صفحه اصلی معرفی بورس بازارها کالاها انبارها ذینفعان قوانین و مقررات آموزش و پژوهش سوالات متداول استخدام نشست های تخصصی

 

 

 
    العربیة English
 

آمار معاملات بازار مشتقه

از تا
  نمایش در هر صفحه

روزقراردادشرححجمارزش(ریال)بالاترین(ریال)پایین ترین(ریال)آخرین(ریال)اولین(ریال)موقعیتهای بازدرصد تغییرتعداد مشتریان فعالتعداد کارگزاران فعالتعداد خریدارانتعداد فروشندگانقیمت تسویه (ریال)درصد تغییر قیمت تسویهتاریختاریخ تحویلموقعیت های باز هفتگیدرصد تغییر موقعیت های باز هفته گذشتهموقعیت های باز ماهیانهدرصد تغییر موقعیت های باز ماهیانهقیمت تسویه هفته گذشتهدرصد تغییر قیمت تسویه هفته گذشتهقیمت تسویه ماه گذشتهدرصد تغییر قیمت تسویه ماه گذشته
6GCTR97قرارداد آتی سکه طلا تحویل تیر ماه 139722446,842,250,00020,965,00020,820,00020,910,00020,925,0001,101 -1 20935456220,913,889 1/19 1397/03/03 1397/04/26 998 -27/52 1,264 -8/01 20,187,946 1/08 20,927,896 13/88
5GCTR97قرارداد آتی سکه طلا تحویل تیر ماه 139741986,915,400,00020,985,00020,610,00020,700,00020,920,0001,102 -15 21535776820,668,855 -1/21 1397/03/02 1397/04/26 998 -27/52 1,264 -8/01 20,187,946 1/08 20,927,896 13/88
4GCTR97قرارداد آتی سکه طلا تحویل تیر ماه 1397807168,844,100,00021,080,00020,655,00020,900,00020,900,0001,117 -147 2123612517520,922,441 -0/03 1397/03/01 1397/04/26 998 -27/52 1,264 -8/01 20,187,946 1/08 20,927,896 13/88
3GCTR97قرارداد آتی سکه طلا تحویل تیر ماه 13972364494,735,450,00021,130,00020,400,00020,425,00020,500,0001,264 249 2773730526220,927,896 3/94 1397/02/31 1397/04/26 998 -27/52 1,264 -8/01 20,187,946 1/08 20,927,896 13/88
2GCTR97قرارداد آتی سکه طلا تحویل تیر ماه 139738075,890,400,00020,190,00019,530,00020,165,00019,550,0001,015 33 18735747620,133,850 2/2 1397/02/30 1397/04/26 998 -27/52 1,366 -34/55 20,187,946 1/08 18,256,761 11/1
1GCTR97قرارداد آتی سکه طلا تحویل تیر ماه 139738977,074,650,00019,970,00019,660,00019,680,00019,970,000982 -16 18435737119,700,581 -2/41 1397/02/29 1397/04/26 998 -27/52 1,366 -34/55 20,187,946 1/08 18,256,761 11/1
1SAFSH97قرارداد آتی زعفران نگین تحویل شهریور ماه 139710277,096,500,00070,00067,80068,90069,000594 0 8013826269,085 0 1397/03/02 1397/06/20 594 00 69,085 00
6GCSH97قرارداد آتی سکه طلا تحویل شهریور ماه 13977215,410,100,00021,485,00021,340,00021,415,00021,485,000961 7 17236262821,407,222 1/18 1397/03/03 1397/06/25 1,087 -25/45 1,090 -36/33 20,686,061 2/45 21,400,683 14/79
5GCSH97قرارداد آتی سکه طلا تحویل شهریور ماه 139714430,613,800,00021,405,00021,105,00021,205,00021,360,000954 -44 16937273521,158,438 -1/19 1397/03/02 1397/06/25 1,087 -25/45 1,090 -36/33 20,686,061 2/45 21,400,683 14/79
4GCSH97قرارداد آتی سکه طلا تحویل شهریور ماه 139734974,734,800,00021,710,00021,245,00021,330,00021,290,000998 -92 17637738021,413,983 0/06 1397/03/01 1397/06/25 1,087 -25/45 1,090 -36/33 20,686,061 2/45 21,400,683 14/79
3GCSH97قرارداد آتی سکه طلا تحویل شهریور ماه 1397886189,610,050,00021,525,00020,775,00020,860,00020,895,0001,090 25 1833513813321,400,683 4/38 1397/02/31 1397/06/25 1,087 -25/45 1,090 -36/33 20,686,061 2/45 21,400,683 14/79
2GCSH97قرارداد آتی سکه طلا تحویل شهریور ماه 139731965,401,100,00020,715,00019,980,00020,635,00019,995,0001,065 30 16735696620,501,912 0/99 1397/02/30 1397/06/25 1,087 -25/45 1,683 -58/91 20,686,061 2/45 18,680,985 12/01
1GCSH97قرارداد آتی سکه طلا تحویل شهریور ماه 139735772,475,150,00020,455,00020,090,00020,115,00020,385,0001,035 -52 16133475120,301,162 -1/86 1397/02/29 1397/06/25 1,087 -25/45 1,683 -58/91 20,686,061 2/45 18,680,985 12/01
