شده در پروانه بهره برداری یکسان باشد.اسامی و اطلاعات ثبت شده در گواهی نامه تسویه و حواله خریدکالا(نسخه7)می بایست عیناً مطابق با مشخصات مندرج در پروانه بهره برداری و سایر اسناد مرتبط باشد.شروط مذکور و کنترل آن به عهده فروشنده می باشد. محصول سال 96. روغن کشی طلای سفید گنبدمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 500 10 32,500 1گلستاننقدی 1396/12/09 0100 100 5 500 1 357505نقدی1عمدهعادی
سی ولکس 1396/12/06 سبد میلگرد 12تا32-A3 ASC-IMEX-337-00شاخهسایز 12به میزان 10% و سایز14تا32 به میزان90% مطابق برنامه تولید شرکت.فولاد آذربایجانشرکت فولاد آذربایجان 110 44 22,000 1انبار کارخانهسلف 1396/12/26 440110 110 22 110 1 242005نقدی1عمدهعادی
باهنر 1396/12/06 روغن خام کلزا SOY-CRRAPOI-375فلهصرفا جهت کارخانجات تصفیه روغن نباتی وشرکتهای بازرگانی دارای قراردادتولیدمحصول با کارخانه های تصفیه روغن خام میباشد.تحویل محصولات شرکت بازرگانی دولتی ایران به خریداران بدهکار اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به تسویه حساب با ذیحسابی و اداره کل امور مالی این شرکت میباشد-درصورت عدم حمل اقلام خریداری شده در مهلت تعیین شده در مجوز های صادره،هزینه انبارداری از خریداران طبق دستورالعمل داخلی شرکت بازرگانی دولتی اخذ خواهد شد.محل تخلیه کالا میبایست با آدرس درج شده در پروانه بهره برداری یکسان باشد.اسامی و اطلاعات ثبت شده در گواهی نامه تسویه و حواله خریدکالا(نسخه7)می بایست عیناً مطابق با مشخصات مندرج در پروانه بهره برداری و سایر اسناد مرتبط باشد.شروط مذکور و کنترل آن به عهده فروشنده می باشد. محصول سال 96. سویابینمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 500 10 32,500 1گلستاننقدی 1396/12/09 0100 100 5 500 1 357505نقدی1عمدهعادی
باهنر 1396/12/06 روغن خام کلزا YEC-CRRAPOI-375فلهصرفا جهت کارخانجات تصفیه روغن نباتی وشرکتهای بازرگانی دارای قراردادتولیدمحصول با کارخانه های تصفیه روغن خام میباشد.تحویل محصولات شرکت بازرگانی دولتی ایران به خریداران بدهکار اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به تسویه حساب با ذیحسابی و اداره کل امور مالی این شرکت میباشد-درصورت عدم حمل اقلام خریداری شده در مهلت تعیین شده در مجوز های صادره،هزینه انبارداری از خریداران طبق دستورالعمل داخلی شرکت بازرگانی دولتی اخذ خواهد شد.محل تخلیه کالا میبایست با آدرس درج شده در پروانه بهره برداری یکسان باشد.اسامی و اطلاعات ثبت شده در گواهی نامه تسویه و حواله خریدکالا(نسخه7)می بایست عیناً مطابق با مشخصات مندرج در پروانه بهره برداری و سایر اسناد مرتبط باشد.شروط مذکور و کنترل آن به عهده فروشنده می باشد. محصول سال 96. یگانه خزرمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 500 10 32,500 1گلستاننقدی 1396/12/09 0100 100 5 500 1 357505نقدی1عمدهعادی
بانک تجارت 1396/12/06 اوره پریل SPC-UREAPL-00کیسهاوره صنعتی(پریل)-مهلت حمل کالا تا 20 روز پس از صدور حواله بوده و پس از آن هزینه انبارداری به صورت روزشمار دریافت میگرددپتروشیمی شیرازپتروشیمی شیراز 500 20 11,994 1انبار کارخانهنقدی 1396/12/12 010 10 20 500 1 131935نقدی1عمدهعادی
باهنر 1396/12/06 سبد گندم دورم KEAL-DWHB-000فلهصرفاجهت کارخانجات ماکارونی فعال باپروانه بهره برداری وتاسقف تعیین شده ماهانه انجمن صنفی کارخانجات ماکارونی،تولیدکنندگان وصادرکنندگان ماکارونی دراسفند ماه می باشند،زرماکارون 37000وتک ماکارون36700تن،صنایع غذایی مانا 5750تن،مک ماکارون 9500 تن،جهان ستاره آریا6600تن،صنایع غذایی انسی2200تن،مانتا(سمیرا)2203تن،اسبیکو1250تن،ماکارونی سمیه 500تن.ماهدانه زارعی دامغان 525تن مصرف گندم عرضه شده درمصارف غیرصنفی وصنعتی ویاحمل آن به مقصدی غیرازکارخانه تعیین شده غیرمجازاست.