العربیة English
 

صفحه اصلی معرفی بورس بازارها کالاها انبارها ذینفعان قوانین و مقررات آموزش و پژوهش سوالات متداول استخدام نشست های تخصصی

 

 

آمار معاملات بازار مشتقه

از تا
  نمایش در هر صفحه

روزقراردادشرححجمارزش(ریال)بالاترین(ریال)پایین ترین(ریال)آخرین(ریال)اولین(ریال)موقعیتهای بازدرصد تغییرتعداد مشتریان فعالتعداد کارگزاران فعالتعداد خریدارانتعداد فروشندگانقیمت تسویه (ریال)درصد تغییر قیمت تسویهتاریختاریخ تحویلموقعیت های باز هفتگیدرصد تغییر موقعیت های باز هفته گذشتهموقعیت های باز ماهیانهدرصد تغییر موقعیت های باز ماهیانهقیمت تسویه هفته گذشتهدرصد تغییر قیمت تسویه هفته گذشتهقیمت تسویه ماه گذشتهدرصد تغییر قیمت تسویه ماه گذشته
6SAFOR98قرارداد آتی زعفران نگین تحویل اردیبهشت ماه 13986247,866,700,000126,400125,600126,100125,60012,963 -291 412364751126,069 0/36 1398/01/31 1398/02/22 13,254 -36/36 20,907 143/73 125,620 1/97 124,666 -8/61
5SAFOR98قرارداد آتی زعفران نگین تحویل اردیبهشت ماه 139898012,310,770,000125,900125,400125,600125,70013,254 -71 426364846125,620 0/19 1398/01/29 1398/02/22 15,925 -22/82 20,907 143/73 125,109 -1/1 124,666 -8/61
4SAFOR98قرارداد آتی زعفران نگین تحویل اردیبهشت ماه 1398215326,995,950,000126,000124,500125,600124,80013,325 -1129 430375588125,388 0/44 1398/01/28 1398/02/22 15,925 -22/82 20,907 143/73 125,109 -1/1 124,666 -8/61
3SAFOR98قرارداد آتی زعفران نگین تحویل اردیبهشت ماه 1398266733,295,430,000125,400124,300125,100125,40014,454 -462 458406387124,842 -0/26 1398/01/27 1398/02/22 15,925 -22/82 20,907 143/73 125,109 -1/1 124,666 -8/61
2SAFOR98قرارداد آتی زعفران نگین تحویل اردیبهشت ماه 1398280535,108,810,000125,900124,500125,100125,70014,916 -436 46940118115125,165 0/67 1398/01/26 1398/02/22 15,925 -22/82 20,907 143/73 125,109 -1/1 124,666 -8/61
1SAFOR98قرارداد آتی زعفران نگین تحویل اردیبهشت ماه 1398118914,782,740,000125,000123,800124,200124,80015,352 -92 477407574124,329 -0/26 1398/01/25 1398/02/22 15,925 -22/82 20,907 143/73 125,109 -1/1 124,666 -8/61
6OSFOR98قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل اردیبهشت ماه 13981081,063,950,00099,10097,10099,00097,200176 53 4217131298,850 1/55 1398/01/31 1398/02/30 123 -9/56 139 97,338 12/42 84,943
5OSFOR98قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل اردیبهشت ماه 139856544,420,00098,00095,50096,80095,500123 13 3916090997,338 1/08 1398/01/29 1398/02/30 122 -14/08 139 94,850 11/07 84,943
4OSFOR98قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل اردیبهشت ماه 139819182,610,00096,70095,40096,30095,400110 -5 3415060696,300 1/16 1398/01/28 1398/02/30 122 -14/08 139 94,850 11/07 84,943
3OSFOR98قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل اردیبهشت ماه 139837352,080,00095,40094,60095,20094,800115 -9 3413050695,200 0/21 1398/01/27 1398/02/30 122 -14/08 139 94,850 11/07 84,943
2OSFOR98قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل اردیبهشت ماه 1398547,470,00095,30094,50095,00094,500124 -1 3213040495,000 0/42 1398/01/26 1398/02/30 122 -14/08 139 94,850 11/07 84,943
1OSFOR98قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل اردیبهشت ماه 139816151,830,00095,90094,60094,60095,900125 1 3413060894,600 -0/32 1398/01/25 1398/02/30 122 -14/08 139 94,850 11/07 84,943
6SAFKH98قرارداد آتی زعفران نگین تحویل خرداد ماه 1398383750,274,700,000131,500130,600130,800130,70014,258 -28 68040199177131,026 0/54 1398/01/31 1398/03/18 14,286 -2/54 11,104 130,318 1/91 127,248
5SAFKH98قرارداد آتی زعفران نگین تحویل خرداد ماه 1398341244,464,650,000130,800130,000130,300130,80014,286 -105 68541154132130,318 0/11 1398/01/29 1398/03/18 15,133 16/71 11,104 130,967 -0/03 127,248