6GCAB97قرارداد آتی سکه طلا تحویل آبان ماه 1397485106,575,550,00022,050,00021,870,00021,990,00021,950,0001,865 114 31738959921,982,096 0/88 1397/03/03 1397/08/26 1,802 -21/62 1,824 -29/25 21,246,941 3/13 21,472,018 11/34
5GCAB97قرارداد آتی سکه طلا تحویل آبان ماه 13971061231,186,100,00021,990,00021,600,00021,735,00021,950,0001,751 -71 3133714312221,789,453 -0/61 1397/03/02 1397/08/26 1,802 -21/62 1,824 -29/25 21,246,941 3/13 21,472,018 11/34
4GCAB97قرارداد آتی سکه طلا تحویل آبان ماه 13971014222,299,950,00022,200,00021,660,00021,920,00021,755,0001,822 -2 3173915516121,923,072 2/1 1397/03/01 1397/08/26 1,802 -21/62 1,824 -29/25 21,246,941 3/13 21,472,018 11/34
3GCAB97قرارداد آتی سکه طلا تحویل آبان ماه 13971363296,031,100,00021,955,00021,320,00021,355,00021,380,0001,824 12 3283919519821,472,018 2/67 1397/02/31 1397/08/26 1,802 -21/62 1,824 -29/25 21,246,941 3/13 21,472,018 11/34
2GCAB97قرارداد آتی سکه طلا تحویل آبان ماه 13971281267,905,300,00021,200,00020,390,00021,135,00020,415,0001,812 -21 3323917820820,913,763 1/73 1397/02/30 1397/08/26 1,802 -21/62 2,589 -75/75 21,246,941 3/13 19,394,418 13/69
1GCAB97قرارداد آتی سکه طلا تحویل آبان ماه 13971151238,901,050,00021,065,00020,485,00020,510,00021,065,0001,833 31 3323918717720,558,108 -3/24 1397/02/29 1397/08/26 1,802 -21/62 2,589 -75/75 21,246,941 3/13 19,394,418 13/69
6GCDY97قرارداد آتی سکه طلا تحویل دی ماه 139794542,130,089,650,00022,620,00022,435,00022,550,00022,550,0005,560 -234 1,2414885187922,545,916 0/82 1397/03/03 1397/10/23 5,769 -26/45 5,456 -39/52 21,775,109 3/14 22,021,077 10/03
5GCDY97قرارداد آتی سکه طلا تحویل دی ماه 1397221834,960,675,900,00022,610,00022,140,00022,305,00022,510,0005,794 252 1,319491,1691,12422,362,511 -0/6 1397/03/02 1397/10/23 5,769 -26/45 5,456 -39/52 21,775,109 3/14 22,021,077 10/03
4GCDY97قرارداد آتی سکه طلا تحویل دی ماه 1397262465,904,590,600,00022,750,00022,205,00022,505,00022,400,0005,542 86 1,293481,2641,26422,497,107 2/16 1397/03/01 1397/10/23 5,769 -26/45 5,456 -39/52 21,775,109 3/14 22,021,077 10/03
3GCDY97قرارداد آتی سکه طلا تحویل دی ماه 1397220454,906,430,350,00022,505,00021,800,00021,880,00022,010,0005,456 -235 1,280491,2991,25922,021,077 2/73 1397/02/31 1397/10/23 5,769 -26/45 5,456 -39/52 21,775,109 3/14 22,021,077 10/03
2GCDY97قرارداد آتی سکه طلا تحویل دی ماه 1397240275,150,176,800,00021,780,00020,910,00021,700,00020,920,0005,691 -204 1,297481,2441,39921,434,956 0/74 1397/02/30 1397/10/23 5,769 -26/45 8,381 -7/01 21,775,109 3/14 20,122,748 14/67
1GCDY97قرارداد آتی سکه طلا تحویل دی ماه 1397194994,148,901,700,00021,550,00020,995,00021,040,00021,545,0005,895 126 1,357491,2761,18821,277,510 -2/29 1397/02/29 1397/10/23 5,769 -26/45 8,381 -7/01 21,775,109 3/14 20,122,748 14/67
آخرین بروز رسانی: : 1397/03/05 - 16:34:51
دسترسی سریع

         ارتباط با مدیران

         ارتباط با کارگزاران

         تقویم کاری

         نرخ ارز

         رسیدگی به شکایات

         پیوندها

 RSS  کانال آپارات

 ارتباط با ما

تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313

   تلفن گویا: 85640

   نمابر : 88383000
   روابط عمومی: 88383061
   امور سهام: 85642015

پست الکترونیکی: info@ime.co.ir

کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.
صفحه اصلی | اخبار | درباره بورس کالای ایران تماس با ما | RSS

شنبه 5 خرداد 1397 04:35 ب.ظ