بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن

اطلاعات قیمتی نماد های بازار فیزیکی

آخرین بروز رسانی: 1399/01/21 - 18:47:10
نام کالا نوع حجم عرضه تقاضا (تن) حجم (تن) ارزش معامله (هزارریال) قیمت پایانی آخرین معامله قبلی تغییر قیمت نسبت به معامله قبلی (ریال) درصد تغییر قیمت در تالار
میلگرد کلاف 5.5
سلف 1,320 5,016 1,320 84,557,660 64,059 شنبه 24 اسفند 1398 182 0/28
میلگرد کلاف 5.5
سلف 594 1,144 594 37,030,686 62,341 شنبه 24 اسفند 1398 -1536 -2/4
سبد تیرآهن مخلوط
سلف 4,818 10,472 4,818 251,527,606 52,206
تیرآهن 14 تا 18
سلف 6,600 14,190 6,600 354,285,536 53,680 شنبه 24 اسفند 1398 1 0
شمش سرب 99.99
نقدی 100 100 100 23,521,300 235,213
شمش روی 99.98
نقدی 200 40 40 10,311,560 257,789 سه شنبه 13 اسفند 1398 -11565 -4/29
مس کاتد
نقدی 60 30 30 20,070,240 669,008 دوشنبه 19 اسفند 1398
پلی وینیل کلراید S65
سلف 1,716 1,078 880 74,362,640 84,503 یکشنبه 10 فروردین 1399 -10501 -11/05
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
نقدی 1,680 504 480 42,789,120 89,144 یکشنبه 10 فروردین 1399 -5491 -5/8
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E
نقدی 217/5 108/75 43/5 5,758,573/5 132,381 یکشنبه 10 فروردین 1399 -11439 -7/95
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD
سلف 1,518 154 154 15,089,998 97,987 یکشنبه 10 فروردین 1399
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641
سلف 1,100 198 198 20,067,894 101,353 یکشنبه 10 فروردین 1399
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK
نقدی 326/25 217/5 174 19,771,968 113,632 یکشنبه 10 فروردین 1399 -11802 -9/41
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
نقدی 484 66 66 5,537,928 83,908 یکشنبه 10 فروردین 1399 -5885 -6/55
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL
نقدی 348 108/75 108/75 12,357,480 113,632 یکشنبه 10 فروردین 1399
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F
نقدی 88 66 44 5,057,888 114,952 یکشنبه 10 فروردین 1399 -11777 -9/29
پلی پروپیلن نساجی Z30S
سلف 660 132 44 4,999,808 113,632 یکشنبه 10 فروردین 1399 -11802 -9/41
پلی پروپیلن نساجی HP500J
نقدی 220 22 22 2,499,904 113,632 یکشنبه 10 فروردین 1399
پلی پروپیلن فیلم RG1104K
نقدی 435 870 0 0 یکشنبه 10 فروردین 1399
پلی پروپیلن نساجی HP552R
نقدی 770 264 242 27,498,944 113,632 دوشنبه 26 اسفند 1398 -14517 -11/33
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
نقدی 990 440 440 39,223,360 89,144 یکشنبه 10 فروردین 1399 -5491 -5/8
پلی پروپیلن نساجی Z30G
نقدی 660 22 22 2,499,904 113,632 یکشنبه 10 فروردین 1399 -11802 -9/41
پلی پروپیلن نساجی C30S
سلف 1,100 242 220 24,999,040 113,632 یکشنبه 10 فروردین 1399 -11802 -9/41
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C
نقدی 308 198 132 17,474,292 132,381 یکشنبه 10 فروردین 1399 -11522 -8/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV
نقدی 1,200 216 216 17,246,520 79,845 یکشنبه 10 فروردین 1399 -8407 -9/53
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T
نقدی 132 44 44 4,334,704 98,516 یکشنبه 10 فروردین 1399 -7427 -7/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04
نقدی 480 120 120 9,264,480 77,204 یکشنبه 10 فروردین 1399 -8459 -9/87
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645
سلف 1,210 22 0 0 دوشنبه 26 اسفند 1398
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8
نقدی 360 48 48 4,591,008 95,646 یکشنبه 10 فروردین 1399 -7211 -7/01
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02
نقدی 240 96 96 9,182,016 95,646 یکشنبه 10 فروردین 1399 -7211 -7/01
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150
نقدی 400 270 260 36,591,360 140,736 یکشنبه 10 فروردین 1399 -1567 -1/1
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731
سلف 440 132 22 2,059,618 93,619 سه شنبه 20 اسفند 1398 -11307 -10/78
پلی پروپیلن نساجی SF060
نقدی 960 920 840 95,450,880 113,632 یکشنبه 10 فروردین 1399 -11802 -9/41
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00
نقدی 2,332 88 66 6,312,636 95,646 یکشنبه 10 فروردین 1399 -7211 -7/01
