العربیة English
 

صفحه اصلی معرفی بورس بازارها کالاها انبارها ذینفعان قوانین و مقررات آموزش و پژوهش سوالات متداول استخدام نشست های تخصصی

 

 

آمار معاملات بازار مشتقه

از تا
  نمایش در هر صفحه

روزقراردادشرححجمارزش(ریال)بالاترین(ریال)پایین ترین(ریال)آخرین(ریال)اولین(ریال)موقعیتهای بازدرصد تغییرتعداد مشتریان فعالتعداد کارگزاران فعالتعداد خریدارانتعداد فروشندگانقیمت تسویه (ریال)درصد تغییر قیمت تسویهتاریختاریخ تحویلموقعیت های باز هفتگیدرصد تغییر موقعیت های باز هفته گذشتهموقعیت های باز ماهیانهدرصد تغییر موقعیت های باز ماهیانهقیمت تسویه هفته گذشتهدرصد تغییر قیمت تسویه هفته گذشتهقیمت تسویه ماه گذشتهدرصد تغییر قیمت تسویه ماه گذشته
7OSFAZ97قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل آذر ماه 13972502,029,670,00082,00081,00081,30081,700473 9 7215222881,076 -4/84 1397/09/21 1397/09/27 891 -73/36 3,247 83,957 -13/87 101,049
6OSFAZ97قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل آذر ماه 13972011,737,090,00088,70085,00085,30088,700464 -146 7216222685,201 -2/62 1397/09/20 1397/09/27 891 -73/36 3,247 83,957 -13/87 101,049
5OSFAZ97قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل آذر ماه 13979578,372,760,00091,60086,50088,20090,000610 -404 7921586887,490 -3/82 1397/09/19 1397/09/27 891 -73/36 3,247 83,957 -13/87 101,049
4OSFAZ97قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل آذر ماه 1397183216,665,010,00092,10089,50092,10089,5001,014 282 10724999890,966 3/64 1397/09/18 1397/09/27 891 -73/36 3,247 83,957 -13/87 101,049
3OSFAZ97قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل آذر ماه 1397117610,321,670,00088,10084,50088,10087,100732 -159 10226825887,769 4/54 1397/09/17 1397/09/27 891 -73/36 3,247 83,957 -13/87 101,049
2OSFAZ97قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل آذر ماه 1397214318,182,560,00086,30082,50085,80082,800891 -1096 10425625383,957 1/88 1397/09/15 1397/09/27 2,784 -25/02 3,247 75,973 -29/87 101,049
1OSFAZ97قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل آذر ماه 13976094,969,900,00084,90079,30081,70080,0001,987 -45 10325626582,409 0/5 1397/09/14 1397/09/27 2,784 -25/02 3,247 75,973 -29/87 101,049
7OSFDY97قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل دی ماه 13973613,103,020,00086,80085,90085,90086,800585 -155 7518221885,956 -4/87 1397/09/21 1397/10/18 1,184 -7/14 907 84,595 -17/98 106,517
6OSFDY97قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل دی ماه 13971971,780,120,00092,50088,00088,20091,800740 -27 7920453390,361 -1/71 1397/09/20 1397/10/18 1,184 -7/14 907 84,595 -17/98 106,517
5OSFDY97قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل دی ماه 1397154614,212,400,00095,90088,40091,40095,900767 -527 7919838991,930 -1/15 1397/09/19 1397/10/18 1,184 -7/14 907 84,595 -17/98 106,517
4OSFDY97قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل دی ماه 139743399,900,00093,00093,00093,00093,0001,294 31 9522020993,000 4/9 1397/09/18 1397/10/18 1,184 -7/14 907 84,595 -17/98 106,517
3OSFDY97قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل دی ماه 13972652,349,290,00088,80087,50088,80088,8001,263 79 9122162188,652 4/8 1397/09/17 1397/10/18 1,184 -7/14 907 84,595 -17/98 106,517
2OSFDY97قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل دی ماه 13979578,074,690,00084,60082,40084,60082,4001,184 -3 9924354884,595 4/91 1397/09/15 1397/10/18 1,162 907 79,900 106,517
1OSFDY97قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل دی ماه 13976435,184,960,00083,40078,70081,00079,1001,187 -30 10925616080,637 -0/36 1397/09/14 1397/10/18 1,162 907 79,900 106,517
