بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن

فهرست انبارهای سیمان

ردیف نام انبار نام محصول نماد معاملاتی آدرس تلفن اطلاعیه
1 شرکت سيمان فارس گواهي سيمان تيپ 2 فارس(ن) سي تيپ2ن01 شیراز، کیلومتر 10 بلوار امیرکبیر، انتهای خیابان فاخته 07138320373 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
2 شرکت سيمان صوفيان گواهي سيمان تيپ2صوفيان(ن) سي تيپ2ن02 تبریز، کیلومتر 33 جاده مرند 09143033479 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
3 شرکت سيمان اروميه گواهي سيمان تيپ2اروميه(ن) سي تيپ2ن03 ارومیه، کیلومتر 35 جاده مهاباد ارومیه 04432515393
 04432515394
 04432515254
اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
4 شرکت سيمان فارس نو  گواهي سيمان تيپ2فارس نو(ن) سي تيپ2ن04 شیراز، کیلومتر 55 جاده شیراز فیروزآباد 07136332685-90
 داخلی:4119
اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
5 شرکت سيمان زنجان  گواهي سيمان تيپ 2زنجان(ن) سي تيپ2ن05 زنجان، خدابنده کیلومتر 12 جاده سلطانیه 02434338385
09127405380
اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
6 شرکت سيمان خاش  گواهي سيمان تيپ 2خاش(ن) سي تيپ2ن06 خاش، کیلومتر 18 جاده آبترش 09159394283 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
7 شرکت سيمان شاهرود  گواهي سيمان تيپ 2شاهرود(ن) سي تيپ2ن07 شاهرود، کیلومتر 12 جاده مجن 02332300096
 02332300068
اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
8 شرکت سيمان تهران  گواهي سيمان تيپ 2تهران(ن) سي تيپ2ن08 تهران، شهرری، غنی آباد 02166713274 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
9 شرکت سيمان خوزستان  گواهي سيمان تيپ 2خوزستان(ن) سي تيپ2ن09 خوزستان، کيلومتر 22جاده رامهرمز- هفتکل 09163928459 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
10 شرکت سيمان غرب  گواهي سيمان تيپ 2غرب(ن) سي تيپ2ن10 کرمانشاه، کیلومتر 15جاده کرمانشاه بیستون 08334733399 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
11 شرکت سيمان دورود  گواهي سيمان تيپ2دورود(ن) سي تيپ2ن11 لرستان، دورود، خیابان پاسداران 06643223055
 06643224796
 09166991169
اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
12 شرکت سيمان خزر  گواهي سيمان تيپ2خزر(ن) سي تيپ2ن12 گیلان، لوشان کیلومتر 80 جاده رشت قزوین 01332583634 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
13 شرکت سيمان بجنورد  گواهي سيمان تيپ2بجنورد(ن) سي تيپ2ن13 خراسان شمالی، کیلومتر 17 جاده بجنورد به مشهد 09159787414 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
14 شرکت سيمان ساوه  گواهي سيمان تيپ2ساوه(ن) سي تيپ2ن14 ساوه، کیلومتر 26 جاده ساوه - بویین زهرا 08645221150
داخلی:1027
اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
15 شرکت سيمان قاين  گواهي سيمان تيپ2قاين(ن) سي تيپ2ن15 خراسان جنوبی، شهرستان قاین، کیلومتر 10 جاده قاین بجنورد 09153629194
09153629194
داخلی:202-201
اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
16 شرکت سيمان شرق  گواهي سيمان تيپ2شرق(ن) سي تيپ2ن16 خراسان رضوی،مشهد،جاده کلات کیلومتر24، سه راهی سیمان بعد از روستای فاز 09157097396 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
17 شرکت سيمان ماهان كرمان  گواهي سيمان تيپ2ماهان كرمان(ن) سي تيپ2ن17 کرمان، کیلومتر 50 جاده کرمان به رفسنجان 09136127900 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
18 شرکت سيمان سامان غرب  گواهي سيمان تيپ2سامان غرب(ن) سي تيپ2ن18 کرمانشاه، کیلومتر 15جاده کرمانشاه بیستون 08334733399
 09188302582
اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
19 شرکت سيمان غرب آسيا  گواهي سيمان تيپ2غرب آسيا(ن) سي تيپ2ن19 خراسان رضوی، تربت جام، کیلومتر 45 جاده فریمان به تربت جام 05138467701-2 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
20 شرکت سيمان كوير كاشان  گواهي سيمان تيپ2كوير كاشان(ن) سي تيپ2ن20 کاشان، کیلومتر 25 جاده ورکان 09305287874
09126089391
اطلاعیه گشایش انبار ونماد معاملاتی
21 شرکت سيمان زاوه تربت  گواهي سيمان تيپ2زاوه تربت(ن) سي تيپ2ن21 خراسان رضوی،کیلومتر 24 جاده تربت حیدریه دولت آباد، سه راه گلسرا 05136303000 اطلاعیه گشایش انبار ونماد معاملاتی
22 شرکت سيمان فراز  گواهي سيمان تيپ2فراز(ن) سي تيپ2ن23 تهران، فیروزکوه، جاده فیروزکوه به قائمشهر، انتهای جاده روستای امیریه 09102781778 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
23 شرکت سيمان هگمتان  گواهي سيمان تيپ2هگمتان(ن) سي تيپ2ن24 همدان، شهرستان درگزین