تحویل محصولات به خریداران بدهکاراعم ازاشخاص حقیقی وحقوقی منوط به تسویه حساب باذیحسابی و اداره کل امورمالی این شرکت میباشد.درصورت عدم حمل اقلام خریداری شده درمهلت تعیین شده درمجوز های صادره،هزینه انبارداری طبق دستورالعمل داخلی شرکت بازرگانی دولتی اخذخواهدشد.محل تخلیه کالا میبایست باآدرس درج شده درپروانه بهره برداری یکسان باشد.اسامی واطلاعات ثبت شده درحواله خریدکالاونسخه7میبایست عیناً مطابق بامشخصات مندرج درپروانه بهره برداری وسایراسناد مرتبط باشد مذکوروکنترل آن برعهده فروشنده میباشد.محصول سال 95کرمان 50درصد و البرز 50 درصد کرمان - البرزمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 5,000 10 9,380 1انبار عرضه کنندهنقدی 1396/12/09 0500 500 5 5,000 1 103185نقدی1عمدهعادی
بانک تجارت 1396/12/06 آمونیاک (مایع) SPC-AMMONIAB-00فلهمهلت حمل کالا تا 20 روز پس از صدور حواله بوده و پس از آن هزینه انبارداری به صورت روزشمار دریافت میگرددپتروشیمی شیرازپتروشیمی شیراز 200 20 12,106 1انبار کارخانهنقدی 1396/12/12 010 10 10 200 1 133165نقدی / اعتباری1عمدهعادی
باهنر 1396/12/06 گندم دورم ILA-WhFD0104-043فلهصرفاجهت کارخانجات ماکارونی فعال باپروانه بهره برداری وتاسقف تعیین شده ماهانه انجمن صنفی کارخانجات ماکارونی،تولیدکنندگان وصادرکنندگان ماکارونی دراسفند ماه می باشند،زرماکارون 37000وتک ماکارون36700تن،صنایع غذایی مانا 5750تن،مک ماکارون 9500 تن،جهان ستاره آریا6600تن،صنایع غذایی انسی2200تن،مانتا(سمیرا)2203تن،اسبیکو1250تن،ماکارونی سمیه 500تن.ماهدانه زارعی دامغان 525تن مصرف گندم عرضه شده درمصارف غیرصنفی وصنعتی ویاحمل آن به مقصدی غیرازکارخانه تعیین شده غیرمجازاست.تحویل محصولات به خریداران بدهکاراعم ازاشخاص حقیقی وحقوقی منوط به تسویه حساب باذیحسابی و اداره کل امورمالی این شرکت میباشد.درصورت عدم حمل اقلام خریداری شده درمهلت تعیین شده درمجوز های صادره،هزینه انبارداری طبق دستورالعمل داخلی شرکت بازرگانی دولتی اخذخواهدشد.محل تخلیه کالا میبایست باآدرس درج شده درپروانه بهره برداری یکسان باشد.اسامی واطلاعات ثبت شده درحواله خریدکالاونسخه7میبایست عیناً مطابق بامشخصات مندرج درپروانه بهره برداری وسایراسناد مرتبط باشد مذکوروکنترل آن برعهده فروشنده میباشد.محصول سال 95ایلاممادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 2,000 10 9,380 1ایلامنقدی 1396/12/09 0200 200 5 2,000 1 103185نقدی1عمدهعادی
بانک تجارت 1396/12/06 آمونیاک (گاز) SPC-AMMONIAV-00کپسول 60کپسول 60 کیلویی-هزینه شارژ کپسول و مالیات متعلق به آن طبق قوانین مربوطه می باشد.مهلت حمل کالا تا 20 روز پس از صدور حواله بوده و پس از آن هزینه انبارداری به صورت روزشمار دریافت میگرددپتروشیمی شیرازپتروشیمی شیراز 555 18 12,106 1انبار کارخانهنقدی 1396/12/12 05 5 2 555 1 133165نقدی1عمدهعادی
باهنر 1396/12/06 گندم دورم KHO-WhFD0104-363فلهصرفاجهت کارخانجات ماکارونی فعال باپروانه بهره برداری وتاسقف تعیین شده ماهانه انجمن صنفی کارخانجات ماکارونی،تولیدکنندگان وصادرکنندگان ماکارونی در اسفند ماه می باشند،زرماکارون 37000وتک ماکارون36700تن،صنایع غذایی مانا 5750تن،مک ماکارون 9500 تن،جهان ستاره آریا6600تن،صنایع غذایی انسی2200تن،مانتا(سمیرا)2203تن،اسبیکو1250تن،ماکارونی سمیه 500تن.ماهدانه زارعی دامغان 525تن مصرف گندم عرضه شده درمصارف غیرصنفی وصنعتی ویاحمل آن به مقصدی غیرازکارخانه تعیین شده غیرمجازاست.تحویل محصولات به خریداران بدهکاراعم ازاشخاص حقیقی وحقوقی منوط به تسویه حساب باذیحسابی و اداره کل امورمالی این شرکت میباشد.درصورت عدم حمل اقلام خریداری شده درمهلت تعیین شده درمجوز های صادره،هزینه انبارداری طبق دستورالعمل داخلی شرکت بازرگانی دولتی اخذخواهدشد.محل تخلیه کالا میبایست باآدرس درج شده درپروانه بهره برداری یکسان باشد.اسامی واطلاعات ثبت شده درحواله خریدکالاونسخه7میبایست عیناً مطابق بامشخصات مندرج درپروانه بهره برداری وسایراسناد مرتبط باشد مذکوروکنترل آن برعهده فروشنده میباشد.محصول سال 95خوزستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 2,000 10 9,380 1خوزستاننقدی 1396/12/09 0200 200 5 2,000 1 103185نقدی1عمدهعادی
