العربیة English
 

صفحه اصلی معرفی بورس بازارها کالاها انبارها ذینفعان قوانین و مقررات آموزش و پژوهش سوالات متداول استخدام نشست های تخصصی

 

 

آمار معاملات بازار مشتقه

از تا
  نمایش در هر صفحه

روزقراردادشرححجمارزش(ریال)بالاترین(ریال)پایین ترین(ریال)آخرین(ریال)اولین(ریال)موقعیتهای بازدرصد تغییرتعداد مشتریان فعالتعداد کارگزاران فعالتعداد خریدارانتعداد فروشندگانقیمت تسویه (ریال)درصد تغییر قیمت تسویهتاریختاریخ تحویلموقعیت های باز هفتگیدرصد تغییر موقعیت های باز هفته گذشتهموقعیت های باز ماهیانهدرصد تغییر موقعیت های باز ماهیانهقیمت تسویه هفته گذشتهدرصد تغییر قیمت تسویه هفته گذشتهقیمت تسویه ماه گذشتهدرصد تغییر قیمت تسویه ماه گذشته
7OSFTR98قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل تیر ماه 13981651,910,030,000117,100114,300114,600115,500667 18 78213021115,759 -0/03 1398/04/03 1398/04/22 715 61/4 715 83/33 120,540 5/05 120,540 -10/37
6OSFTR98قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل تیر ماه 13983163,620,560,000120,000111,300117,700115,500649 -46 79203235115,790 0/94 1398/04/02 1398/04/22 715 61/4 715 83/33 120,540 5/05 120,540 -10/37
5OSFTR98قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل تیر ماه 13983213,704,760,000117,000114,600114,600115,100695 -20 95203535114,715 -4/83 1398/04/01 1398/04/22 715 61/4 715 83/33 120,540 5/05 120,540 -10/37
4OSFTR98قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل تیر ماه 13983694,447,910,000122,100117,900119,100118,400715 62 85213831120,540 3/55 1398/03/30 1398/04/22 518 22/75 390 117,514 -4/91 134,492
3OSFTR98قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل تیر ماه 13983784,400,280,000119,200112,900116,700112,900653 -23 74213841116,410 0/33 1398/03/29 1398/04/22 518 22/75 390 117,514 -4/91 134,492
2OSFTR98قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل تیر ماه 13982923,387,830,000116,900115,400116,600116,200676 22 81222538116,022 -4/48 1398/03/28 1398/04/22 518 22/75 390 117,514 -4/91 134,492
1OSFTR98قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل تیر ماه 13986638,053,160,000132,100120,400120,400132,100654 80 86215550121,465 -4/13 1398/03/27 1398/04/22 518 22/75 390 117,514 -4/91 134,492
7SAFTR98قرارداد آتی زعفران نگین تحویل تیر ماه 1398599481,559,730,000137,900133,700136,300137,20015,851 -188 54144211227136,069 0/86 1398/04/03 1398/04/25 16,370 -41/98 16,370 -51/08 143,340 9/03 143,340 -7/47
6SAFTR98قرارداد آتی زعفران نگین تحویل تیر ماه 13989209123,531,250,000137,000131,000136,800134,90016,039 488 55343258290134,909 -1/55 1398/04/02 1398/04/25 16,370 -41/98 16,370 -51/08 143,340 9/03 143,340 -7/47
5SAFTR98قرارداد آتی زعفران نگین تحویل تیر ماه 13987920108,530,720,000140,000136,200136,200136,20015,551 -819 57845265243137,034 -4/4 1398/04/01 1398/04/25 16,370 -41/98 16,370 -51/08 143,340 9/03 143,340 -7/47
4SAFTR98قرارداد آتی زعفران نگین تحویل تیر ماه 139818100259,445,430,000144,200140,000143,900142,00016,370 -186 61444405391143,340 4/34 1398/03/30 1398/04/25 20,823 -40/67 33,464 86/73 127,506 -10/62 154,907 12/99
3SAFTR98قرارداد آتی زعفران نگین تحویل تیر ماه 13988847121,540,140,000139,100135,200139,000136,20016,556 -293 60344257307137,380 0/4 1398/03/29 1398/04/25 20,823 -40/67 33,464 86/73 127,506 -10/62 154,907 12/99
2SAFTR98قرارداد آتی زعفران نگین تحویل تیر ماه 139813313182,161,780,000139,600135,000137,500135,00016,849 -69 64244328366136,830 -1/93 1398/03/28 1398/04/25 20,823 -40/67 33,464 86/73 127,506 -10/62 154,907 12/99