08136337316-20

داخلی 2294

اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
24 شرکت سيمان نهاوند  گواهي سيمان تيپ2نهاوند(ن) سي تيپ2ن25 استان همدان، شهرستان نهاوند، کیلومتر15 جاده نهاوند به بروجرد 08133653233-240-260 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
25 شرکت سيمان آبيك  گواهي سيمان تيپ2آبيك(ن) سي تيپ2ن27 کیلومتر80 اتوبان تهران، قزوین، شهرستان نظر آباد 02645383289 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
26 شرکت سيمان فيروزكوه  گواهي سيمان تيپ2فيروزكوه(ن) سي تيپ2ن29 فیروزکوه، کیلومتر 10 جاده قائم شهر، نرسیده به روستای کتالان 02176401422 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
27 شرکت سيمان كرمان  گواهي سيمان تيپ2كرمان(ن) سي تيپ2ن30 کرمان، کیلومتر 17 جاده تهران 03432120991-6 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
28 شرکت سيمان گيلان سبز  گواهي سيمان تيپ2گيلان سبز(ن) سي تيپ2ن31 گیلان، شهرستان سیاهکل، شهر دیلمان ،روستای گولک 01342488404 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
29 شرکت سيمان هرمزگان  گواهي سيمان تيپ2هرمزگان(ن) سي تيپ2ن32 هرمزگان، بندر عباس، بندر خمیر، کیلومتر 14 بندر لنگه 07633237014 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
30 شرکت سيمان ساروج بوشهر  گواهي سيمان تيپ2ساروج بوشهر(ن) سي تيپ2ن33 بوشهر، شهرستان کنگان، کیلومتر 14 جاده کنگان به عسلویه 09177784764
07737228236
اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
31 شرکت سيمان ممتازان  گواهي سيمان تيپ2ممتازان(ن) سي تيپ2ن34 کرمان، کیلومتر 32 جاده کرمان، رفسنجان 09133407423
0343676
اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
32 شرکت سيمان دشتستان  گواهي سيمان تيپ2دشتستان(ن)  سي تيپ2ن35 بوشهر، کیلومتر 7 جاده برازجان، شیراز 07791570933
09177790733
اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
33 شرکت سيمان منددشتي  گواهي سيمان تيپ2منددشتي(ن) سي تيپ2ن36 بوشهر، خورموج، بعد از روستای لاور شرقی 09173721343 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
34 شرکت سيمان شمال  گواهي سيمان تيپ2شمال(ن) سي تيپ2ن37 کیلومتر 36 جاده تهران، آبعلی، روبروی شهرک پردیس، روستای باغکمیش 02186030450 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
35 شرکت سيمان مازندران  گواهي سيمان تيپ2مازندران(ن) سي تيپ2ن38 استان مازندران - شهرستان نکا - شرکت سیمان مازندران 09119527400 اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی
36 شرکت سيمان بوكان  گواهي سيمان تيپ2بوكان(ن) سي تيپ2ن41 استان آذربایجان غربی، بوکان، جاده میاندوآب، کیلومتر37 04446437512-14 اطلاعیه گشایش انبار ونماد معاملاتی
37 شرکت سیمان اصفهان گواهي سيمان تيپ 2 اصفهان(ن) سي تيپ2ن42 استان اصفهان، اتوبان ذوب آهن، شهر ابریشم، بلوار الغدیر

03137885831

03137451033

اطلاعیه گشایش انبار و نماد معاملاتی

 

چشم انداز بورس کالای ایران

 مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642200
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.