بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن

اطلاعات قیمتی نماد های بازار فیزیکی

آخرین بروز رسانی: 1400/02/19 - 21:15:50
نام کالا نوع حجم عرضه تقاضا (تن) حجم (تن) ارزش معامله (هزارریال) قیمت پایانی آخرین معامله قبلی تغییر قیمت نسبت به معامله قبلی (ریال) درصد تغییر قیمت در تالار
سولفور مولیبدن
نقدی 10 50 10 22,239,990 2,223,999 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 48462/0000 2/23
سولفور مولیبدن
نقدی 10 50 10 22,002,000 2,200,200 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 24663/0000 1/13
سولفور مولیبدن
نقدی 10 50 10 22,299,990 2,229,999 یکشنبه 5 اردیبهشت 1400 -139000/0000 -5/87
سولفور مولیبدن
نقدی 10 50 10 22,380,000 2,238,000 یکشنبه 5 اردیبهشت 1400 -130999/0000 -5/53
کنسانتره سنگ آهن
نقدی 3,000 3,000 3,000 59,550,000 19,850
سولفور مولیبدن
نقدی 10 50 10 22,375,260 2,237,526 یکشنبه 5 اردیبهشت 1400 -131473/0000 -5/55
شمش 1000p-99.85
نقدی 2,000 20 20 11,405,280 570,264 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 -5130/0000 -0/89
کنسانتره سنگ آهن
نقدی 30,000 30,000 30,000 720,000,000 24,000 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400
مس کم عیار (سرباره G )
نقدی 10,000 800 800 3,137,600 3,922 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 -50/0000 -1/26
سولفور مولیبدن
نقدی 10 50 10 22,853,500 2,285,350 یکشنبه 5 اردیبهشت 1400 -83649/0000 -3/53
شمش 1000p-99.8
نقدی 1,000 100 100 56,996,400 569,964 یکشنبه 10 اسفند 1399 25144/0000 4/62
سولفور مولیبدن
نقدی 10 50 10 22,370,000 2,237,000 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 61463/0000 2/83
بیلت 6063-7
نقدی 500 20 20 12,269,980 613,499 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 -5027/0000 -0/81
شمش 1000p-99.8
نقدی 2,000 320 300 172,188,900 573,963 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 -4699/0000 -0/81
سولفور مولیبدن
نقدی 10 50 10 22,632,130 2,263,213 یکشنبه 5 اردیبهشت 1400 -105786/0000 -4/47
سولفور مولیبدن
نقدی 10 50 10 22,358,880 2,235,888 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 60351/0000 2/77
سولفور مولیبدن
نقدی 10 60 10 22,280,010 2,228,001 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 52464/0000 2/41
سولفور مولیبدن
نقدی 10 50 10 22,699,990 2,269,999 یکشنبه 5 اردیبهشت 1400 -99000/0000 -4/18
مس کاتد
نقدی 4,000 2,660 500 1,120,600,000 2,241,200 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 -28509/0000 -1/26
شمش 99.8-50p
نقدی 200 60 40 22,958,520 573,963 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 -4699/0000 -0/81
سولفور مولیبدن
نقدی 10 50 10 23,229,990 2,322,999 یکشنبه 5 اردیبهشت 1400 -46000/0000 -1/94
کنسانتره فلزات گرانبها
نقدی 3 3 0 0 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400
کنسانتره سنگ آهن
نقدی 6,000 6,000 0 0 یکشنبه 24 اسفند 1399
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 3,300 3,300 3,300 شنبه 4 اردیبهشت 1400 72/0000 0/09
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 500 500 500 دوشنبه 17 آذر 1399 13386/0000 20/48
قیر 6070 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 500 500 500 شنبه 20 اردیبهشت 1399 48004/0000 341/91
لوب کات سنگین
نقدی 12,000 12,000 12,000 1,146,660,000 95,555 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 3770/0000 4/11
وکیوم باتوم
نقدی 24,000 43,970 24,000 1,536,127,800 64,005 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 -1238/0000 -1/9
اسلاک واکس سنگین پترولاتوم
نقدی 156 26 26 4,550,000 175,000 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 -5000/0000 -2/78
لوب کات سبک
نقدی 4,000 6,500 4,000 409,811,000 102,453 شنبه 4 اردیبهشت 1400 10121/0000 10/96
وکیوم باتوم
نقدی 6,500 4,140 4,140 252,606,240 61,016 شنبه 11 اردیبهشت 1400 47/0000 0/08
لوب کات سبک
نقدی 1,000 2,670 1,000 101,125,000 101,125 شنبه 11 اردیبهشت 1400 8793/0000 9/52
وکیوم باتوم
سلف 30,000 30,000 30,000 1,797,450,000 59,915 سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 -5198/0000 -7/98
قیر MC250
نسیه 160 160 160 14,192,000 88,700 چهارشنبه 1 بهمن 1399
وکیوم باتوم
سلف 30,000 30,000 30,000 1,800,900,000 60,030 سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 -5083/0000 -7/81
وکیوم باتوم
سلف 30,000 30,000 30,000 1,791,570,000 59,719 سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 -5394/0000 -8/28
وکیوم باتوم
سلف 10,000 10,000 10,000 605,580,000 60,558 سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 -4555/0000 -7
وکیوم باتوم
سلف 10,000 10,000 10,000 611,180,000 61,118 سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 -3995/0000 -6/14
وکیوم باتوم
سلف 10,000 10,000 10,000 617,200,000 61,720 سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 -3393/0000 -5/21
لوب کات سنگین
نقدی 22,000 22,200 22,000 2,060,993,000 93,682 دوشنبه 6 اردیبهشت 1400 1537/0000 1/67
وکیوم باتوم
نقدی 40,000 71,100 40,000 2,692,126,000 67,303 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 -3965/0000 -5/56
سلاپس واکس
نقدی 2,000 500 500 38,674,500 77,349 یکشنبه 5 اردیبهشت 1400
اسلاک واکس سبک 8%
نقدی 115 276 115 20,797,635 180,849 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 2160/0000 1/21