باهنر 1396/12/06 گندم خوراکی ESF-WhE0104-031فلهمحصول سال 95-صرفا جهت مصارف کارخانجات آرد با رعایت سقف مورد نیاز به منظور تامین نیاز واحد خبازی آزاد پز،نان های صنعتی حجیم و نیمه حجیم و صنوف و صنایع غیر نان از قبیل صنعت ماکارونی بیسکوییت کیک و کلوچه و شیرینی پزی و نشاسته سازی و.میباشدوضوابط مربوطه درخصوص سبوس وسایرمواردکه درفروش مستقیم گندم به کارخانجات آردسازی وجوددارد در بورس نیز صادق می باشد.مصرف گندم عرضه شده در مصارف غیرصنفی وصنعتی ویا حمل آن به مقصدی غیرکارخانه آردتعیین شده غیرمجاز بوده وپیگردقانونی خواهد داشت.تحویل محصولات بازرگانی دولتی به خریداران بدهکار اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به تسویه حساب با ذیحسابی و اداره کل امور مالی این شرکت می باشد.در صورت عدم حمل اقلام خریداری شده در مهلت تعیین شده در مجوزهای صادره ، هزینه های انبارداری از خریداران طبق دستورالعمل داخلی بازرگانی دولتی اخذ خواهد شد.محل تخلیه کالابا آدرس درج شده درپروانه بهره برداری یکسان باشد.اسامی و اطلاعات ثبت شده درنسخه7می بایست مطابق با آدرس پروانه بهره برداری وسایر اسنادمرتبط باشدشروط مذکور وکنترل آن بر عهده فروشنده و کارگزار فروشنده.حداکثر خرید400تن ازمبداهراستاناصفهانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 400 10 9,020 1اصفهاننقدی 1396/12/09 400400 400 5 400 1 99225نقدی1عمدهعادی
بانک صنعت و معدن 1396/12/06 مس مفتول GRSH-CR08AB-00سایر8 میلیمتریگیل راد شمال گیل راد شمال 40 40 332,207 1انبار کارخانهنقدی 1396/12/09 1305 5 20 40 1 3654271نقدی / اعتباری1عمدهعادی
باهنر 1396/12/06 گندم دورم KER-WhFD0104-222فلهصرفاجهت کارخانجات ماکارونی فعال باپروانه بهره برداری وتاسقف تعیین شده ماهانه انجمن صنفی کارخانجات ماکارونی،تولیدکنندگان وصادرکنندگان ماکارونی دراسفند ماه می باشند،زرماکارون 37000وتک ماکارون36700تن،صنایع غذایی مانا 5750تن،مک ماکارون 9500 تن،جهان ستاره آریا6600تن،صنایع غذایی انسی2200تن،مانتا(سمیرا)2203تن،اسبیکو1250تن،ماکارونی سمیه 500تن.ماهدانه زارعی دامغان 525تن مصرف گندم عرضه شده درمصارف غیرصنفی وصنعتی ویاحمل آن به مقصدی غیرازکارخانه تعیین شده غیرمجازاست.تحویل محصولات به خریداران بدهکاراعم ازاشخاص حقیقی وحقوقی منوط به تسویه حساب باذیحسابی و اداره کل امورمالی این شرکت میباشد.درصورت عدم حمل اقلام خریداری شده درمهلت تعیین شده درمجوز های صادره،هزینه انبارداری طبق دستورالعمل داخلی شرکت بازرگانی دولتی اخذخواهدشد.محل تخلیه کالا میبایست باآدرس درج شده درپروانه بهره برداری یکسان باشد.اسامی واطلاعات ثبت شده درحواله خریدکالاونسخه7میبایست عیناً مطابق بامشخصات مندرج درپروانه بهره برداری وسایراسناد مرتبط باشد مذکوروکنترل آن برعهده فروشنده میباشد.محصول سال 95کرمانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 2,000 10 9,380 1کرماننقدی 1396/12/09 0200 200 5 2,000 1 103185نقدی1عمدهعادی
سینا 1396/12/06 قیر 6070 DBG-BI6070B-00فلهدر صورت حمل هزینه حمل از خریدار دریافت میگردد-عرضه به صورت نگهداری وجه می باشد.دنا بام گلستاندنا بام گلستان 500 40 13,995 1انبار کارخانهنقدی 1396/12/09 010 10 20 500 1 153945نقدی1عمدهعادی
