العربیة English
 

صفحه اصلی معرفی بورس بازارها کالاها انبارها ذینفعان قوانین و مقررات آموزش و پژوهش سوالات متداول استخدام نشست های تخصصی

 

 

فرآیند پذیرش انبار

صدور گواهی پذیرش انبار

صدور گواهی پذیرش انبار منوط به ارایه مدارک و اطلاعات زیر است:

الف) تقاضانامه صدور گواهی پذیرش انبار مطابق فرمت بورس با ذکر ظرفیت ریالی مورد تقاضا

ب) اطلاعات انبار از قبیل نام، مشخصات و ظرفیت مطابق فرمت بورس.

ج) مدارک مالکیت یا اجاره انبار.

د) بیمه نامۀ معتبری که جهت پوشش کامل خسارات احتمالی به انبار و کالاهای موجود در آن، حداقل در سقف ظرفیت ریالی مورد تقاضا باشد.

ه) اطلاعات در خصوص شرایط فنی انبار، مطابق با ضوابط فنی و استانداردهای انبارهای مورد پذیرش بورس که بازرسی­های مورد نیاز در این خصوص توسط بورس و یا شرکت بازرسی مورد تایید بورس، صورت می پذیرد.

و) مشخصات کامل هویتی انباردار شامل:

   و-1) در مورد اشخاص حقیقی: نام و نام‌خانوادگی، شمارۀ شناسنامه، کد ملی، آدرس محل سکونت و تصویر مدارک شناسایی

   و-2) در مورد اشخاص حقوقی: نام، کد اقتصادی، شناسۀ ملی، اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات آن بر اساس روزنامۀ رسمی و مشخصات کامل هویتی مدیران طبق بند ( و–1)

ز) اطلاعات لازم در خصوص توانایی فنی مطابق ضوابط بورس

ح) اطلاعات تضامینی که انباردار می­تواند برای پوشش جبران خسارت­های احتمالی که طبق عرف، قوانین و این دستورالعمل به عهدۀ وی است ارائه دهد و همچنین اطلاعات مربوط به توانایی مالی انباردار بر اساس ضوابط شرکت سپرده گذاری مرکزی.

بورس موظف است ظرف مدت حداکثر 15 روز از دریافت تقاضانامه صدور گواهی پذیرش،  نتیجۀ بررسی‌های خود را مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش به انباردار متقاضی اعلام نماید. در صورت عدم پذیرش، دلایل آن ­باید به متقاضی اعلام گردد و در صورت پذیرش، موضوع باید توسط بورس طی موافقت اولیه که در آن شرایط پذیرش قید می­گردد، به متقاضی اعلام شود. صدور گواهی پذیرش پس از احراز شرایط مندرج در موافقت اولیه و ارایه اطلاعات و مدارک مثبته در این زمینه، ظرف حداکثر بیست روز توسط بورس صورت خواهد گرفت. موافقت اولیه برای صدور گواهی پذیرش منوط به احراز شرایط زیر است:

1- اطلاعات و مدارک طبق مادۀ 2 این دستورالعمل به طور کامل ارائه شده باشد.

2- انبار شرایط و توانایی فنی را به تشخیص بورس مطابق ضوابطی که تعیین نموده است داشته باشد.

3- به تشخیص بورس، بیمه نامۀ معرفی شده از طرف متقاضی معتبر بوده و برای پوشش خسارات احتمالی که طبق عرف، قوانین و این دستورالعمل جبران آن­ها به عهدۀ انبار دار است، کفایت کند.

4- تضامین معرفی شده و توانایی مالی انباردار بر اساس ضوابطی که شرکت سپرده­گذاری تدوین نموده است به تشخیص آن شرکت کافی باشد.

5- کارمزد پذیرش طبق مقررات مربوطه توسط انباردار پرداخت شده باشد.

تبصره: گواهی پذیرش برای مدت یکسال صادر می­شود و تمدید آن منوط به ارایه تقاضای تمدید توسط انباردار و پرداخت کارمزد تمدید گواهی پذیرش طبق مقررات مربوط حداقل یک ماه قبل از اتمام اعتبار گواهی پذیرش و تداوم شرایط مندرج در این ماده به تشخیص بورس می­باشد.

در صورت عدم تمایل انباردار به تمدید گواهی پذیرش، وی باید حداقل یک ماه پیش از اتمام مدت گواهی پذیرش خود، جهت تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبار، موضوع را به بورس اطلاع رسانی نماید، تا مطابق تبصره 1 ماده 14 این دستورالعمل اقدام شود.

نظارت بر فعالیت انبار

انباردار موظف است شرایط اعلامی توسط بورس یا شرکت­های بازرسی مورد تایید بورس را برای بازرسی کامل انبار در هر زمان فراهم آورد.

در صورت مشاهده مغایرت شرایط انبار با ضوابط فنی و استانداردهای انبارهای مورد پذیرش، بورس موضوع را کتباً و با ذکر ایرادات و تعیین مهلت لازم جهت رفع ایرادات به انباردار اطلاع می‌دهد.