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735
سلف 506 550 506 46,470,028 91,838 سه شنبه 20 اسفند 1398 -10957 -10/66
پلی اتیلن سبک خطی 22B02
نقدی 2,160 192 168 17,224,200 102,525 یکشنبه 10 فروردین 1399 -604 -0/59
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00
نقدی 220 44 44 4,503,048 102,342 یکشنبه 10 فروردین 1399 -7715 -7/01
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C
نقدی 60 20 0 0 یکشنبه 10 فروردین 1399
پلی پروپیلن نساجی PYI250
نقدی 200 180 160 18,181,120 113,632 یکشنبه 10 فروردین 1399 -11802 -9/41
پلی وینیل کلراید S60
سلف 1,012 1,474 1,012 91,418,140 90,334 یکشنبه 10 فروردین 1399 -9421 -9/44
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645
سلف 2,002 726 726 69,595,086 95,861 یکشنبه 10 فروردین 1399 1157 1/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841
سلف 88 22 22 2,188,340 99,470 سه شنبه 15 بهمن 1398 -6962 -6/54
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA
سلف 506 198 198 15,897,816 80,292 دوشنبه 26 اسفند 1398 -15943 -16/57
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3
نقدی 240 24 24 2,456,208 102,342 یکشنبه 10 فروردین 1399 -7715 -7/01
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
نقدی 506 55 33 3,383,325 102,525 یکشنبه 10 فروردین 1399 -604 -0/59
پلی اتیلن سبک فیلم 0075
سلف 1,200 900 830 79,386,180 95,646 یکشنبه 10 فروردین 1399 -7327 -7/12
استایرن بوتادین رابر تیره 1712
نقدی 1,008 378 378 51,487,758 136,211 سه شنبه 20 اسفند 1398 -15420 -10/17
پلی اتیلن سبک فیلم 0200
سلف 1,000 660 530 50,692,380 95,646 یکشنبه 10 فروردین 1399 -7211 -7/01
پلی استایرن انبساطی 200
نقدی 205 120 120 13,733,400 114,445 یکشنبه 10 فروردین 1399 -5091 -4/26
پلی استایرن انبساطی 300
نقدی 205 110 110 12,588,950 114,445 یکشنبه 10 فروردین 1399
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
نقدی 330 220 198 16,613,784 83,908 یکشنبه 10 فروردین 1399 -5885 -6/55
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA
نقدی 1,199 1,056 1,056 91,996,608 87,118 یکشنبه 10 فروردین 1399 -8863 -9/23
استایرن بوتادین رابر روشن 1502
نقدی 1,008 105 105 15,457,680 147,216 یکشنبه 10 فروردین 1399
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M
نقدی 220 198 198 21,251,934 107,333 دوشنبه 26 اسفند 1398 -4025 -3/61
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500
نقدی 40 50 30 2,316,120 77,204 سه شنبه 9 مرداد 1397 24573 46/69
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785
سلف 2,002 1,738 1,672 154,828,872 92,601 سه شنبه 20 اسفند 1398 -11108 -10/71
پلی اتیلن سنگین بادی 0035
نقدی 30 30 10 891,440 89,144 سه شنبه 6 اسفند 1398 -10737 -10/75
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500
نقدی 1,500 2,370 1,500 118,667,850 79,112 یکشنبه 10 فروردین 1399 -6551 -7/65
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110
نقدی 1,320 396 352 29,535,616 83,908 یکشنبه 10 فروردین 1399 -5885 -6/55
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ
نقدی 110 66 66 6,443,382 97,627 یکشنبه 10 فروردین 1399
پلی پروپیلن فیلم ZH525J
نقدی 1,428 2,457 63 7,505,757 119,139 یکشنبه 10 فروردین 1399
پلی پروپیلن نساجی HP510L
نقدی 1,000 140 140 15,908,480 113,632 یکشنبه 10 فروردین 1399 -11802 -9/41
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
نقدی 1,500 240 180 18,454,500 102,525 یکشنبه 10 فروردین 1399 -604 -0/59
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821
سلف 1,012 1,518 1,012 107,002,610 105,734 یکشنبه 10 فروردین 1399 6159 6/19
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B
نقدی 2,000 540 540 65,254,140 120,841 یکشنبه 10 فروردین 1399 924 0/77
پلی اتیلن سنگین بادی 0035
سلف 1,500 1,350 1,290 114,995,760 89,144 یکشنبه 10 فروردین 1399 -5491 -5/8
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
سلف 1,320 1,716 1,320 127,676,186 96,724 یکشنبه 10 فروردین 1399 1588 1/67
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA
