صفحه اصلی معرفی بورس بازارها کالاها انبارها ذینفعان قوانین و مقررات آموزش و پژوهش سوالات متداول استخدام نشست های تخصصی

 

 

 
    العربیة English
 

آمار معاملات بازار مشتقه

از تا
  نمایش در هر صفحه

روزقراردادشرححجمارزش(ریال)بالاترین(ریال)پایین ترین(ریال)آخرین(ریال)اولین(ریال)موقعیتهای بازدرصد تغییرتعداد مشتریان فعالتعداد کارگزاران فعالتعداد خریدارانتعداد فروشندگانقیمت تسویه (ریال)درصد تغییر قیمت تسویهتاریختاریخ تحویلموقعیت های باز هفتگیدرصد تغییر موقعیت های باز هفته گذشتهموقعیت های باز ماهیانهدرصد تغییر موقعیت های باز ماهیانهقیمت تسویه هفته گذشتهدرصد تغییر قیمت تسویه هفته گذشتهقیمت تسویه ماه گذشتهدرصد تغییر قیمت تسویه ماه گذشته
5SAFSH97قرارداد آتی زعفران نگین تحویل شهریور ماه 139715855132,834,990,00085,10083,00083,90085,10026,407 -2470 5274227526983,335 -2/53 1397/05/28 1397/06/20 26,407 17,258 83,335 81,400
4SAFSH97قرارداد آتی زعفران نگین تحویل شهریور ماه 139716041137,145,100,00086,30085,40085,40085,40028,877 -1463 5554231729885,497 0 1397/05/27 1397/06/20 28,877 17,258 85,497 81,400
3SAFSH97قرارداد آتی زعفران نگین تحویل شهریور ماه 1397804970,822,930,00089,10087,80087,80087,90030,340 -528 6054119713487,990 -2/74 1397/05/24 1397/06/20 30,340 17,258 87,990 81,400
2SAFSH97قرارداد آتی زعفران نگین تحویل شهریور ماه 139722537205,505,750,00092,20090,10090,50092,10030,868 1145 6024031932890,470 -1/01 1397/05/23 1397/06/20 30,868 17,258 90,470 81,400
1SAFSH97قرارداد آتی زعفران نگین تحویل شهریور ماه 139733042301,991,110,00092,70090,20090,70091,60029,723 124 5774140042591,396 0/09 1397/05/22 1397/06/20 29,723 17,258 91,396 81,400
6GCSH97قرارداد آتی سکه طلا تحویل شهریور ماه 139729761,196,651,700,00040,740,00039,185,00040,550,00039,185,000836 6 3063832231440,210,071 0/57 1397/05/28 1397/06/25 642 126/86 1,020 50 39,606,729 -2/78 35,696,716 18/78
5GCSH97قرارداد آتی سکه طلا تحویل شهریور ماه 13971487596,816,900,00040,395,00039,830,00039,935,00039,900,000830 188 2883624724839,981,373 0/95 1397/05/27 1397/06/25 642 126/86 1,020 50 39,606,729 -2/78 35,696,716 18/78
4GCSH97قرارداد آتی سکه طلا تحویل شهریور ماه 1397347137,435,350,00039,870,00039,590,00039,590,00039,590,000642 -48 226341038539,606,729 -1/95 1397/05/25 1397/06/25 530 4/33 1,020 50 36,605,000 6/61 35,696,716 18/78
3GCSH97قرارداد آتی سکه طلا تحویل شهریور ماه 1397341137,740,000,00040,395,00040,335,00040,395,00040,395,000690 120 2763611211540,392,962 1/99 1397/05/24 1397/06/25 530 4/33 1,020 50 36,605,000 6/61 35,696,716 18/78
2GCSH97قرارداد آتی سکه طلا تحویل شهریور ماه 1397      570 0 23333  39,605,000 2 1397/05/23 1397/06/25 530 4/33 1,020 50 36,605,000 6/61 35,696,716 18/78
1GCSH97قرارداد آتی سکه طلا تحویل شهریور ماه 13974015,532,000,00038,830,00038,830,00038,830,00038,830,000570 1 23333091338,830,000 1/99 1397/05/22 1397/06/25 530 4/33 1,020 50 36,605,000 6/61 35,696,716 18/78
5SAFAB97قرارداد آتی زعفران نگین تحویل آبان ماه 139790286899,174,510,000100,80097,900100,00099,50046,072 -738 1,0064676170899,157 -0/57 1397/05/28 1397/08/14 46,072 12,198 99,157 91,700
4SAFAB97قرارداد آتی زعفران نگین تحویل آبان ماه 13971062381,059,419,700,000101,30098,80099,20098,80046,810 4744 1,0404478677999,721 0 1397/05/27 1397/08/14 46,810 12,198 99,721 91,700
3SAFAB97قرارداد آتی زعفران نگین تحویل آبان ماه 139749377502,482,110,000103,400101,200101,200102,80042,066 367 98045637430101,764 -2/41 1397/05/24 1397/08/14 42,066 12,198 101,764 91,700