در صورت عدم رفع ایراد ظرف مهلت مقرر توسط انباردار، بورس بر اساس مواد 13 و 14 این دستورالعمل اقدام می‌نماید.

ظرفیت پذیرش کالا توسط انبار

 انباردار نباید نسبت به پذیرش کالا بیش از ظرفیت مقداری و ریالی مورد تایید بورس، اقدام کند در غیر این صورت برای کالاهای سپرده شده بیش از ظرفیت یاد شده گواهی سپردۀ کالایی صادر نخواهد شد و جبران هر گونه خسارت وارده به سپرده گذار بر عهدۀ انباردار خواهد بود.

تبصره: هرگونه تغییر در ظرفیت مجاز دریافت کالا توسط انبار، با درخواست انباردار و پس از ارایه مستندات کافی مبنی بر تطبیق شرایط موضوع بندهای 2 تا 5 مادۀ 3 با شرایط جدید، به بورس و شرکت سپرده­گذاری حسب مورد و تایید بورس امکان‌پذیر است.

تعهدات انباردار

انباردار موظف است در هر یک از موارد زیر، مراتب را در اسرع وقت به بورس اطلاع دهد:

1 - ورشکستگی انباردار، 

2- هرنوع وضعیت یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال عمده در سپردن کالا در انبار یا خروج کالا از انبار می­شود از جمله ممنوعیت فعالیت انبار یا انباردار، توقیف اشخاص و اموال مرتبط با فعالیت انبارداری و پلمپ انبار و معابر مرتبط با انبار توسط مقامات ذیربط،

2- هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده در هنگام پذیرش، موضوع ماده 2 این دستورالعمل،

3- هرگونه تغییر شرایط انبار نسبت به شرایطی که بورس برای انبار به انباردار اعلام نموده است.

4- هر گونه تغییر در مفاد قرارداد بیمه نامۀ کالای سپرده شده در انبار و مکاتبات بین انباردار و شرکت بیمۀ مربوطه که بر قرارداد یاد شده تاثیر دارد.

5- سایر اطلاعات مورد درخواست بورس در چارچوب مقررات.

مسئولیت نگهداری کالا بر عهدۀ انباردار بوده و در صورت ورود هرگونه خسارت به کالاهای سپرده شده به هر علت، انباردار مسئول جبران خسارت وارده به زیان‌دیدگان می‌باشد.

تبصره: در صورتی که در اثر بروز هرگونه خسارت و نقصان (کمی و کیفی) در کالاهای انبار شده، بخشی از کالا سالم باقی بماند، کالای سالم باقیمانده به روش تسهیم به نسبت، به دارنده گواهی سپرده کالایی تحویل ‌می­گردد مگر اینکه انباردار و دارنده گواهی سپرده کالایی به نحو دیگری توافق نمایند. پس از تسهیم به نسبت، مقادیر تخصیص یافته به دارنده گواهی سپرده کالایی بر حسب واحد تحویل به پایین گرد می­شود.

 انباردار موظف است هزینه‎های انبارداری (بابت نگهداری کالا) را در چارچوب سقف مصوب بورس تعیین و قبل از دریافت کالا از طریق سامانۀ بورس اطلاع‌رسانی نماید. سایر هزینه‌های جانبی (خدمات انبارداری) با توافق سپرده‌گذار و انباردار تعیین می‌شود.

 انباردار موظف به رعایت استانداردهای انبارداریمصوب بورس و انجام اقدامات ضروری و پیشگیرانۀ موردنیاز، جهت اطمینان از حفظ کمیت و کیفیت محصول در دوره نگهداری می‌باشد.

خبر های جدید  |  همه خبرها

ثبت معامله 12 هزار تن وکیوم باتوم در بورس کالای ایران

در آخرین روز کاری سال رقم خورد؛

ثبت معامله 12 هزار تن وکیوم باتوم در بورس کالای ایران

تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران، روز سه شنبه 28 اسفندماه، میزبان دادوستد 12 هزار تن وکیوم باتوم بود.

پیام نوروزی مدیر عامل بورس کالای ایران

پیام نوروزی مدیر عامل بورس کالای ایران

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبراللیل و النهار یامحول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال

عرضه 12 هزار تن وکیوم باتوم در آخرین روز کاری سال

عرضه 12 هزار تن وکیوم باتوم در آخرین روز کاری سال

تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی روز سه شنبه 28 اسفندماه میزبان عرضه 12 هزار تن وکیوم باتوم است.

ثبت پرسش

نام :

ایمیل :

موضوع :

متن :

سه شنبه 6 فروردین 1398 04:22 ق.ظ

دسترسی سریع

         ارتباط با مدیران

         ارتباط با کارگزاران

         تقویم کاری

         نرخ ارز

         رسیدگی به شکایات

         پیوندها

 RSS  کانال آپارات

 ارتباط با ما

تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313

   تلفن گویا: 85640

   نمابر : 88383000
   روابط عمومی: 88383061
   امور سهام: 85642015

پست الکترونیکی: info@ime.co.ir

کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.
صفحه اصلی | اخبار | درباره بورس کالای ایران تماس با ما | RSS