نقدی 105 21 21 2,566,494 122,214 یکشنبه 10 فروردین 1399 -11636 -8/69
پلی پروپیلن نساجی ZH510L
نقدی 504 63 63 7,158,816 113,632 یکشنبه 10 فروردین 1399
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C
نقدی 210 63 63 8,340,003 132,381 یکشنبه 10 فروردین 1399 -11439 -7/95
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C
نقدی 420 168 105 13,900,005 132,381 یکشنبه 10 فروردین 1399 -11530 -8/01
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R
نقدی 105 63 63 8,589,546 136,342 یکشنبه 10 فروردین 1399
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R
نقدی 110 44 44 5,824,764 132,381 یکشنبه 10 فروردین 1399
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C
نقدی 105 42 42 5,837,286 138,983 دوشنبه 18 آذر 1398 -599 -0/43
پلی وینیل کلراید S65
نقدی 1,200 1,840 1,200 102,797,260 85,664 یکشنبه 10 فروردین 1399 -9340 -9/83
پلی پروپیلن نساجی ZH552R
نقدی 315 378 294 33,407,808 113,632 یکشنبه 10 فروردین 1399 -11802 -9/41
پلی پروپیلن نساجی ZH550J
نقدی 504 252 252 28,635,264 113,632 یکشنبه 10 فروردین 1399
پلی اتیلن سبک فیلم 0190
نقدی 1,518 286 264 25,250,544 95,646 یکشنبه 10 فروردین 1399 -7211 -7/01
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
نقدی 1,518 891 869 72,916,052 83,908 یکشنبه 10 فروردین 1399 -5885 -6/55
پلی وینیل کلراید S65
نقدی 2,992 2,596 2,596 219,369,788 84,503 یکشنبه 10 فروردین 1399 -10501 -11/05
پلی وینیل کلراید S65
نقدی 1,200 1,380 940 79,432,820 84,503 دوشنبه 26 اسفند 1398 -22918 -21/33
پلی وینیل کلراید E6834
نقدی 484 528 462 46,055,394 99,687 شنبه 16 فروردین 1399 -11396 -10/26
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
نقدی 2,002 1,232 836 85,710,900 102,525 یکشنبه 10 فروردین 1399 -604 -0/59
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
نقدی 4,000 1,370 1,350 142,182,000 105,320 یکشنبه 10 فروردین 1399 -522 -0/49
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
نقدی 2,200 300 220 22,555,500 102,525 دوشنبه 26 اسفند 1398 -3644 -3/43
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G
نقدی 90 20 20 2,106,400 105,320 دوشنبه 26 اسفند 1398 -4673 -4/25
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
نقدی 180 10 10 891,440 89,144 دوشنبه 26 اسفند 1398 -11167 -11/13
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N
نقدی 1,804 682 616 68,098,800 110,550 یکشنبه 10 فروردین 1399 -547 -0/49
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T
نقدی 110 44 44 5,975,816 135,814 یکشنبه 10 فروردین 1399 -11372 -7/73
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R
نقدی 220 44 44 5,999,048 136,342 یکشنبه 10 فروردین 1399
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518
نقدی 2,090 3,278 2,090 168,236,354 80,496 یکشنبه 10 فروردین 1399 -5167 -6/03
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
نقدی 1,012 198 198 17,650,512 89,144 یکشنبه 10 فروردین 1399 -5491 -5/8
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی
نقدی 120 150 120 16,978,050 141,484 دوشنبه 26 اسفند 1398 -20763 -12/8
پلی پروپیلن نساجی HP552R
نقدی 960 624 456 51,816,192 113,632 یکشنبه 10 فروردین 1399 -11802 -9/41
پلی پروپیلن نساجی HP550J
نقدی 720 72 72 8,181,504 113,632 یکشنبه 10 فروردین 1399 -11802 -9/41
پلی پروپیلن فیلم HP525J
نقدی 816 1,080 264 31,452,696 119,139 یکشنبه 10 فروردین 1399 -11967 -9/13
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G
نقدی 110 22 22 2,912,382 132,381 یکشنبه 10 فروردین 1399 -11439 -7/95
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L
نقدی 110 220 110 15,574,504 141,586 یکشنبه 10 فروردین 1399 -2234 -1/55
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R
نقدی 132 374 132 19,464,456 147,458 یکشنبه 10 فروردین 1399 1868 1/28
پلی پروپیلن نساجی HP510L
نقدی 1,200 384 360 40,907,520 113,632 یکشنبه 10 فروردین 1399 -11802 -9/41
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 2
نقدی 25 60 25 1,998,290 79,932 سه شنبه 6 اسفند 1398 -12881 -13/88
کنسانتره فسفات
