بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن

شرکت های پذیرفته شده در تالار محصولات کشاورزی

شرکتهای پذیرفته شده در تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران

ردیف

کالای پذیرش شده

نام تولید کننده

ردیف

کالای پذیرش شده

نام تولید کننده

1

آرد گندم

آرد تابان

74

جوجه یکروزه

کشاورزی و دامپروری توسعه زرین پر نور

2

برنج

کشاورزان گیلان

75

جوجه یکروزه

کشاورزی و دامپروری قطره طلای نوشهر

3

برنج

محمد مهدی نریمانی چاران

76

جوجه یکروزه

کشت و صنعت رامسر طیور

4

جوجه یکروزه

کیمیا پرور ارسباران

77

جوجه یکروزه

کشت و صنعت فتح خرمدشت

5

جوجه یکروزه

اجداد ارم

78

جوجه یکروزه

کشت و صنعت ماهان سبز گلستان

6

جوجه یکروزه

اروم گوهر دانه

79

جوجه یکروزه

کوثر دماوند

7

جوجه یکروزه

اسلام فتوحی ملکی

80

جوجه یکروزه

کیمیا جوجه

8

جوجه یکروزه

اصغر عسکری صوفیان

81

جوجه یکروزه

کیمیا جوجه آمل

9

جوجه یکروزه

الماس جوجه ایلخچی

82

جوجه یکروزه

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

10

جوجه یکروزه

امیر رضایی کلانتری

83

جوجه یکروزه

گروه تولیدی تلاونگ شمال

11

جوجه یکروزه

آرتا جوجه سبلان

84

جوجه یکروزه

ماکیان مهر گنبد

12

جوجه یکروزه

احمد فدایی جویباری

85

جوجه یکروزه

مام جوجه

13

جوجه یکروزه

اسداله مزینی

86

جوجه یکروزه

مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان

14

جوجه یکروزه

الماس طالعی

87

جوجه یکروزه

مجتمع تولیدی جوجه یکروزه پویا طبرستان

15

جوجه یکروزه

جاوید عمیدی

88

جوجه یکروزه

مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان

16

جوجه یکروزه

جلیل فیاضی مقدم

89

جوجه یکروزه

مجتمع تولیدی مرغ مادر فریمان

17

جوجه یکروزه

حسینقلی رضایی سهرون

90

جوجه یکروزه

مجتمع طیور فارس

18

جوجه یکروزه

سید طاهر عصائی

91

جوجه یکروزه

مجتمع کشت و صنعت فدک

19

جوجه یکروزه

عزیز دولتی فرد

92

جوجه یکروزه

مجید میرزا محمدی ملاباشی

20

جوجه یکروزه

فاروق شافعی

93

جوجه یکروزه

محمد خلخالی

21

جوجه یکروزه

فرمان شمشیر

94

جوجه یکروزه

محمد کریم فکوری

22

جوجه یکروزه

مجتبی باقریان افراکتی

95

جوجه یکروزه

محمودرضا پناهی دهقان

23

جوجه یکروزه

محمد ایزدیار

96

جوجه یکروزه

مرغ تالاب گیلان

24

جوجه یکروزه

هادی صفایی جوان

97

جوجه یکروزه

مرغ مادر پاک نطنز

25

جوجه یکروزه

آلاشت جوجه

98

جوجه یکروزه

مرغ مادر درخشان

26

جوجه یکروزه

آمرغ ارومیه

99

جوجه یکروزه

مرغ مادر دیزباد

27

جوجه یکروزه

آمل جوجه

100

جوجه یکروزه

مرغ مادر زاگرس جوجه

28

جوجه یکروزه

باغ مرغ شبستر

101

جوجه یکروزه

مرغ مادر ساکت

29

جوجه یکروزه

بهمرغ ارومیه

102

جوجه یکروزه

مرغ مادر عرفان گنبد

30

جوجه یکروزه

پرماه گلستان

103

جوجه یکروزه

مرغ مادر فومن درخشان

31

جوجه یکروزه

پلیکان جوجه

104

جوجه یکروزه

مرغ مادر گوشتی تیکا طبرستان آمل

32

جوجه یکروزه

پیگیر

105

جوجه یکروزه

مرغ مادر هامون کپورچال

33

جوجه یکروزه

تعاونی 255 مجتمع مرغ مادر آذرصبا

106

جوجه یکروزه

مرغ ناوک هامون شمال

34

جوجه یکروزه

تعاونی 260 سوادکوه

107

جوجه یکروزه

مرغداری گوشتی تابان بوکان

35

جوجه یکروزه

تعاونی 261 مرغ مادر آبیدر

108

جوجه یکروزه

مرغک

36

جوجه یکروزه

تعاونی پرورش مرغ مادر و جوجه یکروزه خوشخوان

109

جوجه یکروزه

مزرعه مرغ مادر   اری

37

جوجه یکروزه

تعاونی تولید پرورش مرغ گوشتی شاهد آبکنار

110

جوجه یکروزه

