صفحه اصلی معرفی بورس بازارها کالاها انبارها ذینفعان قوانین و مقررات آموزش و پژوهش سوالات متداول استخدام نشست های تخصصی

 

 

 
    العربیة English
 

آمار معاملات بازار مشتقه

از تا
  نمایش در هر صفحه

روزقراردادشرححجمارزش(ریال)بالاترین(ریال)پایین ترین(ریال)آخرین(ریال)اولین(ریال)موقعیتهای بازدرصد تغییرتعداد مشتریان فعالتعداد کارگزاران فعالتعداد خریدارانتعداد فروشندگانقیمت تسویه (ریال)درصد تغییر قیمت تسویهتاریختاریخ تحویلموقعیت های باز هفتگیدرصد تغییر موقعیت های باز هفته گذشتهموقعیت های باز ماهیانهدرصد تغییر موقعیت های باز ماهیانهقیمت تسویه هفته گذشتهدرصد تغییر قیمت تسویه هفته گذشتهقیمت تسویه ماه گذشتهدرصد تغییر قیمت تسویه ماه گذشته
6GCOR97قرارداد آتی سکه طلا تحویل اردیبهشت ماه 1397646116,538,150,00018,230,00017,910,00017,975,00018,200,0001,125 -80 196351069518,039,961 -1/24 1397/02/03 1397/02/24 1,561 -8/98 1,561 -25/98 18,046,893 1/4 18,046,893 11/16
5GCOR97قرارداد آتی سکه طلا تحویل اردیبهشت ماه 139748989,321,400,00018,945,00018,150,00018,215,00018,300,0001,205 -126 21337908218,266,135 0/61 1397/02/02 1397/02/24 1,561 -8/98 1,561 -25/98 18,046,893 1/4 18,046,893 11/16
4GCOR97قرارداد آتی سکه طلا تحویل اردیبهشت ماه 1397723131,259,000,00018,250,00017,970,00018,210,00017,985,0001,331 -230 222377711918,154,772 0/6 1397/02/01 1397/02/24 1,561 -8/98 1,561 -25/98 18,046,893 1/4 18,046,893 11/16
3GCOR97قرارداد آتی سکه طلا تحویل اردیبهشت ماه 1397634114,417,300,00018,120,00017,950,00018,110,00018,045,0001,561 -241 22835439618,046,893 0/14 1397/01/30 1397/02/24 1,467 -15/35 2,109 88/47 18,022,061 3/48 16,235,105 5/85
2GCOR97قرارداد آتی سکه طلا تحویل اردیبهشت ماه 13971029185,439,850,00018,195,00017,790,00018,080,00017,910,0001,802 -94 2183615115418,021,365 -0/26 1397/01/29 1397/02/24 1,467 -15/35 2,109 88/47 18,022,061 3/48 16,235,105 5/85
1GCOR97قرارداد آتی سکه طلا تحویل اردیبهشت ماه 13971824329,569,800,00018,600,00017,560,00017,670,00018,480,0001,896 444 2503420111918,068,520 -0/07 1397/01/28 1397/02/24 1,467 -15/35 2,109 88/47 18,022,061 3/48 16,235,105 5/85
6GCTR97قرارداد آتی سکه طلا تحویل تیر ماه 139719435,170,650,00018,425,00018,040,00018,105,00018,395,0001,347 -43 15930503618,129,201 -1/42 1397/02/03 1397/04/26 1,366 -31/29 1,366 -34/55 18,256,761 0/87 18,256,761 11/1
5GCTR97قرارداد آتی سکه طلا تحویل تیر ماه 13979116,734,800,00018,490,00018,330,00018,390,00018,440,0001,390 16 15530342818,389,890 0/07 1397/02/02 1397/04/26 1,366 -31/29 1,366 -34/55 18,256,761 0/87 18,256,761 11/1
4GCTR97قرارداد آتی سکه طلا تحویل تیر ماه 139731958,340,200,00018,400,00018,000,00018,370,00018,195,0001,374 8 15428576618,377,273 0/66 1397/02/01 1397/04/26 1,366 -31/29 1,366 -34/55 18,256,761 0/87 18,256,761 11/1