نقدی 10,000 1,700 1,700 8,585,000 5,050 دوشنبه 19 اسفند 1398 450 9/78
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 3
نقدی 30/03 30/03 30/03 2,431,469/04 80,968 چهارشنبه 21 اسفند 1398 -19033 -19/03
پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 2
نقدی 8 8 8 727,248 90,906 سه شنبه 14 مهر 1394 61289 206/94
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2
نقدی 7 14 7 469,882 67,126 سه شنبه 6 اسفند 1398 -19044 -22/1
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2
نقدی 20 80 20 1,438,940 71,947 دوشنبه 30 دی 1398 -1740 -2/36
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2
نقدی 4 8 4 268,504 67,126 دوشنبه 21 خرداد 1397 25115 59/78
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1
نقدی 3 9 3 317,277 105,759 دوشنبه 28 بهمن 1398 -20907 -16/51
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1
نقدی 7 7 7 561,610 80,230 دوشنبه 2 بهمن 1396 29911 59/44
پلی وینیل کلراید OFF - S60 درجه 1
نقدی 44 198 44 3,874,508 88,057 دوشنبه 1 مهر 1398 9681 12/35
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52505UV درجه 1
نقدی 198 308 198 14,393,830 72,696 یکشنبه 17 شهریور 1398 -2696 -3/58
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2426F8 درجه 1
نقدی 360 96 48 4,160,448 86,676
پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30G درجه 1
نقدی 36 18 18 1,840,842 102,269 سه شنبه 5 اسفند 1393 70150 218/41
پلی پروپیلن نساجی OFF - C30S درجه 2
نقدی 3 3 3 272,718 90,906 سه شنبه 13 اسفند 1398 -43982 -32/61
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1
نقدی 80 80 60 4,169,040 69,484 سه شنبه 8 بهمن 1398 -9755 -12/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1
نقدی 352 748 352 25,784,528 73,252 چهارشنبه 21 اسفند 1398 -22317 -23/35
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1
نقدی 360 480 360 27,432,864 76,202 سه شنبه 9 بهمن 1397 4695 6/57
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52505 درجه 1
نقدی 22 66 22 1,563,298 71,059 سه شنبه 6 اسفند 1398 -8874 -11/1
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 1
نقدی 154 242 154 13,350,986 86,695 چهارشنبه 21 اسفند 1398 -10916 -11/18
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1
نقدی 506 594 506 40,963,252 80,955 سه شنبه 3 دی 1398 5356 7/08
پلی اتیلن سبک تزریقی OFF - 1922T درجه 1
نقدی 110 88 88 7,802,432 88,664 سه شنبه 8 بهمن 1398 -4699 -5/03
پلی اتیلن سبک تزریقی OFF - 1922T درجه 2
نقدی 66 44 44 3,467,772 78,813 چهارشنبه 21 اسفند 1398 -10556 -11/81
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1
نقدی 374 770 374 28,822,288 77,065 سه شنبه 30 مهر 1398 -541 -0/7
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420F8 درجه 1
نقدی 336 312 288 24,791,328 86,081 سه شنبه 10 دی 1398 -1677 -1/91
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52511 درجه 1
نقدی 66 66 44 3,057,296 69,484 سه شنبه 10 دی 1398 -3426 -4/7
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 11,700 11,700 11,700 چهارشنبه 14 اسفند 1398 -8920 -29/48
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 30,000 31,640 30,000 چهارشنبه 21 اسفند 1398 -9500 -33/93
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 12,000 12,000 12,000 چهارشنبه 21 اسفند 1398 -10090 -33/81
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 10,000 24,000 10,000 چهارشنبه 21 اسفند 1398 -8674 -23/44
قیر 85100 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 900 600 600 یکشنبه 22 مهر 1397 17067 5614/14
گوگرد گرانوله - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 15,000 15,000 15,000 سه شنبه 6 اسفند 1398 1320 41/89
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 4,000 4,000 4,000 دوشنبه 11 فروردین 1399 0 0
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 1,000 1,000 1,000 چهارشنبه 14 اسفند 1398 -9076 -34/32
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 2,700 2,700 2,700 شنبه 16 فروردین 1399 0 0