بانک ملت 1396/12/06 پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 PTC-PETTGSUB641J-00جامبوبگصرفاً کسانی که دارای قراردادبلندمدت با پتروشیمی تندگویان می باشند امکان خریددارند/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده به فروشنده میباشند/خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.درصورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود.شرایط انعقادقراردادبلندمدت:1شرکت متقاضی میبایست دارای سابقه خوش حسابی به تاییداداره مالی پتروشیمی تندگویان باشد2شرکتهایی که جزءتولیدکنندگان برندهای بین المللی محسوب می شوندویامحصولات آنهادربرندهای بین المللی مصرف میشودباارائه مدارک مثبته وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان میتوانند متقاضی باشند3درخصوص سایرشرکتها باارائه دلایل توجیهی وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان امکان عقدقراردادبلندمدت وجودخواهدداشت/ فروش اعتباری فقط به صورت اعتبارات اسنادی داخلی/صبح روز عرضه شرکتهای متقاضی خرید اعتباری بایستی به تجارت صنعت تعهد ارائه اعتباراسنادی ارائه نمایند/مهلت حمل تا7روزپس ازصدور حواله و پس ازآن مشمول هزینه انبارداری می شود./نماد TG-SB641 نام تجاری گرید TG-SB640S می باشد.پتروشیمی تندگویانپتروشیمی شهید تندگویان 220 50 53,203 1انبار کارخانهسلف 1396/12/21 011 11 20 220 1 585235نقدی / اعتباری1عمدهبلند مدت
باهنر 1396/12/06 گندم خوراکی HAM-WhE0104-293فلهصرفاجهت کارخانجات ماکارونی فعال باپروانه بهره برداری وتاسقف تعیین شده ماهانه انجمن صنفی کارخانجات ماکارونی،تولیدکنندگان وصادرکنندگان ماکارونی در اسفند ماه می باشند،زرماکارون 18000وتک ماکارون20400تن،صنایع غذایی مانا 3400تن،مک ماکارون 8500 تن،ماکارونی رشد4500تن،توس آردن11500تن،صنایع غذایی انسی3300تن،مانتا(سمیرا)1470تن،اسبیکو750تن،ماکارونی سمیه 500تن مجتمع تولیدی شمس آذر 6250تن .مصرف گندم عرضه شده درمصارف غیرصنفی وصنعتی ویاحمل آن به مقصدی غیرازکارخانه تعیین شده غیرمجازاست.تحویل محصولات به خریداران بدهکاراعم ازاشخاص حقیقی وحقوقی منوط به تسویه حساب باذیحسابی و اداره کل امورمالی این شرکت میباشد.درصورت عدم حمل اقلام خریداری شده درمهلت تعیین شده درمجوز های صادره،هزینه انبارداری طبق دستورالعمل داخلی شرکت بازرگانی دولتی اخذخواهدشد.محل تخلیه کالا میبایست باآدرس درج شده درپروانه بهره برداری یکسان باشد.اسامی واطلاعات ثبت شده درحواله خریدکالاونسخه7میبایست عیناً مطابق بامشخصات مندرج درپروانه بهره برداری وسایراسناد مرتبط باشد مذکوروکنترل آن برعهده فروشنده میباشد.محصول سال 95همدانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 1,000 10 9,020 1همداننقدی 1396/12/09 0200 200 5 1,000 1 99225نقدی1عمدهعادی
باهنر 1396/12/06 گندم خوراکی ZNJ-WhE0104-150فلهصرفاجهت کارخانجات ماکارونی فعال باپروانه بهره برداری وتاسقف تعیین شده ماهانه انجمن صنفی کارخانجات ماکارونی،تولیدکنندگان وصادرکنندگان ماکارونی در اسفند ماه می باشند،زرماکارون 18000وتک ماکارون20400تن،صنایع غذایی مانا 3400تن،مک ماکارون 8500 تن،ماکارونی رشد4500تن،توس آردن11500تن،صنایع غذایی انسی3300تن،مانتا(سمیرا)1470تن،اسبیکو750تن،ماکارونی سمیه 500تن مجتمع تولیدی شمس آذر 6250تن .مصرف گندم عرضه شده درمصارف غیرصنفی وصنعتی ویاحمل آن به مقصدی غیرازکارخانه تعیین شده غیرمجازاست.تحویل محصولات به خریداران بدهکاراعم ازاشخاص حقیقی وحقوقی منوط به تسویه حساب باذیحسابی و اداره کل امورمالی این شرکت میباشد.درصورت عدم حمل اقلام خریداری شده درمهلت تعیین شده درمجوز های صادره،هزینه انبارداری طبق دستورالعمل داخلی شرکت بازرگانی دولتی اخذخواهدشد.محل تخلیه کالا میبایست باآدرس درج شده درپروانه بهره برداری یکسان باشد.اسامی واطلاعات ثبت شده درحواله خریدکالاونسخه7میبایست عیناً مطابق بامشخصات مندرج درپروانه بهره برداری وسایراسناد مرتبط باشد مذکوروکنترل آن برعهده فروشنده میباشد.محصول سال 95زنجانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 1,000 10 9,020 1زنجاننقدی 1396/12/09 0200 200 5 1,000 1 99225نقدی1عمدهعادی