3GCTR97قرارداد آتی سکه طلا تحویل تیر ماه 139717632,131,900,00018,370,00018,200,00018,305,00018,220,0001,366 -18 15426453018,256,761 -0/62 1397/01/30 1397/04/26 1,503 -20/31 2,087 -0/19 18,328,971 3/63 16,432,353 5/12
2GCTR97قرارداد آتی سکه طلا تحویل تیر ماه 139730556,032,300,00018,580,00018,120,00018,370,00018,335,0001,384 23 16028556918,371,246 -0/38 1397/01/29 1397/04/26 1,503 -20/31 2,087 -0/19 18,328,971 3/63 16,432,353 5/12
1GCTR97قرارداد آتی سکه طلا تحویل تیر ماه 139737669,340,150,00018,775,00017,925,00018,020,00018,600,0001,361 -55 15828815818,441,529 0/07 1397/01/28 1397/04/26 1,503 -20/31 2,087 -0/19 18,328,971 3/63 16,432,353 5/12
6GCSH97قرارداد آتی سکه طلا تحویل شهریور ماه 139720437,688,350,00018,730,00018,365,00018,400,00018,700,0001,681 -30 18935424818,474,681 -1/32 1397/02/03 1397/06/25 1,683 -49/94 1,683 -58/91 18,680,985 1/63 18,680,985 12/01
5GCSH97قرارداد آتی سکه طلا تحویل شهریور ماه 139722141,375,450,00018,775,00018,645,00018,685,00018,720,0001,711 -1 19935434118,721,923 0/42 1397/02/02 1397/06/25 1,683 -49/94 1,683 -58/91 18,680,985 1/63 18,680,985 12/01
4GCSH97قرارداد آتی سکه طلا تحویل شهریور ماه 139737970,344,250,00018,690,00017,780,00018,655,00018,460,0001,712 29 19735596518,643,235 -0/2 1397/02/01 1397/06/25 1,683 -49/94 1,683 -58/91 18,680,985 1/63 18,680,985 12/01
3GCSH97قرارداد آتی سکه طلا تحویل شهریور ماه 139717332,368,850,00018,850,00018,650,00018,715,00018,700,0001,683 -21 18736482418,680,985 -0/66 1397/01/30 1397/06/25 2,036 -38/06 4,096 -18/24 18,953,498 5/11 16,677,857 4/27
2GCSH97قرارداد آتی سکه طلا تحویل شهریور ماه 139740576,161,550,00019,045,00018,605,00018,860,00018,730,0001,704 -37 17534766618,805,321 -0/96 1397/01/29 1397/06/25 2,036 -38/06 4,096 -18/24 18,953,498 5/11 16,677,857 4/27
1GCSH97قرارداد آتی سکه طلا تحویل شهریور ماه 1397612116,207,050,00019,290,00018,500,00018,615,00019,260,0001,741 -52 17236655918,988,080 0/61 1397/01/28 1397/06/25 2,036 -38/06 4,096 -18/24 18,953,498 5/11 16,677,857 4/27
6GCAB97قرارداد آتی سکه طلا تحویل آبان ماه 13971500286,580,650,00019,370,00018,950,00019,060,00019,320,0002,485 -39 3484120918519,105,377 -1/28 1397/02/03 1397/08/26 2,589 -54/14 2,589 -75/75 19,394,418 3/09 19,394,418 13/69
5GCAB97قرارداد آتی سکه طلا تحویل آبان ماه 1397898173,795,200,00019,455,00019,280,00019,340,00019,385,0002,524 -54 3504212313919,353,586 0/36 1397/02/02 1397/08/26 2,589 -54/14 2,589 -75/75 19,394,418 3/09 19,394,418 13/69
4GCAB97قرارداد آتی سکه طلا تحویل آبان ماه 13971196230,647,400,00019,445,00019,150,00019,275,00019,220,0002,578 -11 3574017617119,284,900 -0/56 1397/02/01 1397/08/26 2,589 -54/14 2,589 -75/75 19,394,418 3/09 19,394,418 13/69