مهرجوجه نور

38

جوجه یکروزه

تعاونی تولیدی پرورش مرغ مادر گوشتی 257 سوادکوه

111

جوجه یکروزه

میرزا بالا کشاورز

39

جوجه یکروزه

تعاونی تولیدی مرغ مادر تیزبال شمال

112

جوجه یکروزه

ناصر ضیغمی

40

جوجه یکروزه

تعاونی تولیدی مرغ مادر گوشتی چی چست مرغ ارومیه

113

جوجه یکروزه

ناصر مهدوی

41

جوجه یکروزه

تعاونی چندمنظوره سازندگی زاگرس

114

جوجه یکروزه

نوشهر ماکیان

42

جوجه یکروزه

تعاونی خزر مرغ تالش

115

جوجه یکروزه

نوید جوجه گیلان

43

جوجه یکروزه

تعاونی زرین جوجه سرارود گیل

116

جوجه یکروزه

نوید مرغ گیلان

44

جوجه یکروزه

تعاونی سیصد مازندران مرغ گوشتی

117

جوجه یکروزه

هما جوجه

45

جوجه یکروزه

تعاونی شماره 48 خوی

118

جوجه یکروزه

یاشار سیمرغ

46

جوجه یکروزه

تعاونی مرغ مادر اروم خوش پر

119

جوجه یکروزه

ماکیان مهر گالیکش

47

جوجه یکروزه

تعاونی مرغ مادر شماره 232 قائمشهر

120

جوجه یکروزه

مرغداری سارنگ باختر

48

جوجه یکروزه

امین خیرالی

121

جوجه یکروزه

نوک طلا چمستان

49

جوجه یکروزه

تعاونی مرغ مادر گوشتی همای شمال

122

جوجه یکروزه

پرویز صادقی

50

جوجه یکروزه

تعاونی مرغداری شیران غرب

123

جوجه یکروزه

تعاونی مرغ مادر الوند سردرود

51

جوجه یکروزه

توسعه صنایع مرغداران شمال

124

جوجه یکروزه

کشت و صنعت تفرش

52

جوجه یکروزه

توسعه فرآورده های غذایی بهپرور ارومیه

125

جوجه یکروزه

فردوس جوجه ارومیه

53

جوجه یکروزه

تولیدی دام و طیور دشت کیمیا

126

جوجه یکروزه

تعاونی مرغ مادر گوشتی 250 گستر مامطیر

54

جوجه یکروزه

تولیدی و پرورش مرغ پیوند بندپی

127

جوجه یکروزه

یزدجوجه

55

جوجه یکروزه

تهیه و توزیع گوشت پرندک

128

خرما

کشاورزان استان خوزستان

56

جوجه یکروزه

جعفر علیاری

129

خرما

اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان بم

57

جوجه یکروزه

جوجه کشی پردیس جوجه شمال

130

دانه روغنی

کشاورزان کشور

58

جوجه یکروزه

جوجه کشی زرین بهپرور گیلان

131

روغن خام

پنبه و دانه های روغنی خراسان

59

جوجه یکروزه

جوجه کشی زرین پر ارومیه

132

روغن خام

روغن طلایی نیشابور

60

جوجه یکروزه

حسن سرهنگ پور

133

روغن خام

روغن نباتی یگانه خزر

61

جوجه یکروزه

خانم نیلوفر صفایی جوان

134

روغن خام

طلای سفید گنبد

62

جوجه یکروزه

زرین پرور خوی

135

روغن خام

کشت و صنعت خاوردشت

63

جوجه یکروزه

سپید قوی مازند

136

روغن خام

کشت و صنعت سویابین گلستان

64

جوجه یکروزه

سفید بالان ارومیه

137

روغن خام

اکسدانه

65

جوجه یکروزه

سهامی مزرعه نمونه

138

روغن خام

کشت و صنعت ره آوران

66

جوجه یکروزه

سیروس ابراهیم فرد

139

زعفران

کشاورزان

67

جوجه یکروزه

سیمرغ

140

زعفران

محمدرضا میرزایی

68

جوجه یکروزه

طیور بهاران ماهیدشت

141

زعفران

کشاورزان استان های خراسان رضوی و خراسان جنوبی

69

جوجه یکروزه

علی اکبر صفریان نودهی

142

شکر

تصفیه خانه قند ورامین

70

جوجه یکروزه

علی فتحی

143

شکر

آذر قند نقده

71

جوجه یکروزه

علیرضا کیوانی بستان آباد

144

شکر

کشت و صنعت و دامپروری مغان

72

جوجه یکروزه

ققنوس جوجه ابهر

145

مرغ

پشتیبانی امور دام کشور

73

جوجه یکروزه

ققنوس مرغ ابهر

 

 

 

چشم انداز بورس کالای ایران

بورس کالای ایران در افق چشم­ انداز، مرجع قیمت­ گذاری کالاهای اساسی و مواد اولیه واسطه ­ای در منطقه و یکی از گزینه­ های اولویت­ دار تولیدکنندگان برای تامین مالی و پوشش ریسک تجاری می­ باشد. 

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.