بانک ملت 1396/12/06 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD PTC-PETTG641MODJ-00جامبوبگصرفاً کسانی که دارای قراردادبلندمدت با پتروشیمی تندگویان می باشند امکان خریددارند/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده به فروشنده میباشند/خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.درصورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود.شرایط انعقادقراردادبلندمدت:1شرکت متقاضی میبایست دارای سابقه خوش حسابی به تاییداداره مالی پتروشیمی تندگویان باشد2شرکتهایی که جزءتولیدکنندگان برندهای بین المللی محسوب می شوندویامحصولات آنهادربرندهای بین المللی مصرف میشودباارائه مدارک مثبته وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان میتوانند متقاضی باشند3درخصوص سایرشرکتها باارائه دلایل توجیهی وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان امکان عقدقراردادبلندمدت وجودخواهدداشت/ فروش اعتباری فقط به صورت اعتبارات اسنادی داخلی/صبح روز عرضه شرکتهای متقاضی خرید اعتباری بایستی به تجارت صنعت تعهد ارائه اعتباراسنادی ارائه نمایند/مهلت حمل تا7روزپس ازصدور حواله و پس ازآن مشمول هزینه انبارداری می شود./نماد TG641MOd نام تجاری گریدMOD TG640S می باشد.پتروشیمی تندگویانپتروشیمی شهید تندگویان 506 50 51,291 1انبار کارخانهسلف 1396/12/21 011 11 20 506 1 564205نقدی / اعتباری1عمدهبلند مدت
باهنر 1396/12/06 گندم خوراکی KORD-WhE0104-371فلهصرفاجهت کارخانجات ماکارونی فعال باپروانه بهره برداری وتاسقف تعیین شده ماهانه انجمن صنفی کارخانجات ماکارونی،تولیدکنندگان وصادرکنندگان ماکارونی در اسفند ماه می باشند،زرماکارون 18000وتک ماکارون20400تن،صنایع غذایی مانا 3400تن،مک ماکارون 8500 تن،ماکارونی رشد4500تن،توس آردن11500تن،صنایع غذایی انسی3300تن،مانتا(سمیرا)1470تن،اسبیکو750تن،ماکارونی سمیه 500تن مجتمع تولیدی شمس آذر 6250تن .مصرف گندم عرضه شده درمصارف غیرصنفی وصنعتی ویاحمل آن به مقصدی غیرازکارخانه تعیین شده غیرمجازاست.تحویل محصولات به خریداران بدهکاراعم ازاشخاص حقیقی وحقوقی منوط به تسویه حساب باذیحسابی و اداره کل امورمالی این شرکت میباشد.درصورت عدم حمل اقلام خریداری شده درمهلت تعیین شده درمجوز های صادره،هزینه انبارداری طبق دستورالعمل داخلی شرکت بازرگانی دولتی اخذخواهدشد.محل تخلیه کالا میبایست باآدرس درج شده درپروانه بهره برداری یکسان باشد.اسامی واطلاعات ثبت شده درحواله خریدکالاونسخه7میبایست عیناً مطابق بامشخصات مندرج درپروانه بهره برداری وسایراسناد مرتبط باشد مذکوروکنترل آن برعهده فروشنده میباشد.محصول سال 95کردستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 1,000 10 9,020 1کردستاننقدی 1396/12/09 0200 200 5 1,000 1 99225نقدی1عمدهعادی
باهنر 1396/12/06 گندم خوراکی KSH-WhE0104-223فلهصرفاجهت کارخانجات ماکارونی فعال باپروانه بهره برداری وتاسقف تعیین شده ماهانه انجمن صنفی کارخانجات ماکارونی،تولیدکنندگان وصادرکنندگان ماکارونی در اسفند ماه می باشند،زرماکارون 18000وتک ماکارون20400تن،صنایع غذایی مانا 3400تن،مک ماکارون 8500 تن،ماکارونی رشد4500تن،توس آردن11500تن،صنایع غذایی انسی3300تن،مانتا(سمیرا)1470تن،اسبیکو750تن،ماکارونی سمیه 500تن مجتمع تولیدی شمس آذر 6250تن .مصرف گندم عرضه شده درمصارف غیرصنفی وصنعتی ویاحمل آن به مقصدی غیرازکارخانه تعیین شده غیرمجازاست.تحویل محصولات به خریداران بدهکاراعم ازاشخاص حقیقی وحقوقی منوط به تسویه حساب باذیحسابی و اداره کل امورمالی این شرکت میباشد.درصورت عدم حمل اقلام خریداری شده درمهلت تعیین شده درمجوز های صادره،هزینه انبارداری طبق دستورالعمل داخلی شرکت بازرگانی دولتی اخذخواهدشد.محل تخلیه کالا میبایست باآدرس درج شده درپروانه بهره برداری یکسان باشد.اسامی واطلاعات ثبت شده درحواله خریدکالاونسخه7میبایست عیناً مطابق بامشخصات مندرج درپروانه بهره برداری وسایراسناد مرتبط باشد مذکوروکنترل آن برعهده فروشنده میباشد.محصول سال 95کرمانشاهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 1,000 10 9,020 1کرمانشاهنقدی 1396/12/09 0200 200 5 1,000 1 99225نقدی1عمدهعادی