قیر VG30 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 1,000 1,000 1,000 دوشنبه 11 فروردین 1399 0 0
قیر 4050 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 1,000 1,000 1,000 دوشنبه 11 فروردین 1399 0 0
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 9,500 9,500 9,500 دوشنبه 11 فروردین 1399 0 0
پلی وینیل کلراید OFF - S70 درجه 1
نقدی 21 42 21 1,946,490 92,690 دوشنبه 19 بهمن 1394
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 1
نقدی 30 150 30 2,687,370 89,579 سه شنبه 6 اسفند 1398 -28235 -23/97
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 2
نقدی 40 70 40 3,141,420 78,536 سه شنبه 1 بهمن 1398 -7553 -8/77
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 1
نقدی 60 30 30 2,406,870 80,229 سه شنبه 15 بهمن 1398 -7780 -8/84
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 1
نقدی 40 130 40 3,531,360 88,284 سه شنبه 6 اسفند 1398 -33148 -27/3
پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 1
نقدی 120 100 80 8,181,520 102,269 دوشنبه 28 بهمن 1398 -31234 -23/4
پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 2
نقدی 50 100 50 4,774,620 95,492 دوشنبه 18 آذر 1398 11966 14/33
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR340R درجه 1
نقدی 63 42 42 5,153,736 122,708 یکشنبه 10 فروردین 1399
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB548R درجه 1
نقدی 42 21 21 2,502,003 119,143 دوشنبه 5 اسفند 1398 -38091 -24/23
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1
نقدی 154 770 154 12,592,360 81,769 دوشنبه 26 اسفند 1398 -19471 -19/23
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2
نقدی 60 80 60 4,068,520 67,809 دوشنبه 26 اسفند 1398 -22395 -24/83
پلی پروپیلن فیلم OFF - HP525J درجه 1
نقدی 40 20 20 2,144,500 107,225 دوشنبه 28 بهمن 1398 -8122 -7/04
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1
نقدی 200 100 20 2,045,380 102,269 یکشنبه 10 فروردین 1399 -10622 -9/41
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 3
سلف 30 70 30 1,755,270 58,509 چهارشنبه 14 اسفند 1398 1620 2/85
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 3
سلف 40 80 40 2,268,360 56,709 چهارشنبه 14 اسفند 1398 -6150 -9/78
پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG645درجه1
سلف 300 300 300 24,324,600 81,082 سه شنبه 29 بهمن 1398 -2208 -2/65
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1
سلف 200 200 200 16,612,600 83,063 یکشنبه 10 فروردین 1399 1002 1/22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 2
سلف 20 20 20 1,465,820 73,291 چهارشنبه 21 اسفند 1398 -6594 -8/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 1
سلف 400 70 70 5,873,070 83,901 شنبه 16 فروردین 1399
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 1
سلف 500 40 40 3,356,040 83,901 شنبه 16 فروردین 1399
قیر 6070
نقدی 5,000 3,033 3,033 63,693,000 21,000 چهارشنبه 21 اسفند 1398 -9000 -30
قیر 6070
نقدی 1,500 400 400 8,820,000 22,050 چهارشنبه 21 اسفند 1398 -9500 -30/11
قیر 6070
نقدی 500 500 500 10,200,000 20,400 یکشنبه 11 اسفند 1398 -7900 -27/92
وکیوم باتوم
نقدی 10,000 36,650 10,000 184,653,400 18,465 دوشنبه 11 فروردین 1399 2108 12/89
لوب کات سبک
نقدی 3,000 6,000 3,000 82,500,000 27,500 شنبه 16 فروردین 1399 1104 4/18
گوگرد گرانوله
نقدی 2,000 500 500 2,235,500 4,471 دوشنبه 11 فروردین 1399
قیر 6070
نقدی 400 200 200 3,700,000 18,500 یکشنبه 10 آذر 1398 -6550 -26/15
قیر 6070
سلف 2,500 810 310 6,541,000 21,100 چهارشنبه 21 اسفند 1398
پارافین واکس سنگین 5%
نقدی 506 115 115 5,520,000 48,000 یکشنبه 25 اسفند 1398
روغن پایه SN500
نقدی 1,012 1,012 1,012 60,720,000 60,000 یکشنبه 25 اسفند 1398 -13000 -17/81
مجموع ارزش معامله(هزار ریال): 4,809,069,626/54  
آخرین بروز رسانی: 1399/01/21 - 18:47:10
چشم انداز بورس کالای ایران

بورس کالای ایران در افق چشم­ انداز، مرجع قیمت­ گذاری کالاهای اساسی و مواد اولیه واسطه ­ای در منطقه و یکی از گزینه­ های اولویت­ دار تولیدکنندگان برای تامین مالی و پوشش ریسک تجاری می­ باشد. 

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.