4SAFKH98قرارداد آتی زعفران نگین تحویل خرداد ماه 13988996117,106,510,000130,800129,200130,500129,50014,391 -2297 69639221316130,176 0/3 1398/01/28 1398/03/18 15,133 16/71 11,104 130,967 -0/03 127,248
3SAFKH98قرارداد آتی زعفران نگین تحویل خرداد ماه 13987858102,197,700,000130,800129,500130,100130,70016,688 372 72842295248129,790 -0/67 1398/01/27 1398/03/18 15,133 16/71 11,104 130,967 -0/03 127,248
2SAFKH98قرارداد آتی زعفران نگین تحویل خرداد ماه 139812841168,241,510,000131,600130,400131,000131,00016,316 506 76542467378130,664 0/39 1398/01/26 1398/03/18 15,133 16/71 11,104 130,967 -0/03 127,248
1SAFKH98قرارداد آتی زعفران نگین تحویل خرداد ماه 139810365134,910,170,000130,800129,200130,000129,20015,810 888 75239318343130,159 0/09 1398/01/25 1398/03/18 15,133 16/71 11,104 130,967 -0/03 127,248
6OSFKH98قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل خرداد ماه 139839392,180,000101,10099,000100,60099,000150 25 53121016100,867 1/85 1398/01/31 1398/03/28 125 792/86 13 99,033 12/79 86,944
5OSFKH98قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل خرداد ماه 139814138,450,00099,70098,10099,00098,500125 7 5013061099,033 1/75 1398/01/29 1398/03/28 139 969/23 13 96,800 10/88 86,944
4OSFKH98قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل خرداد ماه 139823223,860,00098,20096,50098,00096,800118 -5 4911110997,330 0/62 1398/01/28 1398/03/28 139 969/23 13 96,800 10/88 86,944
3OSFKH98قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل خرداد ماه 139863609,390,00096,90096,60096,80096,900123 -21 4910091296,729 -0/26 1398/01/27 1398/03/28 139 969/23 13 96,800 10/88 86,944
2OSFKH98قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل خرداد ماه 139820193,760,00098,20096,10097,20097,800144 5 4911120896,983 -0/02 1398/01/26 1398/03/28 139 969/23 13 96,800 10/88 86,944
1OSFKH98قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل خرداد ماه 139827261,790,00098,00096,20096,20096,900139 7 4612100897,000 0/39 1398/01/25 1398/03/28 139 969/23 13 96,800 10/88 86,944
6SAFTR98قرارداد آتی زعفران نگین تحویل تیر ماه 13989444129,473,280,000137,600136,400137,000136,60017,921 758 67045283237137,096 0/55 1398/01/31 1398/04/25 17,163 00 136,342 00
5SAFTR98قرارداد آتی زعفران نگین تحویل تیر ماه 13987572103,237,940,000136,800135,900136,100136,30017,163 -827 61844211206136,342 0/24 1398/01/29 1398/04/25 9,576 00 136,261 00
4SAFTR98قرارداد آتی زعفران نگین تحویل تیر ماه 139815306208,187,230,000137,000134,700136,400135,30017,990 2170 60643345352136,017 -0/23 1398/01/28 1398/04/25 9,576 00 136,261 00
3SAFTR98قرارداد آتی زعفران نگین تحویل تیر ماه 13988750119,293,060,000137,200135,500136,200136,70015,820 -343 52243268221136,335 -0/48 1398/01/27 1398/04/25 9,576 00 136,261 00
2SAFTR98قرارداد آتی زعفران نگین تحویل تیر ماه 139815855217,692,010,000138,100136,300137,100136,80016,163 4315 51843314381136,987 0/83 1398/01/26 1398/04/25 9,576 00 136,261 00
1SAFTR98قرارداد آتی زعفران نگین تحویل تیر ماه 1398614983,543,780,000136,500134,900136,000135,00011,848 1402 43342168209135,866 0/1 1398/01/25 1398/04/25 9,576 00 136,261 00
آخرین بروز رسانی: : 1398/01/31 - 21:15:51
دسترسی سریع

         ارتباط با مدیران

         ارتباط با کارگزاران

         تقویم کاری

         نرخ ارز

         رسیدگی به شکایات

         پیوندها

 RSS  کانال آپارات

 ارتباط با ما

تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313

   تلفن گویا: 85640

   نمابر : 88383000
   روابط عمومی: 88383061
   امور سهام: 85642015

پست الکترونیکی: info@ime.co.ir

کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.
صفحه اصلی | اخبار | درباره بورس کالای ایران تماس با ما | RSS

شنبه 31 فروردین 1398 03:05 ق.ظ