2SAFAB97قرارداد آتی زعفران نگین تحویل آبان ماه 139782531864,052,800,000105,400103,800104,500104,90041,699 2424 97845736707104,280 0/41 1397/05/23 1397/08/14 41,699 12,198 104,280 91,700
1SAFAB97قرارداد آتی زعفران نگین تحویل آبان ماه 13971095311,137,535,660,000105,200102,400103,500104,00039,275 2231 90744766770103,855 0/64 1397/05/22 1397/08/14 39,275 12,198 103,855 91,700
6GCAB97قرارداد آتی سکه طلا تحویل آبان ماه 1397382162,488,000,00042,700,00041,300,00042,700,00041,300,0001,034 70 23936778342,536,126 1/6 1397/05/28 1397/08/26 885 14/49 1,782 -36/52 41,048,449 7/09 37,744,821 21/71
5GCAB97قرارداد آتی سکه طلا تحویل آبان ماه 1397424177,465,700,00041,865,00041,550,00041,865,00041,770,000964 79 23237659441,865,000 1/99 1397/05/27 1397/08/26 885 14/49 1,782 -36/52 41,048,449 7/09 37,744,821 21/71
4GCAB97قرارداد آتی سکه طلا تحویل آبان ماه 1397677277,898,000,00042,370,00040,905,00041,015,00040,905,000885 100 2323614712941,048,449 -1/65 1397/05/25 1397/08/26 813 -18/62 1,782 -36/52 37,810,000 7/99 37,744,821 21/71
3GCAB97قرارداد آتی سکه طلا تحویل آبان ماه 13975723,788,950,00041,735,00041,735,00041,735,00041,735,000785 -15 18737210741,735,000 1/99 1397/05/24 1397/08/26 813 -18/62 1,782 -36/52 37,810,000 7/99 37,744,821 21/71
2GCAB97قرارداد آتی سکه طلا تحویل آبان ماه 139731,283,950,00043,135,00042,125,00043,135,00042,125,000800 -3 19137010240,920,000 1/99 1397/05/23 1397/08/26 813 -18/62 1,782 -36/52 37,810,000 7/99 37,744,821 21/71
1GCAB97قرارداد آتی سکه طلا تحویل آبان ماه 13972825,000,00041,250,00041,250,00041,250,00041,250,000803 -2 19137010140,120,000 2 1397/05/22 1397/08/26 813 -18/62 1,782 -36/52 37,810,000 7/99 37,744,821 21/71
6GCDY97قرارداد آتی سکه طلا تحویل دی ماه 13971488652,635,350,00044,160,00042,670,00044,160,00042,670,0002,214 17 5954524831843,859,903 1/3 1397/05/28 1397/10/23 2,254 26/06 4,887 -23/04 42,499,128 -0/06 39,069,097 26/68
5GCDY97قرارداد آتی سکه طلا تحویل دی ماه 13971605694,883,750,00043,345,00042,830,00043,345,00042,980,0002,197 -57 5674624731943,294,938 1/87 1397/05/27 1397/10/23 2,254 26/06 4,887 -23/04 42,499,128 -0/06 39,069,097 26/68
4GCDY97قرارداد آتی سکه طلا تحویل دی ماه 139729011,232,899,700,00042,950,00042,380,00042,380,00042,380,0002,254 57 5854740931342,499,128 -1/71 1397/05/25 1397/10/23 2,265 -15/39 4,887 -23/04 39,175,000 9/85 39,069,097 26/68
3GCDY97قرارداد آتی سکه طلا تحویل دی ماه 139712252,749,600,00043,240,00043,160,00043,160,00043,240,0002,197 -63 57746203143,240,000 1/99 1397/05/24 1397/10/23 2,265 -15/39 4,887 -23/04 39,175,000 9/85 39,069,097 26/68
2GCDY97قرارداد آتی سکه طلا تحویل دی ماه 13979040,063,800,00044,790,00042,395,00044,790,00042,395,0002,260 -58 58846092842,395,000 2 1397/05/23 1397/10/23 2,265 -15/39 4,887 -23/04 39,175,000 9/85 39,069,097 26/68
1GCDY97قرارداد آتی سکه طلا تحویل دی ماه 13971415,650,00041,565,00041,565,00041,565,00041,565,0002,318 1 58946010141,565,000 2 1397/05/22 1397/10/23 2,265 -15/39 4,887 -23/04 39,175,000 9/85 39,069,097 26/68
آخرین بروز رسانی: : 1397/05/28 - 21:15:54
دسترسی سریع

         ارتباط با مدیران

         ارتباط با کارگزاران

         تقویم کاری

         نرخ ارز

         رسیدگی به شکایات

         پیوندها

 RSS  کانال آپارات

 ارتباط با ما

تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313

   تلفن گویا: 85640

   نمابر : 88383000
   روابط عمومی: 88383061
   امور سهام: 85642015

پست الکترونیکی: info@ime.co.ir

کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.
صفحه اصلی | اخبار | درباره بورس کالای ایران تماس با ما | RSS

یکشنبه 28 مرداد 1397 03:27 ق.ظ