پارافین واکس سنگین 5%
نقدی 506 207 207 28,980,000 140,000 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 -5000/0000 -3/45
اسلاک واکس سنگین 23-16
نقدی 192 48 48 6,480,000 135,000 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 0/0000 0
روغن کارکرده لوکوموتیو
نقدی 40 40 40 3,240,000 81,000 دوشنبه 11 اسفند 1399 4000/0000 5/19
روغن کارکرده لوکوموتیو
نقدی 28 28 28 2,240,000 80,000 شنبه 28 فروردین 1400 52911/0000 195/32
منو کلرو استیک اسید
نقدی 60 29 29 13,090,368 451,392 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 0/0000 0
دوده صنعتی گرید N220
نقدی 40 80 40 11,080,000 277,000 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 0/0000 0
دوده صنعتی گرید N330
نقدی 800 800 800 186,400,000 233,000 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 0/0000 0
دوده صنعتی گرید N550
نقدی 200 40 40 9,160,000 229,000 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 0/0000 0
دوده صنعتی گرید N660
نقدی 500 400 400 90,400,000 226,000 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 0/0000 0
دوده صنعتی گرید N326
نقدی 300 120 120 27,780,000 231,500 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 0/0000 0
دوده صنعتی گرید N375
نقدی 100 140 100 23,600,000 236,000 سه شنبه 9 دی 1399 38000/0000 19/19
دوده صنعتی گرید N330
نقدی 54 18 18 4,194,000 233,000 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400
نرمال پارافین
نقدی 200 45 45 9,955,305 221,229 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 3228/0000 1/48
الیاف استیپل پلی استر
نقدی 54 36 36 10,917,180 303,255 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 0/0000 0
پلی استایرن انبساطی OVERSIZE
نقدی 50 70 50 10,310,300 206,206 یکشنبه 5 اردیبهشت 1400 -17463/0000 -7/81
پلی استایرن انبساطی OVERSIZE
نقدی 15 15 15 3,015,300 201,020 یکشنبه 5 اردیبهشت 1400 5907/0000 3/03
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC
سلف 83/600 26/400 26/400 26,162,400 991,000 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 0/0000 0
پلی کربنات 1012UR
سلف 120 85 85 79,815,000 939,000 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 0/0000 0
پلی استایرن معمولی 1309
نقدی 200 75 25 7,822,175 312,887 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 -3566/0000 -1/13
پلی استایرن معمولی 1161
نقدی 90 78/750 11/250 3,519,978/75 312,887 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 -3566/0000 -1/13
پلی استایرن مقاوم 4512
نقدی 150 20 20 7,727,040 386,352 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400
پلی استایرن معمولی 1551
نقدی 708/750 56/250 11/250 3,519,978/75 312,887 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 -3566/0000 -1/13
پلی استایرن معمولی MP08
نقدی 300 75 55 17,208,785 312,887 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 -9056/0000 -2/81
پلی استایرن معمولی 1460
نقدی 55 99 55 16,334,065 296,983 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 -9333/0000 -3/05
سولفات سدیم
سلف 3,500 3,500 3,500 87,500,000 25,000 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 0/0000 0
پلی استایرن مقاوم 7240
نقدی 803 341 121 46,748,592 386,352 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 -15473/0000 -3/85
پلی استایرن معمولی 1540
نقدی 803 528 110 32,919,810 299,271 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 -13616/0000 -4/35
پلی استایرن مقاوم 6045
نقدی 220 44 44 16,999,488 386,352 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400
اپوکسی رزین مایع E06 SPL
سلف 101/200 30/800 30/800 35,697,200 1,159,000 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 0/0000 0
نخ پلی استر 96F560DTB
نقدی 30 15 15 4,768,200 317,880
پلی کربنات 0407UR
سلف 100 10 10 9,390,000 939,000 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400
اپوکسی رزین جامد E011P
سلف 60 20 20 21,400,000 1,070,000 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 0/0000 0
پلی استایرن انبساطی R310
نقدی 588 21 21 7,035,693 335,033 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 -1627/0000 -0/48
نخ پلی استر 48F180DTB
نقدی 30 30 30 9,769,470 325,649
پلی استایرن انبساطی نسوز F105
نقدی 84 42 42 13,675,116 325,598 یکشنبه 29 فروردین 1400 13349/0000 4/28
پلی استایرن معمولی 32N
نقدی 154 44 0 0 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400
پلی استایرن انبساطی نسوز F100
نقدی 400 30 0 0 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400
پلی استایرن انبساطی نسوز F100
نقدی 200 70 0 0 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400
پلی استایرن انبساطی نسوز F200
سلف 700 30 0 0 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400
پلی استایرن انبساطی R200
نقدی 500 20 0 0 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400
پلی استایرن انبساطی نسوز F400
نقدی 25 10 0 0 یکشنبه 22 دی 1398
آرگون
نقدی 50 210 50 3,288,620 65,772 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 22363/0000 51/52
مجموع ارزش معامله(هزار ریال): 18,842,515,659/5  
آخرین بروز رسانی: 1400/02/19 - 21:15:50
چشم انداز بورس کالای ایران

 مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.