1SAFTR98قرارداد آتی زعفران نگین تحویل تیر ماه 139830258422,170,950,000145,800135,100137,100142,50016,918 -2816 67544603587139,524 0/46 1398/03/27 1398/04/25 20,823 -40/67 33,464 86/73 127,506 -10/62 154,907 12/99
7OSFMO98قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل مرداد ماه 13985116,230,120,000123,400120,100121,200123,1001,091 -155 106255235121,920 -0/21 1398/04/03 1398/05/22 1,588 1,588 127,322 127,322
6OSFMO98قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل مرداد ماه 13983524,240,880,000123,000118,000122,900121,9001,246 -93 105253655122,177 0/92 1398/04/02 1398/05/22 1,588 1,588 127,322 127,322
5OSFMO98قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل مرداد ماه 13987779,497,140,000124,000121,000121,000123,6001,339 -249 124255250121,069 -4/91 1398/04/01 1398/05/22 1,588 1,588 127,322 127,322
4OSFMO98قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل مرداد ماه 139894812,070,080,000129,500125,600127,000126,4001,588 -3 118257261127,322 2/8 1398/03/30 1398/05/22 102 00 125,986 00
3OSFMO98قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل مرداد ماه 1398144517,896,390,000126,700119,600124,000119,6001,591 271 120267076123,850 -1/11 1398/03/29 1398/05/22 102 00 125,986 00
2OSFMO98قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل مرداد ماه 13987018,779,020,000126,400125,100125,500125,6001,320 184 108254654125,236 -4/88 1398/03/28 1398/05/22 102 00 125,986 00
1OSFMO98قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل مرداد ماه 1398141618,642,620,000138,400129,100129,100136,1001,136 141 113259884131,657 -3/09 1398/03/27 1398/05/22 102 00 125,986 00
7SAFMO98قرارداد آتی زعفران نگین تحویل مرداد ماه 139840750595,851,560,000148,400143,200146,300148,30035,875 1522 1,03846781711146,221 0/78 1398/04/03 1398/05/26 33,635 151/48 33,635 152,980 9/13 152,980
6SAFMO98قرارداد آتی زعفران نگین تحویل مرداد ماه 139863526914,250,330,000147,500140,200147,000144,40034,353 2951 1,02948788846145,087 -1/15 1398/04/02 1398/05/26 33,635 151/48 33,635 152,980 9/13 152,980
5SAFMO98قرارداد آتی زعفران نگین تحویل مرداد ماه 139842457623,153,820,000148,600145,400145,400145,50031,402 -2233 1,02446766647146,773 -4/06 1398/04/01 1398/05/26 33,635 151/48 33,635 152,980 9/13 152,980
4SAFMO98قرارداد آتی زعفران نگین تحویل مرداد ماه 139845708699,243,040,000154,100148,700154,100151,80033,635 2264 97845707685152,980 4/19 1398/03/30 1398/05/26 24,114 00 134,107 00
3SAFMO98قرارداد آتی زعفران نگین تحویل مرداد ماه 139845808672,579,910,000149,300143,600149,100146,00031,371 2900 96245666728146,826 0/76 1398/03/29 1398/05/26 24,114 00 134,107 00
2SAFMO98قرارداد آتی زعفران نگین تحویل مرداد ماه 139859177862,287,820,000149,100143,000146,800143,10028,471 2297 93343735767145,713 -0/87 1398/03/28 1398/05/26 24,114 00 134,107 00
1SAFMO98قرارداد آتی زعفران نگین تحویل مرداد ماه 1398818271,202,835,170,000153,300142,700145,500150,90026,174 1229 88545944876146,997 0/68 1398/03/27 1398/05/26 24,114 00 134,107 00
آخرین بروز رسانی: : 1398/04/03 - 21:15:50
دسترسی سریع

         ارتباط با مدیران

         ارتباط با کارگزاران

         تقویم کاری

         نرخ ارز

         رسیدگی به شکایات

         پیوندها

 RSS  کانال آپارات

 ارتباط با ما

تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313

   تلفن گویا: 85640

   نمابر : 88383000
  ارتباط مستقیم:85642100

   امور سهام: 85642015

پست الکترونیکی: info@ime.co.ir

کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.
صفحه اصلی | اخبار | درباره بورس کالای ایران تماس با ما | RSS

دوشنبه 3 تیر 1398 10:08 ب.ظ