باهنر 1396/12/06 گندم خوراکی FAA-WhE0104-368فلهصرفاجهت کارخانجات ماکارونی فعال باپروانه بهره برداری وتاسقف تعیین شده ماهانه انجمن صنفی کارخانجات ماکارونی،تولیدکنندگان وصادرکنندگان ماکارونی در اسفند ماه می باشند،زرماکارون 18000وتک ماکارون20400تن،صنایع غذایی مانا 3400تن،مک ماکارون 8500 تن،ماکارونی رشد4500تن،توس آردن11500تن،صنایع غذایی انسی3300تن،مانتا(سمیرا)1470تن،اسبیکو750تن،ماکارونی سمیه 500تن مجتمع تولیدی شمس آذر 6250تن .مصرف گندم عرضه شده درمصارف غیرصنفی وصنعتی ویاحمل آن به مقصدی غیرازکارخانه تعیین شده غیرمجازاست.تحویل محصولات به خریداران بدهکاراعم ازاشخاص حقیقی وحقوقی منوط به تسویه حساب باذیحسابی و اداره کل امورمالی این شرکت میباشد.درصورت عدم حمل اقلام خریداری شده درمهلت تعیین شده درمجوز های صادره،هزینه انبارداری طبق دستورالعمل داخلی شرکت بازرگانی دولتی اخذخواهدشد.محل تخلیه کالا میبایست باآدرس درج شده درپروانه بهره برداری یکسان باشد.اسامی واطلاعات ثبت شده درحواله خریدکالاونسخه7میبایست عیناً مطابق بامشخصات مندرج درپروانه بهره برداری وسایراسناد مرتبط باشد مذکوروکنترل آن برعهده فروشنده میباشد.محصول سال 95فارسمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 1,000 10 9,020 1فارسنقدی 1396/12/09 0200 200 5 1,000 1 99225نقدی1عمدهعادی
بانک ملت 1396/12/06 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 PTC-PETTG645J-00جامبوبگصرفاً کسانی که دارای قراردادبلندمدت با پتروشیمی تندگویان می باشند امکان خریددارند/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده به فروشنده میباشند/خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.درصورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود.شرایط انعقادقراردادبلندمدت:1شرکت متقاضی میبایست دارای سابقه خوش حسابی به تاییداداره مالی پتروشیمی تندگویان باشد2شرکتهایی که جزءتولیدکنندگان برندهای بین المللی محسوب می شوندویامحصولات آنهادربرندهای بین المللی مصرف میشودباارائه مدارک مثبته وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان میتوانند متقاضی باشند3درخصوص سایرشرکتها باارائه دلایل توجیهی وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان امکان عقدقراردادبلندمدت وجودخواهدداشت/ فروش اعتباری فقط به صورت اعتبارات اسنادی داخلی/صبح روز عرضه شرکتهای متقاضی خرید اعتباری بایستی به تجارت صنعت تعهد ارائه اعتباراسنادی ارائه نمایند/مهلت حمل تا7روزپس ازصدور حواله و پس ازآن مشمول هزینه انبارداری می شود./نماد TG645 نام تجاری گرید TG640N می باشد.پتروشیمی تندگویانپتروشیمی شهید تندگویان 330 50 49,620 1انبار کارخانهسلف 1396/12/21 011 11 20 330 1 545825نقدی / اعتباری1عمدهبلند مدت