7SAFDY97قرارداد آتی زعفران نگین تحویل دی ماه 13971025661,259,370,030,000126,500119,100123,000124,00028,443 400 1,087461,0231,103122,786 -1/78 1397/09/21 1397/10/24 25,796 -20/51 32,141 34/8 116,443 -15/42 142,574 -28/35
6SAFDY97قرارداد آتی زعفران نگین تحویل دی ماه 1397812461,032,905,030,000133,500123,600126,300129,90028,043 2661 1,087449711,002125,010 -2/42 1397/09/20 1397/10/24 25,796 -20/51 32,141 34/8 116,443 -15/42 142,574 -28/35
5SAFDY97قرارداد آتی زعفران نگین تحویل دی ماه 13971012391,296,929,680,000134,700121,900130,500122,50025,382 381 983471,1821,274128,106 -0/15 1397/09/19 1397/10/24 25,796 -20/51 32,141 34/8 116,443 -15/42 142,574 -28/35
4SAFDY97قرارداد آتی زعفران نگین تحویل دی ماه 1397157120,166,760,000130,200128,300130,200128,30025,001 -400 1,004464347128,300 5 1397/09/18 1397/10/24 25,796 -20/51 32,141 34/8 116,443 -15/42 142,574 -28/35
3SAFDY97قرارداد آتی زعفران نگین تحویل دی ماه 1397747391,438,290,000128,500120,000128,500122,20025,401 -395 1,01247202201122,191 4/94 1397/09/17 1397/10/24 25,796 -20/51 32,141 34/8 116,443 -15/42 142,574 -28/35
2SAFDY97قرارداد آتی زعفران نگین تحویل دی ماه 139717069198,803,490,000122,900114,000122,900114,50025,796 -799 1,07148345475116,443 4/03 1397/09/15 1397/10/24 29,461 -5/79 32,141 34/8 107,943 -30/29 142,574 -28/35
1SAFDY97قرارداد آتی زعفران نگین تحویل دی ماه 13971180441,321,238,220,000114,800107,700113,600110,00026,595 138 1,102481,0931,136111,928 2/33 1397/09/14 1397/10/24 29,461 -5/79 32,141 34/8 107,943 -30/29 142,574 -28/35
7SAFBA97قرارداد آتی زعفران نگین تحویل بهمن ماه 139737363496,113,020,000135,200132,200132,200133,50035,238 88 81447566649132,782 -4/51 1397/09/21 1397/11/16 31,190 00 133,979 00
6SAFBA97قرارداد آتی زعفران نگین تحویل بهمن ماه 139762288866,172,280,000145,000136,700136,700140,00035,150 -2679 87446872760139,059 -3/32 1397/09/20 1397/11/16 31,190 00 133,979 00
5SAFBA97قرارداد آتی زعفران نگین تحویل بهمن ماه 1397960701,381,800,780,000151,600139,100142,100139,10037,829 3298 85847966971143,833 -1/75 1397/09/19 1397/11/16 31,190 00 133,979 00
4SAFBA97قرارداد آتی زعفران نگین تحویل بهمن ماه 139733560491,323,310,000146,700144,000146,700145,30034,531 2218 97847644635146,401 4/73 1397/09/18 1397/11/16 31,190 00 133,979 00
3SAFBA97قرارداد آتی زعفران نگین تحویل بهمن ماه 139766020922,882,640,000140,600134,500140,600139,00032,313 1123 93947857797139,788 4/34 1397/09/17 1397/11/16 31,190 00 133,979 00
2SAFBA97قرارداد آتی زعفران نگین تحویل بهمن ماه 13971091641,462,567,340,000138,400125,400137,800125,40031,190 11041 80145911987133,979 1/58 1397/09/15 1397/11/16 31,190 00 133,979 00
1SAFBA97قرارداد آتی زعفران نگین تحویل بهمن ماه 13973054,022,950,000131,900131,900131,900131,90020,149 63 732433516131,900 -4/97 1397/09/14 1397/11/16 20,149 00 131,900 00
آخرین بروز رسانی: : 1397/09/21 - 21:15:44
دسترسی سریع

         ارتباط با مدیران

         ارتباط با کارگزاران

         تقویم کاری

         نرخ ارز

         رسیدگی به شکایات

         پیوندها

 RSS  کانال آپارات

 ارتباط با ما

تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313

   تلفن گویا: 85640

   نمابر : 88383000
   روابط عمومی: 88383061
   امور سهام: 85642015

پست الکترونیکی: info@ime.co.ir

کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.
صفحه اصلی | اخبار | درباره بورس کالای ایران تماس با ما | RSS

چهارشنبه 21 آذر 1397 11:41 ب.ظ