3GCAB97قرارداد آتی سکه طلا تحویل آبان ماه 1397639124,270,450,00019,675,00019,365,00019,400,00019,465,0002,589 -157 3474010611519,394,418 -0/55 1397/01/30 1397/08/26 2,832 -52/48 10,677 -42/02 19,569,841 6/11 17,059,338 4/17
2GCAB97قرارداد آتی سکه طلا تحویل آبان ماه 13972425472,896,050,00019,745,00019,220,00019,555,00019,380,0002,746 -171 3484127329619,500,868 -0/55 1397/01/29 1397/08/26 2,832 -52/48 10,677 -42/02 19,569,841 6/11 17,059,338 4/17
1GCAB97قرارداد آتی سکه طلا تحویل آبان ماه 13972502490,625,000,00019,950,00019,140,00019,205,00019,850,0002,917 67 3703531126619,609,313 0/55 1397/01/28 1397/08/26 2,832 -52/48 10,677 -42/02 19,569,841 6/11 17,059,338 4/17
6GCDY97قرارداد آتی سکه طلا تحویل دی ماه 1397204784,045,324,250,00020,070,00019,585,00019,670,00019,990,0008,242 -818 1,310481,2621,08919,754,489 -1/51 1397/02/03 1397/10/23 8,381 -32/33 8,381 -7/01 20,122,748 4/39 20,122,748 14/67
5GCDY97قرارداد آتی سکه طلا تحویل دی ماه 1397131662,640,812,700,00020,200,00019,950,00020,030,00020,090,0009,060 39 1,308489771,00720,057,821 0/22 1397/02/02 1397/10/23 8,381 -32/33 8,381 -7/01 20,122,748 4/39 20,122,748 14/67
4GCDY97قرارداد آتی سکه طلا تحویل دی ماه 1397196983,942,455,550,00020,210,00019,880,00019,950,00020,000,0009,021 640 1,292481,1191,07520,014,497 -0/54 1397/02/01 1397/10/23 8,381 -32/33 8,381 -7/01 20,122,748 4/39 20,122,748 14/67
3GCDY97قرارداد آتی سکه طلا تحویل دی ماه 1397101212,036,623,350,00020,235,00019,990,00020,100,00020,200,0008,381 -104 1,1974886169620,122,748 -0/12 1397/01/30 1397/10/23 8,094 -29/78 9,013 20,195,943 6/71 17,548,792
2GCDY97قرارداد آتی سکه طلا تحویل دی ماه 1397448339,032,867,700,00020,435,00019,810,00020,230,00020,150,0008,485 -1311 1,211481,4681,52420,147,810 -0/31 1397/01/29 1397/10/23 8,094 -29/78 9,013 20,195,943 6/71 17,548,792
1GCDY97قرارداد آتی سکه طلا تحویل دی ماه 1397442368,940,517,750,00020,625,00019,755,00019,795,00020,470,0009,796 -54 1,359481,6531,41620,210,954 0/47 1397/01/28 1397/10/23 8,094 -29/78 9,013 20,195,943 6/71 17,548,792
آخرین بروز رسانی: : 1397/02/04 - 19:00:58
دسترسی سریع

         ارتباط با مدیران

         ارتباط با کارگزاران

         تقویم کاری

         نرخ ارز

         رسیدگی به شکایات

         پیوندها

 RSS

 ارتباط با ما

تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313

   تلفن گویا: 85640

   نمابر : 88383000
   روابط عمومی: 88383061
   امور سهام: 85642015

پست الکترونیکی: info@ime.co.ir

کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.
صفحه اصلی | اخبار | درباره بورس کالای ایران تماس با ما | RSS

سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 06:56 ب.ظ