باهنر 1396/12/06 گندم خوراکی YAZ-WhE0104-295فلهمحصول سال 95-صرفا جهت مصارف کارخانجات آرد با رعایت سقف مورد نیاز به منظور تامین نیاز واحد خبازی آزاد پز،نان های صنعتی حجیم و نیمه حجیم و صنوف و صنایع غیر نان از قبیل صنعت ماکارونی بیسکوییت کیک و کلوچه و شیرینی پزی و نشاسته سازی و.میباشدوضوابط مربوطه درخصوص سبوس وسایرمواردکه درفروش مستقیم گندم به کارخانجات آردسازی وجوددارد در بورس نیز صادق می باشد.مصرف گندم عرضه شده در مصارف غیرصنفی وصنعتی ویا حمل آن به مقصدی غیرکارخانه آردتعیین شده غیرمجاز بوده وپیگردقانونی خواهد داشت.تحویل محصولات بازرگانی دولتی به خریداران بدهکار اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به تسویه حساب با ذیحسابی و اداره کل امور مالی این شرکت می باشد.در صورت عدم حمل اقلام خریداری شده در مهلت تعیین شده در مجوزهای صادره ، هزینه های انبارداری از خریداران طبق دستورالعمل داخلی بازرگانی دولتی اخذ خواهد شد.محل تخلیه کالابا آدرس درج شده درپروانه بهره برداری یکسان باشد.اسامی و اطلاعات ثبت شده درنسخه7می بایست مطابق با آدرس پروانه بهره برداری وسایر اسنادمرتبط باشدشروط مذکور وکنترل آن بر عهده فروشنده و کارگزار فروشنده.حداکثر خرید400تن ازمبداهراستانیزدمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 400 10 9,020 1یزدنقدی 1396/12/09 0400 400 5 400 1 99225نقدی1عمدهعادی
باهنر 1396/12/06 گندم خوراکی FAA-WhE0104-368فلهمحصول سال 95-صرفا جهت مصارف کارخانجات آرد با رعایت سقف مورد نیاز به منظور تامین نیاز واحد خبازی آزاد پز،نان های صنعتی حجیم و نیمه حجیم و صنوف و صنایع غیر نان از قبیل صنعت ماکارونی بیسکوییت کیک و کلوچه و شیرینی پزی و نشاسته سازی و.میباشدوضوابط مربوطه درخصوص سبوس وسایرمواردکه درفروش مستقیم گندم به کارخانجات آردسازی وجوددارد در بورس نیز صادق می باشد.مصرف گندم عرضه شده در مصارف غیرصنفی وصنعتی ویا حمل آن به مقصدی غیرکارخانه آردتعیین شده غیرمجاز بوده وپیگردقانونی خواهد داشت.تحویل محصولات بازرگانی دولتی به خریداران بدهکار اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به تسویه حساب با ذیحسابی و اداره کل امور مالی این شرکت می باشد.در صورت عدم حمل اقلام خریداری شده در مهلت تعیین شده در مجوزهای صادره ، هزینه های انبارداری از خریداران طبق دستورالعمل داخلی بازرگانی دولتی اخذ خواهد شد.محل تخلیه کالابا آدرس درج شده درپروانه بهره برداری یکسان باشد.اسامی و اطلاعات ثبت شده درنسخه7می بایست مطابق با آدرس پروانه بهره برداری وسایر اسنادمرتبط باشدشروط مذکور وکنترل آن بر عهده فروشنده و کارگزار فروشنده.حداکثر خرید400تن ازمبداهراستانفارسمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 400 10 9,020 1فارسنقدی 1396/12/09 800400 400 5 400 1 99225نقدی1عمدهعادی
باهنر 1396/12/06 گندم خوراکی AZWE-WhE0104-352فلهمحصول سال 95-صرفا جهت مصارف کارخانجات آرد با رعایت سقف مورد نیاز به منظور تامین نیاز واحد خبازی آزاد پز،نان های صنعتی حجیم و نیمه حجیم و صنوف و صنایع غیر نان از قبیل صنعت ماکارونی بیسکوییت کیک و کلوچه و شیرینی پزی و نشاسته سازی و.میباشدوضوابط مربوطه درخصوص سبوس وسایرمواردکه درفروش مستقیم گندم به کارخانجات آردسازی وجوددارد در بورس نیز صادق می باشد.مصرف گندم عرضه شده در مصارف غیرصنفی وصنعتی ویا حمل آن به مقصدی غیرکارخانه آردتعیین شده غیرمجاز بوده وپیگردقانونی خواهد داشت.تحویل محصولات بازرگانی دولتی به خریداران بدهکار اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به تسویه حساب با ذیحسابی و اداره کل امور مالی این شرکت می باشد.در صورت عدم حمل اقلام خریداری شده در مهلت تعیین شده در مجوزهای صادره ، هزینه های انبارداری از خریداران طبق دستورالعمل داخلی بازرگانی دولتی اخذ خواهد شد.محل تخلیه کالابا آدرس درج شده درپروانه بهره برداری یکسان باشد.اسامی و اطلاعات ثبت شده درنسخه7می بایست مطابق با آدرس پروانه بهره برداری وسایر اسنادمرتبط باشدشروط مذکور وکنترل آن بر عهده فروشنده و کارگزار فروشنده.حداکثر خرید400تن ازمبداهراستانآذربایجان غربیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 400 10 9,020 1آذربایجان غربینقدی 1396/12/09 400400 400 5 400 1 99225نقدی1عمدهعادی
