بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن

آمار معاملات کارگزاران در بازار فیزیکی بورس کالای ایران

سال 1401

فروردین pdf

فروردین Excel

اردیبهشت pdf

اردیبهشتexcell

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال 1400

فروردین pdf

فروردین Excel

 

اردیبهشت pdf
اردیبهشت Excel

خرداد pdf

خردادexcel

تیرpdf

تیرexcel

مردادpdf

مردادexcel

شهریورماهpdf

شهریورماهexcel

مهرpdf
مهرexcel

آبانpdf

آبانexell

آذرpdf

آذرexcell

دیpdf

دی exel

بهمنpdf

بهمنexcel

اسفندpdf

اسفندexcel

 

سال 1399

فروردین pdf

فروردین Excel

اردیبهشتpdf

اردیبهشت excel

خردادماه pdf

خردادماه excel

تیرpdf

تیرExcel

مردادpdf

مردادexcel

شهریورpdf

شهریورexcel

مهر pdf

مهر excel

 

آبانpdf

آبان excel

آذرpdf

آذر excel

دی pdf

دی excel

بهمن pdf

بهمن excel

اسفندpdf

اسفندexcel

 

سال 1398

فروردین pdf

فروردین Excel

  اردیبهشتpdf

اردیبهشتExcel        

خردادماهpdf

خردادماه Excel 

تیرماه pdf

تیرماه Excel

مردادماهpdf

مردادماه Excel

شهریورماهpdf

شهریورماهexcel

مهرpdf

مهرExel

آبان pdf

آبان excel

آذرpdf

آذرexel

دیpdf

دی Excel

بهمن pdf

بهمن excel

اسفند pdf

اسفند Excel

 

سال 1397

فروردین pdf

فروردین Excel

  اردیبهشتpdf

اردیبهشتExcel        

خردادماهpdf

خردادماه Excel 

تیرpdf

تیرExcel

مردادpdf

مردادExcel

شهریورpdf

شهریورexcell

مهرpdf

مهر excel

آبانpdf

آبان excel

آذرماهpdf

آذرماه excell

دی pdf
دی excel

بهمنpdf

بهمنexcel

اسفندpdf

اسفندexcell

 

سال 1396

فروردین pdf

فروردین Excel

اردیبهشت pdf

اردیبهشت Excel

خرداد pdf

خرداد Excel

تیر pdf

تیرExcel

مرداد PDF

مرداد Excel

شهریور pdf

شهریور Excel

مهرpdf

مهرexcel

آبانpdf

آبان Excell

آذرpdf

آذرExcel

دی pdf

دی Excel

بهمن pdf

بهمن Exell

اسفندpdf

اسفندexcel

 

 

سال 1395

فروردین pdf

فروردین Excel

اردیبهشت pdf

اردیبهشت Excel

خرداد pdf

خرداد Excel

تیر pdf

تیر Excel

مرداد pdf

مرداد Excel

شهریور pdf

شهریور Excel

مهر pdf

مهر Excel

آبان pdf

آبان Excel

آذر pdf

آذر Excel

دی pdf

دی Excel

 

بهمن pdf

بهمن Excel

اسفندpdf

اسفند Excell

 

 

سال 1394
فروردین اردیبهشت خرداد
تیر مرداد شهریور
مهر آبان آذر
دی

بهمن (pdf)

بهمن (Excel)

اسفند (pdf) 

 اسفند (Excel)

 

 

سال 1393
فروردین اردیبهشت خرداد
تیر مرداد شهریور
مهر آبان آذر
دی بهمن اسفند

 

 

سال 1392
فروردین اردیبهشت خرداد
تیر مرداد شهریور
مهر آبان آذر
دی بهمن اسفند

 

 

سال 1391
فروردین اردیبهشت خرداد
تیر مرداد شهریور
مهر آبان آذر
دی بهمن اسفند

 

 

سال 1390
فروردین اردیبهشت خرداد
تیر مرداد شهریور
مهر آبان آذر
دی بهمن اسفند

 

 

 

چشم انداز بورس کالای ایران

 مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.