باهنر 1396/12/06 گندم خوراکی KHR-WhE0104-361فلهمحصول سال 95-صرفا جهت مصارف کارخانجات آرد با رعایت سقف مورد نیاز به منظور تامین نیاز واحد خبازی آزاد پز،نان های صنعتی حجیم و نیمه حجیم و صنوف و صنایع غیر نان از قبیل صنعت ماکارونی بیسکوییت کیک و کلوچه و شیرینی پزی و نشاسته سازی و.میباشدوضوابط مربوطه درخصوص سبوس وسایرمواردکه درفروش مستقیم گندم به کارخانجات آردسازی وجوددارد در بورس نیز صادق می باشد.مصرف گندم عرضه شده در مصارف غیرصنفی وصنعتی ویا حمل آن به مقصدی غیرکارخانه آردتعیین شده غیرمجاز بوده وپیگردقانونی خواهد داشت.تحویل محصولات بازرگانی دولتی به خریداران بدهکار اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به تسویه حساب با ذیحسابی و اداره کل امور مالی این شرکت می باشد.در صورت عدم حمل اقلام خریداری شده در مهلت تعیین شده در مجوزهای صادره ، هزینه های انبارداری از خریداران طبق دستورالعمل داخلی بازرگانی دولتی اخذ خواهد شد.محل تخلیه کالابا آدرس درج شده درپروانه بهره برداری یکسان باشد.اسامی و اطلاعات ثبت شده درنسخه7می بایست مطابق با آدرس پروانه بهره برداری وسایر اسنادمرتبط باشدشروط مذکور وکنترل آن بر عهده فروشنده و کارگزار فروشنده.حداکثر خرید400تن ازمبداهراستانخراسان رضویمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 400 10 9,020 1خراسان رضوینقدی 1396/12/09 1200400 400 5 400 1 99225نقدی1عمدهعادی
باهنر 1396/12/06 گندم خوراکی ZNJ-WhE0104-150فلهمحصول سال 95-صرفا جهت مصارف کارخانجات آرد با رعایت سقف مورد نیاز به منظور تامین نیاز واحد خبازی آزاد پز،نان های صنعتی حجیم و نیمه حجیم و صنوف و صنایع غیر نان از قبیل صنعت ماکارونی بیسکوییت کیک و کلوچه و شیرینی پزی و نشاسته سازی و.میباشدوضوابط مربوطه درخصوص سبوس وسایرمواردکه درفروش مستقیم گندم به کارخانجات آردسازی وجوددارد در بورس نیز صادق می باشد.مصرف گندم عرضه شده در مصارف غیرصنفی وصنعتی ویا حمل آن به مقصدی غیرکارخانه آردتعیین شده غیرمجاز بوده وپیگردقانونی خواهد داشت.تحویل محصولات بازرگانی دولتی به خریداران بدهکار اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به تسویه حساب با ذیحسابی و اداره کل امور مالی این شرکت می باشد.در صورت عدم حمل اقلام خریداری شده در مهلت تعیین شده در مجوزهای صادره ، هزینه های انبارداری از خریداران طبق دستورالعمل داخلی بازرگانی دولتی اخذ خواهد شد.محل تخلیه کالابا آدرس درج شده درپروانه بهره برداری یکسان باشد.اسامی و اطلاعات ثبت شده درنسخه7می بایست مطابق با آدرس پروانه بهره برداری وسایر اسنادمرتبط باشدشروط مذکور وکنترل آن بر عهده فروشنده و کارگزار فروشنده.حداکثر خرید400تن ازمبداهراستانزنجانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 400 10 9,020 1زنجاننقدی 1396/12/09 400400 400 5 400 1 99225نقدی1عمدهعادی
1234
آخرین بروز رسانی: 1396/12/06 - 17:20:00

یکشنبه 6 اسفند 1396 05:27 ب.ظ

دسترسی سریع

 اطلاعات بازار

 نمایه ها  ارتباط با ما

         ارتباط با مدیران

         ارتباط با کارگزاران

         تقویم کاری

         نرخ ارز

         رسیدگی به شکایات

         پیوندها

        اطلاعیه عرضه بازار فیزیکی

        آمار معاملات بازار فیزیکی

        آمار معاملات بازار مشتقه

        اطلاعات قیمتی نمادهای فیزیکی

        اطلاعات قیمتی نمادهای مشتقه

        اطلاعات کل بازار فیزیکی

        تابلوی برخط بازار فیزیکی

        تابلوی برخط بازار مشتقه

 

 RSS

   تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313

   تلفن گویا: 85640

   نمابر : 88383000
   روابط عمومی: 88383061
   امور سهام: 85642015

                                        پست الکترونیکی: info@ime.co.ir

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.
صفحه اصلی | اخبار | درباره بورس کالای ایران تماس با ما | RSS